سامانه نشریات علمی ایران

با توجه به رویکرد اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با عنوان «حافظه ملی در خانه هر ایرانی» و با هدف «توزیع عادلانه » و «دسترسی آزاد» به اطلاعات سامانه نشریات علمی ایران مشتمل بر فهرست و محتوای دیجیتال نشریات و مجلات علمی ایرانی از آغاز تا کنون در اختیار کاربران و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاهده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • پاسخ جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری 

  صالحی سلمی, محمدرضا؛ حلاجیان, لیلا؛ خسروی, محسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, 2021-02-19)
  جهت بررسی تأثیر نور و درجه حرارت بر جوانه‌زنی چهار گونه بذر چمن گرمسیری Buchloe dactyloides، Cynodon dactylon، Zoysia japonica و Paspalum vaginatom، آزمایشی درقالب طرح کاملاَ تصادفی باآرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. ...

 • امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه 

  خیابانی, رضا؛ شریعتمداری, حمیدرضا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  در باب حقانیت و نجات ، سه دیدگاه را می توان در ادیان نشان داد: انحصارگرایی، شمول گرایی و تکثر گرایی، در این مقاله در پی واکاویِ هرکدام از این سه نظرگاه اما نه نوع دینیِ آنها، که نوع مذهبیِ شان، آن هم از منظر امامیه هستیم. ...

 • مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی 

  عموئیان, فروغ (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  واکاوی هنر فلزکاری در عهد صفویه فرآیندی چند لایه و چند سویه است که با مطالعه و تفکیک لایه های مختلف، اجتماع، مذهب، سیاست و اقتصاد به زیرساخت های سنت و باورها و شعائر و مولفه های مذهب در بین ایرانیان می توان رسید. این پژوهش ...

 • فشرده سازی تاریخ تشیع در ترکیب بندی از نظیری نیشابوری 

  موحدی, محمدرضا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  نظیری نیشابوری شاعر شهیر قرن دهم – یازدهم هجری به رغم آنکه در موطن خود، نیشابور و نیز در دوران مهاجرت به هندوستان،در میان مسلمانان اهل سنت می زیست و حرمت اعتقادات برادران مسلمان خود را پاس می داشت،اما همواره بر عقاید شیعی ...

 • بررسی و نقد دیدگاه هالم در مسأله پیدایش شیعه و تشیع 

  موسوی, سیده منا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  هاینس هالم از جمله مستشرقینی است که در معرفی شیعه و منشأ پیدایش آن، دو نکته از او مغفول مانده است. تمایز مفهومی شیعه و تشیع؛ و تعدد اصطلاح و مصداق شیعه. طبیعتا این تفاوتها منشأهای گوناگونی را به دنبال خواهند داشت. نوشتار ...

View more