پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

ارسال های اخیر

 • «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی» 

  چینی, فریبا؛ طاهری, فاطمه سادات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  بوداق اظهری شیرازی، شاعر ناشناختة قرن دهم و یازدهم هجری، مجموعه‌اشعاری 10385 بیتی دارد که آن را رسالۀ کمال نامیده است. نگارندگان این پژوهش مؤلفه‌های تعلیمی اظهری را در اشعار وی بررسی می‌کنند؛ نیز با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ...

 • علل و انگیزه های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ رامایانا بازسرودۀ ملامسیح پانی‌پتی 

  ملک پور, فیروزه؛ نوریان, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  شاعران فارسی‌زبان در شبه‌قارة هند نیز همانند ایران، آثاری گران‌سنگ و پرمحتوا از خود بر جای گذاشته‌اند. یکی از این آثار ارزشمند، منظومۀ حماسی رامایانا بازسرودۀ ملامسیح پانی‌پتی است. این منظومه یکی از آثار نفیس متعلق به سدۀ ...

 • تحلیل آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی در مثنوی صفات‌العاشقین هلالی جُغتایی 

  اسکندری شرفی, فرشاد؛ مبارک, وحید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  هلالی جغتایی از سرایندگان برجستۀ شعر فارسی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است که افزون‌بر غزلیات لطیف عاشقانه، منظومه‌های عاشقانه و عارفانۀ درخور توجهی نیز از او به یادگار مانده است. یکی از این منظومه‌ها، مثنوی ...

 • بررسی و تحلیل شاخصه‌های تعلیمی قابوس‌نامه در ارتباط با روابط والدین ـ فرزند براساس نظریۀ رمزگان‌های پنج‌گانۀ رولان بارت 

  حق طلب, رحمت الله؛ نوروز, مهدی؛ ضیاءخدادادیان, محبوبه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  قابوس‌نامه یکی از متون اندرزمحور در گسترۀ ادب فارسی است. عنصرالمعالی گاهی با سنت‌شکنی‌های آگاهانه، کلام را پیچیده و دیریاب می‌کند و رمزهایی را در لایه‌های زیرین متن می‌گنجاند که مخاطب جزئی‌نگر را به‌سوی معنا راهنمایی می‌کند. ...

 • بررسی و تحلیل بنیان‌های تعلیمی در رباعیات سعدی 

  اکبری زاده, حمزه؛ اصفهانی عمران, نعمت؛ طبسی, حمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  بسامد بسیار چند مضمون اخلاقی در متن، بیانگر بنیان‌های تعلیمی در تفکّر نویسندۀ آن است. بنیان‌های تعلیمی در قالب‌های ادبی منسجم و کوتاه مانند رباعی نمایان‌تر است؛ زیرا شاعر می‌کوشد با مختصرترین فرم اندیشگانی، برای تأثیرگذاری ...

 • تحلیل کارکرد تعلیمی‌ روان‌شناختی کهن‌الگوی «جهان» در اشعار ناصرخسرو بر پایۀ نظریۀ ژیلبر دوران 

  احمدبیگی, آرزو؛ ابراهیمی, قربانعلی؛ نیازی, شهرزاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  کهن‌الگوی «جهان» از جمله قدیمی‌ترین تصاویری است که از ابتدای شعر فارسی در شعر برخی شاعران وجود داشته و تا اواخر قرن هشتم بازتاب یافته است. تصویری که ناصرخسرو در ارتباط خود با جهان ترسیم کرده‌، عمدتاً حائز صفات ناپسندی همچون ...

 • بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی 

  مالملی, پری؛ یلمه ها, احمدرضا؛ داوری, پریسا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-03-21)
  مثنوی ظهیر کرمانی یکی از آثار گرانسنگ سدۀ دوازدهم هجری است که سرشار از آموزه‌های تعلیمی است و تاکنون به زیور چاپ آراسته نشده است. این منظومه سرشار از مضامین و معانی تعلیمی و حکمی است که شاعر به اقتضای زمینۀ انفعالی و ذوقی ...

 • بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) 

  نوعی, سارا؛ اشرف زاده, رضا؛ فخراسلام, بتول (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  احمدرضا احمدی چهره‌ای شاخص در گسترة شعر موج نو و شعر حجم است؛ اما با وجود آثار برجسته در عرصة ادبیات کودک معاصر، به این بخش از ظرفیت‌های ادبی وی، آن‌طور که باید پرداخته نشده است. او در داستان‌های خود به مسائل گوناگون تعلیمی ...

 • بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو 

  زارعی, فخری؛ موسوی, سید کاظم؛ محمدی آسیابادی, علی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  بررسی و پژوهش در حوزة ادبیات، در ارتباط با علوم مختلف ازجمله روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، تاریخ، زبان‏شناسی و... نشان‏دهندة قابلیت‏های چندگانة گسترة ادبیات است. در میان علوم مختلف، روان‏شناسی رابطة تنگاتنگی با ادبیات دارد و ...

 • بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی 

  طبخ کار حسن کیاده, کلثوم؛ ایزدیار, محسن؛ حکمت, شاهرخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  مولوی یکی از شاعران دورۀ مغول است؛ دوره‏ای که در آن، اخلاق اجتماعی و پایه‏های فکری و فرهنگی مردم رو به انحطاط نهاد. سقوط اخلاق اجتماعی و ارزش‏های انسانی در سرزمین‏های مغلوب‏شده موجب ایجاد روحیۀ تسلیم در بین عوام شد؛ اما ...

 • مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین 

  بهمنش, ناهید؛ کاظمی, فروغ؛ جابری نسب, نرگس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  براساس نظریة استعاره مفهومی، نظام مفهومی در ذهن انسان ماهیّتی استعاری دارد و استعاره‌ها ارکان اصلی انتقال مفاهیم انتزاعی هستند. در پژوهش پیش‌رو، مسئلة اصلی آن است که «شیوة مفهوم‌سازی استعاری «دنیا» در قصیده‌ها و قطعه‌های ...

 • بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی 

  امیری کله جوبی, هاجر؛ نجفی, عیسی؛ بیگ زاده, خلیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  نظریة امر الهی از نظریه‏های کهن فلسفة اخلاق و بحث در رابطة دین و اخلاق است و پیشینة آن به مناظرة سقراط و اوثیفرن بازمی‏گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان‏ها و نیز مسئلة جهانی‏شدن و استحالة فرهنگ‏ها و چالش ...

 • بینامتنیت در ادبیات ‏تعلیمی(با تمرکز بر قابوس‏نامه و تعالیم پتاح‏ حوتپ؛ کهن‏ ترین فرزندنامۀ جهان) 

  جلیلی جشن آبادی, صبا؛ رحیمی, سیدمهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  بینامتنیت یکی از مباحث حوزۀ بررسیِ متون است که به روابط گوناگون متون ازنظر صورت و معنا اشاره دارد. بینامتنیت متن را حلقه‏ای در یک زنجیرۀ بینامتنی می‏داند و بر آن است که هر متنی با متون پیش از خود و هم‏زمان و پس از خود در ...

 • کج‏روی‏های اخلاقی و رفتارهای نابهنجار درسرگذشت حاجی بابای اصفهانی 

  جعفری قریه علی, حمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2022-02-20)
  رمان حاجی‏بابای اصفهانی نخسیتن رمان فارسی است که در آن از آداب و رسوم مردم ایران بحث می‏شود. نویسنده سرگذشت حاجی‏بابا را شرح می‏دهد که ازسویی به اصول اخلاقی باور دارد و ازسوی دیگر، این اصول را مانعی برای پیشرفت خود می‏بیند. ...

 • بررسی محتوایی کلیله‏ ودمنة منظوم قانعی طوسی برپایة مکتب سودگرایی اخلاقی 

  ذبیح نیا عمران, آسیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-05-22)
  قانعی طوسی در قرن هفتم هجری کلیله‏ودمنة بهرامشاهی با انشای نصرالله منشی را در 10548 بیت در بحر متقارب به نظم کشید. کلیله‏ودمنه اثری اخلاقی است که می‏توان آن را براساس نظریات اخلاقی بررسی کرد. یکی از این مکتب‌ها، سودگرایی ...

 • علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی 

  آباد, فرزانه؛ حاتم پور, شبنم؛ سرخی, فرزانه؛ طهماسبی, فریدون (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-11-22)
  مبانی اعتقادی، ارزش‏ها، نظام باورها و شیوه‏های حکومتی در هر جامعه، سبک زندگی معینی را تعیین می‏کند. درواقع هر جامعه برای شکل‏گیری و رشد اجتماعی خود، نیازمند بهره‏گیری از الگوهای متعدد رفتاری و کنشی در سطوح مختلف است. توجه ...

 • بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن 

  رحمتیان, سجاد؛ خوئینی, عصمت؛ نقابی, عفت؛ عسگری حسنکلو, عسگر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-11-22)
  برزونامه اثری حماسی است که شمس‏الدین محمد کوسج در قرن هشتم هجری، آن را به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و در ادامۀ آن سرود. این منظومه به سرگذشت برزو، پسر سهراب و شرح دلاوری‏ها و پهلوانی‏های وی می‏پردازد. در این پژوهش ـ که به ...

 • وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی 

  جمالی, هاجر؛ پناهی, مهین؛ سوری, احمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-11-22)
  در این پژوهش هدف این است که وجوه اشتراک نظریات روانشناسان تربیتی با دیدگاه عطار دربارة شیوه‏های تربیتی و آموزشی، جست‏وجو و بیان شود؛ زیرا هم روان‏شناسان تربیتی و هم اندیشمندان و عارفان مسلمان ازجمله عطار نیشابوری به موضوع ...

 • واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو 

  جهانی, زینت؛ تاج نیا, کیمیا؛ اسلامی, اسماعیل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-11-22)
  ادب حماسی در تربیت اخلاقی جامعه، نقش مهمی بر عهده دارد و شاهنامۀ حکیم فردوسی، بزرگ‌ترین حماسۀ ملی ایران و جهان، در پرورش فضایل اخلاقی ـ به‌ویژه در بین ایرانیان ـ همواره نقش‌آفرین بوده است. یکی از این فضایل، خرد و خردورزی ...

 • بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت 

  نعمتی, فاروق؛ موسوی سالم, سیده سمیه؛ مرادی, ایوب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2021-11-22)
  امام رضا (ع) تجسّم زیباترین و والاترین نمودهای اخلاقی است. با بررسی اشعار ایشان پی‏می‏بریم شعر آن حضرت با حِکَم و مفاهیم تعلیمی و اخلاقی گره خورده است. در این میان، سعدی شیرازی که بوستان و گلستان او، آینة تمام‏نمای ادبیات ...

View more