سامانه نشریات علمی ایران

با توجه به رویکرد اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با عنوان «حافظه ملی در خانه هر ایرانی» و با هدف «توزیع عادلانه » و «دسترسی آزاد» به اطلاعات سامانه نشریات علمی ایران مشتمل بر فهرست و محتوای دیجیتال نشریات و مجلات علمی ایرانی از آغاز تا کنون در اختیار کاربران و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است

پایگاه‌ها در سامانه

يك پایگاه را برای مشاهده مجموعه‌های آن انتخاب کنید.

Recently Added

 • ناکامی‌ها و دستاوردهای سیاست همسایگی اتحادیه اروپا؛ 

  باقری, رضا (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف، سیاست های مختلفی را به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است. برای مثال در دوره ای، سیاست نگاه به شرق (به طور خاص روسیه و چین) و در دوره ای نگاه به غرب (اروپا و آمریکا) ...

 • تأثیر مناسبات رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس بر سیاست همسایگی ایران 

  اختیاری امیری, رضا؛ محمدی, محمد رضا (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  توسعۀ روابط مطلوب و سازنده با کشورهای همسایه، براساس اصل همزیستی و احترام به حاکمیت ملی، همواره در اولویت سیاست خارجیِ دولت‌هایِ مختلف جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. در این میان، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم، یعنی دولت ...

 • سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای شرق مدیترانه 

  آجیلی, هادی؛ جعفری, مریم (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  موضوع سیاست همسایگی اروپا از مسائل جدیدی است که اساتید و محققان روابط بین‌الملل برای شناخت رفتار و اهداف اروپا نیازمندِ داشتن آگاهی کافی از آن هستند. اتحادیۀ اروپا به‌مثابۀ یک بازیگر واحد و منسجم از یک دهه پیش قصد دارد خود ...

 • تکامل سیاست همسایگی معاصر چین: روندها، ویژگی‌ها و ابتکارات 

  قربانی, وحید (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  هرچند چین در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است، تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در مناطق پیرامونی پیچیدۀ آن با عنوان «سیاست همسایگی» دنبال می‌شود. سیاست همسایگی چین از محدودیت‌های جغرافیایی یا عوامل تاریخی، فرهنگی، ...

 • سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران: مبانی اقتصادی 

  شیرغلامی, خلیل (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  سیاست همسایگی به مفهوم غالب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی یک کنش نرم افزاری ویژه مبتنی بر تفکر و طراحی با هدف شکل دادن به نوعی در هم تنیدگی و هم تکمیلی در ابعاد مختلف و فراتر رفتن از همسایگی ...

View more