دوره 10, شماره 38

 

ارسال های اخیر

 • بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه 

  مهدوی, بتول؛ تقی زاده, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  مثنوی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی از آثار تعلیمی قرن چهارم و موضوع آن اخلاق و پند و اندرز است. هرچند بخش‌های زیادی از این مثنوی از میان رفته، همین مقدار اندک، گواه بر استادی و مهارت شاعر آن در عرصۀ ادبیات تعلیمی است. ...

 • ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن 

  واعظ زاده, عباس؛ نوروزی, حامد؛ شجاع زاده مقدم, سیده فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  «حکایت اخلاقی» یکی از انواع قصه‌های سنتی است که پدیدآورندگان آن، آن را صرفاً به‌منظور تعلیم و تأیید آموزه‌های اخلاقی مد نظر خود به‌ کار می‌برده‌اند. هدف این مقاله، شناسایی ساختار این نوع ادبی بر پایۀ حکایت‌های اخلاقی ...

 • تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی 

  سلیمانی, صدیقه؛ عالی عباس آباد, یوسف؛ آریان, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  تحلیل تطبیقی دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء ابوحامد محمد غزالی توسی و عنصرالمعالی، رویکردهای خاصی را در شیوه‌ها و روش تعلیم و تربیت نشان می‌دهد. با اینکه موضوع فکر و روش خِردورزی غزالی، در ظاهر بر اساس مبانی تعلیمی ...

 • بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی 

  ظاهری عبدوند, ابراهیم؛ صفری, جهانگیر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  نویسندگان و شاعران در ادبیات تعلیمی، از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند تا مخاطب را برای پذیرش پیام و درون‌مایه‌های اخلاقی مورد نظر خود قانع کنند. واقع‌نمایی از جملۀ این شگردهاست. هرگاه مخاطب باور کند حادثه‌ای به‌واقع اتفاق ...

 • رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات 

  سعادتی جبلی, افسانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  یکی از مسائل پراهمیت در خوانش مقالات، نحوۀ تعامل شمس تبریزی با مخاطبانش است. ساختار مقالات بیش از هر مطلب دیگری، متأثر از نگاه مداوم شمس به مخاطب بوده است. شمس تبریزی در لابه‌لای مقالات به تبیین جایگاه و نقش مخاطب در تکوین ...

 • مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی 

  اخگری, محمد؛ دانش پژوهان, منوچهر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  حکایت یکی از پرکاربردترین قالب‌های روایی در ادبیات فارسی است که ادبیات تعلیمی برای انتقال مفاهیم اخلاقی و اجتماعی از آن بسیار بهره برده است. با پیدایش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در عصر حاضر و کارکرد تعلیمی و آموزشی رسانه، ...

 • تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک 

  رنجبر, احمد؛ شکوری, بهناز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, 2018-08-23)
  شاهنامۀ حکیم فردوسی از آثار حماسی طراز اول در ادب فارسی است و با آثار برجستۀ ادب جهانی می‌تواند برابری کند. این کتاب حاوی اطلاعات مهمی از آغاز آفرینش تا زمان مؤلف است و می‌توان موضوعات فراوانی از آن را با آثار ...