پژوهشهای معرفت شناختی

ارسال های اخیر

 • تغییر جهان: بررسی و نقد آموزه شناخت فیشته و نسبت فلسفه اخلاق با آن 

  باقرزاده مشکی باف, محسن؛ صوفیانی, محمود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  فلسفه فیشته تفسیر جهان را با تغییر آن درک می‌کند. در این فلسفه تأمل نظری بدون تغییر عالم بی‌معناست. این در صورتی است که مهمترین دستاورد فلسفی جهان از نظر فیشته یعنی فلسفه کانت با وجود دادن ابزار برای تغییر عالم اما از آن ...

 • بررسی اعتبار شهود عرفانی و امکان توجیه معرفتی آن با نظریة وثاقت گروی بر پایة آراء صدرالمتألهین 

  احمدی سعدی, عباس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  ارزش واعتبار معرفت شناختی آگاهی و معرفت شهودی همواره مورد بحث و نظر فلاسفه و عرفا بوده است . اما از منظر معرفت شناسی- به معنای عام آن یعنی مباحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی پیشینی - جای این پرسش هست که چرا و به کدام دلیل ...

 • تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی ملاصدرا بر اساس نظریه داده بنیاد (گرندد تئوریGrounded Theory) 

  زارعی, زهره؛ قربانی, قدرت الله؛ رسولی پور, رسول؛ سعیدی مهر, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  چکیدهتشکیک وجود به عنوان یکی از اصول مبنایی متافیزیک صدرایی در تنقیح و تبیین ساختار حکمت متعالیه نقش بسزایی داشته و لوازم و نتایجی را در حوزه وجودشناسی و معرفت شناسی به بار می آورد.با توجه به اینکه تلقی های متفاوتی از تشکیک ...

 • بررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آن 

  خلیلی, نریمان؛ رحمتی, انشااله؛ عارف, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  در این نوشتار به تحلیل مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» در اندیشه ی سهروردی با طرح این پرسش که منشأ این مبانی چیست پرداخته شده است. علم اشراقی معرفتی حضوری و در مقابل علم حصولی است. شیخ اشراق استنباط و گشایش اینکه علم چیست؟ ...

 • بررسی ارزش معرفت‌شناختی خداشناسی فطری 

  موسوی راد, سید جابر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  یافتن بنیانی معرفت‌شناسانه برای خداشناسی فطری، مسئله‌ای مهم است که نظریات مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. مهم‌ترین نظریات مطرح شده در رابطه با ماهیت و مبنای معرفت‌شناسانه‌ی این خداشناسی فطری عبارتند از: الف: معرفت فطری به ...

 • معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن 

  مهدوی نژاد, محمدحسین؛ فکری, مسعود؛ امامی جو, محمدحسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  تبیین معرفت‌شناسانه بحث خداشناسی، به طور قطع، یکی از مهم‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث در حوزه فلسفه دین است. یکی از نظریّات ارایه‌شده، خداشناسی فطری است. ائمه علیهم‌السلام در خانواده حدیثی خویش به فراوانی فطری بودن معرفت خدا ...

 • جایگاه جسمانیت در معرفت شناسی ملاصدرا 

  علوی, فخرالسادات؛ یزدانی, نجف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شأن و جایگاه جسمانیت در نظام معرفت‌شناسی متعالیه صدرایی می‌پردازد. ضرورت چنین تحقیقی از آنروست که شواهد قابل توجهی در احکام این نظام وجود دارد که در نظر اولیه حاکی از طرد و تحقیر ...

 • آموزش تفکر به مثابه نوشتار؛ براساس نقد دریدا از خوانش فوکو در رابطه بین عقل و جنون در کوگیتو دکارت 

  کریم زاده, بهمن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  مفهوم تفکر و اندیشیدن یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است که فیلسوفان و معرفت شناسان از دیرباز تا کنون دیدگاه های گوناگونی درباره چیستی تفکر و چگونگی ارتباط آن با عقل ابراز داشته اند. در این نوشتار، ما به بازسازی مفهوم تفکر ...

 • درون‌گروی ناظر به توجیه و برون‌گروی ناظر به معرفت به مثابه دستاورد نگرش دوگانه‌انگار آئودی در معرفت‌شناسی 

  شمس, محسن؛ منصوری نوری, امیرحسین؛ صلواتی, عبداله؛ خادمی, عین الّله (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  چکیده:از حدود نیم‌قرن پیش، دوگانگی درون‌گروی و برون‌گروی در خصوص توجیه و معرفت بحثی چالش‌برانگیز بوده و گرایش به یکی از آن دو، به مثابه مشخِّصه‌ی دیدگاه معرفتی معرفت‌شناسان معاصر تلقی می‌شده است. درون‌گروی، مبتنی بر ضرورت ...

 • محافظه‌کاری پدیداری در توجیه معرفتی 

  پودینه, محمدعلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  یکی از مهمترین دیدگاه‌های توجیه معرفتی در معرفت‌شناسی معاصر، دیدگاه محافظه‌کاری پدیداری است. بنابر این دیدگاه در توجیه، اگر به نظر شناسا برسد که یک گزاره صادق است، آنگاه وی در بادی نظر در باور به آن گزاره موجه است؛ از این ...

 • مطالعه ای در باب جایگاه و ضرورت آزادی در معرفت شناسی نزد هگل 

  شیوایی, حامد؛ اسلامی, شهلا؛ مصطفوی, شمس الملوک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  اساساً در متن و کانون نظام فلسفی هگل، فلسفه روح او قرار دارد. هگل در پدیدارشناسی روح، تلاش کرده است تا حرکت روح و سرمنزل‌های آن در تاریخ را مورد واکاوی قرار دهد. از منظر هگل، تاریخ جهان، تاریخ حرکت روح به سمت عقلانی شدن ...

 • مولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا (با اتکاء به مبانی پدیدار شناختی هوسرل) 

  نجفی افرا, مهدی؛ خالدنژاد, شیوا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  در این مقاله به مبحث معرفت شناسی در فلسفه مشاء با نظر به مبانی و اصول پدیدارشناسانه هوسرل پرداخته شده است .دومساله محوری در اندیشه هوسرل وجود دارد یکی مساله تعالی و دیگری انطباق است. مساله ای که برای فیلسوفان مسلمان از ...

 • بررسی تطبیقی میزان سازواری و کنش‌های انگار‌ه‌های نظریه «اصالت واقع انتقادی» ایان باربور با تفسیر علمی روشمند با محوریت دیدگاه آیت الله جوادی آملی 

  اصفهانی, سید عبدالله (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  تفسیر علمی که در عصر پست‌مدرنیسم دوران پختگی و کمال خود را تجربه می‌کند، افزون بر روش‌شناسی خاص و معیارهای معتبر، به تناسب توسعه دانش‌های بشری، به ویژه در حوزه فلسفه علم، نیازمند تبیین کنش‌های تاثیرگذارترین دیدگاه‌های نوین ...

 • دیدگاه علامه طباطبائی و نائینی درباره‌ی نسبت مطابقت (تأملاتی پیرامون تئوری مطابقت در فلسفه اسلامی) 

  دارائی, روح الله؛ خلیلی نوش آبادی, اکرم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  معرفت‌شناسان، برای صدق معیارهای متعددی تعریف کرده‌اند؛ یکی از این معیارها نظریه‌ی مطابقت است که مقبولیت گسترده‌ای داشته، اما تفسیر و تبیین مولفه‌های آن، محل نزاع صاحب نظران است. این مطالعه اختصاص به دیدگاه نائینی و طباطبائی ...

 • تبیین عقلانیت دینی ونقد عقلانیت سکولاری با تأکید بر اندیشه صدراالمتآلهین 

  یعقوبی, حسن؛ خوش باور, داود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  تبیین عقلانیت دینی با تأکید بر اندیشه صدراالمتآلهین ونقد عقلانیت سکولاری چکیدهبحث عقلانیت، یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مباحث معرفت‌شناسی است. با توجه به بررسی تحلیلی- منطقی در حوزه دین وسکولاریسم وایضاح تفاوت ورابطه ...

 • نگرش صدرا و دکارت به علم حضوری نفس به ذات خویش 

  عبدلی مسینان, مرضیه؛ حدادی, زهرا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  معرفت النفس به عنوان نخستین معرفتی که برای انسان حاصل می شود مورد توجه فیلسوفان بوده و در صدد تبیین ماهیت آن برآمده اند. این معرفت در نظام فلسفی مبنا گرای صدرا و دکارت از اهمیت ویژه برخوردار است. علم حضوری،معیار و مقیاس ...

 • نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید 

  مرجوعی, علی؛ شاهدی, بهرام؛ پیراوی ونک, مرضیه؛ قاسمی سیچانی, مریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  رویکرد شناختی (4E) در پیوند با منطق استدلالیِ اگزیستانسیالیسم، این امکان را فراهم می آورد تا با گذر از دوگانه-انگاری هایِ رایجِ متافیزیک، بتوان متدولوژیِ جدیدی خارج از رابطه شناختیِ سوژه-ابژه، طرح اندازی کرد. لزوم چنین طرح ...

 • پوچ گرایی معرفت شناختی: نارسایی نشانه ها در متافیزیک و معرفت شناسی ویتگنشتاین 

  ابراهیمی پور, احمد؛ حسینی, مالک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  اگرچه ویتگنشتاین به‌عنوان یکی از مخالفان شکاکیت فلسفی شناخته می‌شود، اما جنبه‌هایی از معرفت‌شناسی وی در نظریه‌ی تصویری زبان و فلسفه‌ی زبانِ معمولی، دارای ویژگی‌های پوچ‌گرایانه است. این ویژگی‌ها به‌موجب نگرش زبانی ویتگنشتاین، ...

 • تحلیل شبکه ای انگاره 

  صلواتی, عبداله؛ شجاعی باغینی, حوریه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  انگاره از منابع شناختی کمتر شناخته‎شدة آدمی است که امروزه در رشته‎های علمی مختلف بطور جدی واکاوی می‎شود. انگاره از معارف غیرگزاره‎ای است که توجه و تمرکز انحصاری معرفت‎شناسان سنتی بر معرفت‎های گزاره‎ای، یکی از موانع شناخت ...

 • بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت شناسی لورنس بونجور 

  موسی زاده, عیسی؛ عباس زاده, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2021-08-23)
  دست‌آوردها و جریان‌های مختلف بوجود آمده در حوزه‌های مختلف فکری و فلسفی در دوران معاصر، باعث توجه و گرایش به روشهای توجیهی‌ای مانند انسجام‌گرایی شده است که سرانجام‌شان تسلیم شدن در برابر نسبی‌گرایی و در نتیجه تخریب ارزشها ...

View more