مرور بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 605404

 • ........................... 

  اعتماد, جلیل؛ جوکار, بهرام (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2013-09-23)

 • ------ 

  حسین گلزار, مریم؛ خوش منش, ابوالفضل (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ----------- 

  نعمتی, ازاده؛ شیخی, رقیه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------------------- 

  اخوان مقدم, زهره؛ تقوی فردود, نعیمه؛ درویشی, احسان الله (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ------- 

  جان نثاری لادانی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------- 

  فرخی پور, سجاد؛ رفیعی, محسن؛ شریفی, معصومه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ------------------ 

  احمدنژاد, امیر؛ کلباسی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ---------------- 

  میرجلیلی, علی محمد؛ میرجلیلی, علیرضا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ??? ????? ??? ???? ?????? ?? ???????????? ????? ?????? ????? 

  ابوالحسن زاده, اکرم؛ حکمت, حسین (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-03-01)
  ?? ???? ?? ?????? ????? ????? ???????? ?? ? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ?????? ? ?? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ?????? ????? ?? ????????? ??? ?... ??????? ????? ...

 • ??? ??????? ??????? ?? ?? ??? ????? ? ????? ???? ??????? ??? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? 

  پیروی حبیب اله؛ نیتی جمال؛ افشار مرضیه؛ امامی حسن؛ پازارگادی مهرنوش (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-09-01)
  ??? ????? ?? ???? ??? ??????? ??????? ?? ????? ???? ? ?? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ? ????? ??????? ? ?????? ??? ?? ???. ????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ????? ?????? (POSDCORB) ?? ???? ?? ??????? ????? ? ...

 • ?????? ????? ???? ??????????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ?????? 

  الیاسی هدایت اله؛ حیدری ملیحه؛ شاه بیگی سعید (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-12-01)

 • ??? ???????? ?? ????? ????? ?????? ???? ???? 

  پورپاک, زهرا؛ احمدیانی, ابوالحسن؛ گازرانی, پریسا؛ ملاحاجیان, لیلا؛ همتی, ابوالفضل (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2000-06-01)
  ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ????? ???. ?? ???? ?????? ?????? ?????GTN) ?(His . ??????? ??? ??? ?? ???????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ...

 • ?????? ????? ???? ????? ?? ? ???? ???? ?? ????? ?? ????? ???? 

  رضوی سیدسجاد؛ ازگلی گیتی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2001-03-01)

 • [0,1] Truncated Fréchet-Weibull and Fréchet Distributions 

  Abid, S.؛ Abdulrazak, R. (Ayandegan Institute of Higher Education, Iran, 2018-04-01)
  In this paper, we introduce a new family of continuous distributions based on [0, 1] Truncated Fréchet distribution. [0, 1] Truncated Fréchet Weibull ([0, 1] ) and [0, 1] Truncated Fréchet ([0, 1] ) distributions are ...

 • 08 Effects of the Import of Consumption, Intermediate and Capital Goods on Transmission of Crude Oil Price Volatility to the Industry and Mining Sector in Iran 

  پدیدآور نامشخص (وزارت نیرو, 2016-05-01)
  In this research, the DCC model is estimated to calculate dynamic correlation series between crude oil price and growth of Industry and Mine sector during 1367:1-1392:4. Then, Macroeconomic variables which can explain the ...

 • 0n removable cycles in graphs and digraphs 

  ATTAR, A.B. (University of Mazandaranدانشگاه مازندران, 2012-02-01)
  In this paper we define the removable cycle that, if $Im$ is a class of graphs, $Gin Im$, the cycle $C$ in $G$ is called removable if $G-E(C)in Im$. The removable cycles in Eulerian graphs have been studied. We ...

 • 0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود 

  کامیابی, یحیی؛ توکل نیا, اسماعیل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-12-22)
  روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد.این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند کهچسبندگی هزینهها یکی از مهمترین ...

 • 1 گفتمان پسا‌صهیونیسم و آینده‌ اسرائیل؛ فرصت‌ها و تهدیدها 

  سهرابی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیIslamic Azad University, 2014-11-22)
  چکیده ایده‌ صهیونیزم محصول قرن نوزدهم و ناشی از نوعی برداشت سیاسی از مذهب یهود بوده که به تدریج و با حمایت‌های دول غربی در قرن بیستم توانست با ایجاد یک گفتمان مشترک، افکار عمومی یهودیان را معطوف به سرزمین فلسطین نماید و ...

 • The %1 100 screening Economic Order Quantity model under shortage and delay in payment 

  maleki vishkaei, behzad؛ Pasandideh, Seyed Hamid Reza؛ Farhangi, Milad (Sharif University of Technology, 2014-12-01)
  It’s for a long time that the Economic Order Quantity(EOQ) model has been successfully applied to inventory management. This paper studies a multiproduct EOQ problem in which the defective items will be screened out by ...

 • 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم 

  راسخ, محمد؛ بخشی زاده, فاطمه (دانشگاه شهید بهشتی, 2014-05-22)
  مفهوم قانون نزد نویسندگان متقدم عصر مشروطه، از مفاهیم بنیادین و در عین حالدغدغه آمیز بوده است. این مفهوم از بستری برمیخاست که سلطه نظام سلطنتی مطلقهاز یک سو، و قرائت محافظه کار و سنتی شرع گرا از سوی دیگر، امکان ایجاد و ...