مرور بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 726386

 • ------- 

  جان نثاری لادانی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ??? ??????? ??????? ?? ?? ??? ????? ? ????? ???? ??????? ??? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? 

  پیروی حبیب اله؛ نیتی جمال؛ افشار مرضیه؛ امامی حسن؛ پازارگادی مهرنوش (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-09-01)
  ??? ????? ?? ???? ??? ??????? ??????? ?? ????? ???? ? ?? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ? ????? ??????? ? ?????? ??? ?? ???. ????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ????? ?????? (POSDCORB) ?? ???? ?? ??????? ????? ? ...

 • ??? ????? ??? ???? ?????? ?? ???????????? ????? ?????? ????? 

  ابوالحسن زاده, اکرم؛ حکمت, حسین (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-03-01)
  ?? ???? ?? ?????? ????? ????? ???????? ?? ? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ?????? ? ?? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ?????? ????? ?? ????????? ??? ?... ??????? ????? ...

 • ------ 

  حسین گلزار, مریم؛ خوش منش, ابوالفضل (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ----------- 

  نعمتی, ازاده؛ شیخی, رقیه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------------------- 

  اخوان مقدم, زهره؛ تقوی فردود, نعیمه؛ درویشی, احسان الله (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------- 

  فرخی پور, سجاد؛ رفیعی, محسن؛ شریفی, معصومه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ------------------ 

  احمدنژاد, امیر؛ کلباسی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ---------------- 

  میرجلیلی, علی محمد؛ میرجلیلی, علیرضا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ?????? ????? ???? ??????????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ?????? 

  الیاسی هدایت اله؛ حیدری ملیحه؛ شاه بیگی سعید (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-12-01)

 • ??? ???????? ?? ????? ????? ?????? ???? ???? 

  پورپاک, زهرا؛ احمدیانی, ابوالحسن؛ گازرانی, پریسا؛ ملاحاجیان, لیلا؛ همتی, ابوالفضل (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-06-01)
  ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ????? ???. ?? ???? ?????? ?????? ?????GTN) ?(His . ??????? ??? ??? ?? ???????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ...

 • ?????? ????? ???? ????? ?? ? ???? ???? ?? ????? ?? ????? ???? 

  رضوی سیدسجاد؛ ازگلی گیتی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2001-03-01)

 • [0,1] Truncated Fréchet-Weibull and Fréchet Distributions 

  Abid, S.؛ Abdulrazak, R. (Ayandegan Institute of Higher Education, Iran, 2018-04-01)
  In this paper, we introduce a new family of continuous distributions based on [0, 1] Truncated Fréchet distribution. [0, 1] Truncated Fréchet Weibull ([0, 1] ) and [0, 1] Truncated Fréchet ([0, 1] ) distributions are ...

 • 08 Effects of the Import of Consumption, Intermediate and Capital Goods on Transmission of Crude Oil Price Volatility to the Industry and Mining Sector in Iran 

  پدیدآور نامشخص (وزارت نیرو, 2016-05-01)
  In this research, the DCC model is estimated to calculate dynamic correlation series between crude oil price and growth of Industry and Mine sector during 1367:1-1392:4. Then, Macroeconomic variables which can explain the ...

 • 0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت 

  خوبان, حسین؛ خوبان, حسین؛ موسی فرخانی, احسان؛ موسی فرخانی, احسان (2012-09-22)
  مقدمه: آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ، نگهداری و تربیت کودکانش موفق عمل نماید. هدف از انجام این پژوهش تعیین وضعیت سلامت جسمی و روانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در 1331 ...

 • 0n removable cycles in graphs and digraphs 

  ATTAR, A.B. (University of Mazandaranدانشگاه مازندران, 2012-02-01)
  In this paper we define the removable cycle that, if $Im$ is a class of graphs, $Gin Im$, the cycle $C$ in $G$ is called removable if $G-E(C)in Im$. The removable cycles in Eulerian graphs have been studied. We ...

 • 0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود 

  کامیابی, یحیی؛ توکل نیا, اسماعیل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-12-22)
  روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد.این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند کهچسبندگی هزینهها یکی از مهمترین ...

 • 1 گفتمان پسا‌صهیونیسم و آینده‌ اسرائیل؛ فرصت‌ها و تهدیدها 

  سهرابی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2014-11-22)
  چکیده ایده‌ صهیونیزم محصول قرن نوزدهم و ناشی از نوعی برداشت سیاسی از مذهب یهود بوده که به تدریج و با حمایت‌های دول غربی در قرن بیستم توانست با ایجاد یک گفتمان مشترک، افکار عمومی یهودیان را معطوف به سرزمین فلسطین نماید و ...

 • The %1 100 screening Economic Order Quantity model under shortage and delay in payment 

  maleki vishkaei, behzad؛ Pasandideh, Seyed Hamid Reza؛ Farhangi, Milad (Sharif University of Technology, 2014-12-01)
  It’s for a long time that the Economic Order Quantity(EOQ) model has been successfully applied to inventory management. This paper studies a multiproduct EOQ problem in which the defective items will be screened out by ...

 • 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم 

  راسخ, محمد؛ بخشی زاده, فاطمه (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-05-22)
  مفهوم قانون نزد نویسندگان متقدم عصر مشروطه، از مفاهیم بنیادین و در عین حالدغدغه آمیز بوده است. این مفهوم از بستری برمیخاست که سلطه نظام سلطنتی مطلقهاز یک سو، و قرائت محافظه کار و سنتی شرع گرا از سوی دیگر، امکان ایجاد و ...