فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

ارسال های اخیر

 • تبیین مؤلفه‌های تربیت معنوی در آموزه‌های دینی (قرآن) و غیردینی (سکولاریسم) و مطابقت آن با اسناد بالادستی برنامه درسی 

  طهماسب زاده شیخلار, داود؛ جلیل زاده, مهدیه (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تربیت معنوی در آموزه‌های دینی (قرآن) و غیردینی (باتأکیدبر منابع سکولار) و مطابقت آن با اسناد بالادستی برنامه درسی می‌باشد. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری در بخش آموزه‌های ...

 • تبیین روش تربیت اخلاقی کودک در هفت سال دوم ‌براساس تعالیم اسلامی 

  ایزدی, مهشید؛ رفیعی شمس آبادی, حجت الله؛ وکیلی, نجمه؛ نیکومنش, اصغر (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف این مقاله، تبیین روش تربیت اخلاقی کودک در هفت سال دوم براساس تعالیم اسلامی است. اسلام بهترین روش‌های تربیتی برای تعالی انسان را دارد که باید شناخته و استفاده شود. این روش‌ها در قرآن و زندگی معصومین(ع) تبلور یافته است. ...

 • نقش‌های آموزگاران در آموزش دین 

  شریفی دروازه, مریم؛ نصر اصفهانی, احمد رضا؛ میرشاه جعفری, سید ابراهیم (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف این پژوهش، واکاوی تجارب زیسته آموزگاران و متخصصین علوم دینی و تربیتی درخصوص نقش‌های آموزگاران در آموزش دینی در دوره دوم دبستان است. برای دستیابی به این هدف از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با آموزگاران و متخصصین استفاده شد ...

 • تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش‌های تربیت حماسی در شاهنامه فردوسی (برای نظام تعلیم‌وتربیت رسمی) 

  خوشناموند, محسن؛ فیاض, ایراندخت؛ سلحشوری, احمد؛ طایفی, شیرزاد (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش‌های تربیت حماسی در شاهنامۀ فردوسی (برای نظام تعلیم‌وتربیت رسمی) است. روش این پژوهش ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ رویکرد، کیفی است و ازحیث جمع‌آوری اطلاعات به شیوه‌ تحلیلی و ...

 • ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی‌بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش 

  کیایی, زهرا؛ باقری, فریبرز؛ ابوالمعالی الحسینی, خدیجه (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  پژوهش فعلی با هدف کاربردی‌کردن ساحات تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش با تطبیق بر "نقشه انسان در قرآن" انجام گرفت تا بتوان متربیان را به اهداف نهایی ساحات تربیتی سوق داد. پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی قرآن و ساحات ...

 • تعیین راهبردهای ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن 

  خسروی مراد, لیلا؛ فیضی, زهرا؛ نقی زده, زهرا؛ فیض, مهدی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  ازآنجاکه قرآن کریم، منبع بی‌بدیلی از راهنمای مسائل تربیتی انسان است، باید در نظام آموزشی مورد توجه ویژه­ای قرار گیرد؛ همچنان‌که این توجه در نظام آموزشی ما جریان داشته است. نگاهی اجمالی به دستاورد این توجه در کشور نشان ...

 • معناشناسی تربیت اسلامی مبتنی‌بر متن مقاتل در واقعه عاشورا 

  محمدی, مریم؛ کریمی خویگانی, روح الله؛ محمودی, مهدی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف این نوشتار، تبیین معنای تربیت اسلامی در  متن واقعه عاشوراست. پرداختن به این موضوع می‌تواند به غنای گفتمان و الگوی تربیت اسلامی کمک کند. این مطالعه، یک تحقیق بنیادی است که به‌منظور گردآوری داده‌ها از روش اسنادی و فن ...

 • الگوی مفهومی آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز در آیینه قرآن کریم با نظر به تفسیر المیزان 

  رضوان خواه, سلمان؛ کشاورز, سوسن؛ صالحی, اکبر؛ فرمهینی فراهانی, محسن (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  امروزه یکی از مهم‌ترین مسئله‌های بشر، ایجاد شرایط مناسب برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان افراد است. اسلام می‌تواند یکی از منابع حل این مسئله باشد. برهمین‌اساس، قرآن کریم و به‌طور خاص تفسیر المیزان مورد توجه این پژوهش قرارگرفته ...

 • حوزه معنایی تربیت براساس واژ گان جانشین در قرآن کریم 

  روستایی, زینب؛ ابراهیمی, زهرا (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  از مهم­ترین و ابتدائی­ترین نیازهای بشر که نقش مهمی در رساندن انسان به سعادت و کمال ایفا می‌کند، تربیت است؛ به‌ویژه اگر این تربیت برگرفته از منابع دینی باشد. ازآنجاکه شکل مصدری واژه تربیت در قرآن کریم به‌کار نرفته است، این ...

 • بررسی حقیقت علم در وجود‌شناسیِ معرفتِ حکمت متعالیه و استنباط مدلول‌های تربیتی آن 

  شهریاری, محمد؛ بهشتی, سعید؛ ماهروزاده, طیبه؛ ایمانی, محسن (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-05-22)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی چیستی حقیقتِ علم در وجودشناسیِ معرفتِ حکمت متعالیه و استنباط مدلول‌های تربیتی آن بوده است. در بخش اول پژوهش که به تدوین نظام‌مند گزاره‌های هستی‌شناسی معرفت در حکمت متعالیه درخصوص حقیقت علم، اختصاص ...

 • پژوهش درباب رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه 

  میرزاپور تیزخراب, پروین؛ میرزاپور تیزخراب, پروین؛ اسلامی, ادریس؛ اسلامی, ادریس؛ آفانی, کمال؛ آفانی, کمال (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و شناسایی رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه است. برای دستیابی به این هدف، از سه روش کاوشگری فلسفی انتقادی، تحلیل مفهومی و تحلیلی تطبیقی استفاده شده است. پژوهش حاضر، حاوی دو قسمت عمده است؛ ...

 • سبک زندگی انسان معنوی ازمنظر اسلام 

  نوبخت, محمد؛ نوبخت, محمد؛ اسماعیلی, زهره؛ اسماعیلی, زهره؛ ملکی, حمید؛ ملکی, حمید (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  امروزه تربیت معنوی به‌عنوان یکی از انواع تربیت مورد اقبال رویکردهای دینی و غیردینی تربیت است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه سبک زندگی انسان معنوی از دیدگاه اسلام انجام شد. جامعه آماری شامل تحقیقات ، مقالات ، پایان‌نامه‌ها ...

 • بررسی اهداف تربیت دینی نوجوانان، با رویکرد نشاط‌آوری 

  نیرومند, زینب؛ نیرومند, زینب؛ محبی, علی؛ محبی, علی؛ وکیلی, نجمه؛ وکیلی, نجمه (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  باتوجه‌به اینکه ما در جامعه‌ای با اصول و قواعد دینی زندگی می‌کنیم، آشنایی با اهداف تربیت دینی و خصوصاً ازمنظر دین مبین اسلام، از ضرورت‌های قابل‌توجه تربیت صحیح افراد به‌سوی مسیر سعادت است. ازآنجاکه بخش بزرگی از تربیت، در ...

 • تبیین مؤلفه‌های حقوق بشر و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش ایران 

  دیبایی صابر, محسن؛ دیبایی صابر, محسن (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف تبیین مؤلفه‌های حقوق بشر و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش ایران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتواست. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با حقوق ...

 • لزوم جهانی- بومی‌سازی و گسست معرفت‌شناختی (اپیستمیک) از غرب در آموزش زبان‌های خارجی: راهبردهایی برای تقویت نظام عقیدتی در پساروش 

  فرخی پور, سجاد؛ فرخی پور, سجاد؛ مصطفی پور, احسان؛ مصطفی پور, احسان؛ شیبک, مسعود؛ شیبک, مسعود؛ خوشنودی, هادی؛ خوشنودی, هادی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  با گذار به پسامدرن، مرزهای مفهومی بسیاری از مبانی عقیدتی و فرهنگی ازبین رفته ‌است و برهمین‌اساس، مفاهیم بنیادینی همانند هویت و جهان‌بینی در نظام‌های عقیدتی و فرهنگ‌های بومی با چالش جدی مواجه شده ‌است. دراین‌میان، یکی از ...

 • تبیین روش‌شناسی پژوهش استنتاجی ضرورت عقلی در فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی 

  رضایی, مهدی؛ رضایی, مهدی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  روش استنتاج ضرورت عقلی در پژوهش­های فلسفی تعلیم‌وتربیت اسلامی از با­ارزش­ترین موضوعاتی است که کانون آگاهی برخی از پژوهشگران این گستره از علوم انسانی قرار گرفته است؛ نوشتار پیش رو بر پایه این پرسش که در استنتاج مدلول‌های ...

 • نقش تربیتی آموزش محتوای فقه حقوق خانواده بر تفکر تأملی دانشجویان 

  کهنوجی, مرضیه؛ کهنوجی, مرضیه؛ قدیری, غالب؛ قدیری, غالب (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش تربیتی آموزش محتوای فقه حقوق خانوادهبر تفکر تأملی دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بوده است. پژوهش حاضر، تحقیقی شبه‌آزمایشی است که جهت دسترسی به اهداف، از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون باگروه ...

 • بررسی تطبیقی ایده دانش فضیلت‌بنیان در اندیشه اسلام و غرب و کاربردهای تربیتی آن 

  سالار, شبنم؛ سالار, شبنم؛ صفایی مقدم, مسعود؛ صفایی مقدم, مسعود؛ شفیق اسکی, محمد؛ شفیق اسکی, محمد؛ شیخه, رضا؛ شیخه, رضا (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی ایده دانش فضیلت‌بنیان در اندیشه اسلام و غرب و کاربردهای تربیتی آن است. جنس پژوهش کیفی و نوع آن  تحلیلی - تطبیقی است. دراین‌راستا نخست دو مفهوم دانش و فضیلت­ مورد تحلیل قرار گرفت و سپس نسبت میان ...

 • طراحی الگوی شایستگی‏های استادان و مربیان سازمانی باتأکیدبر بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری 

  دارایی, علی؛ دارایی, علی؛ نصرت پناه, سیاوش؛ نصرت پناه, سیاوش؛ رضایت, غلامحسین؛ رضایت, غلامحسین؛ حسینی نژاد ماهانی, سیدمحمدرضا؛ حسینی نژاد ماهانی, سیدمحمدرضا (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2021-01-20)
  احصای شایستگی‌های استادان و مربیان ازجمله مباحث مهم و حیاتی در نظام تعلیم‌وتربیت است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع توسعه‌ای است که با هدف دستیابی به الگوی شایستگی­های استادان و مربیان مبتنی‌بر بیانات امامین انقلاب ...

 • مبانی خدا شناسی مولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی (اصول و روش‌ها) 

  جهانداری, رمضان؛ علوی, سیدحمیدرضا؛ امیری خراسانی, احمد (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامImam Hussein University, 2020-10-22)
  نظام تعلیم‌وتربیت، با تعلیم و تزکیۀ نیروی انسانی، تلاش می­کند از عمده­ترین مشکلات جامعۀ بشری مانند بی­عدالتی اجتماعی، جنگ و خونریزی، انحطاط اخلاقی و فساد اقتصادی پیشگیری نماید. به‌نظر می­رسد برای رسیدن به چنین اهدافی، نظام ...

View more