دوره 17, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • کتاب النحو الأساسی در ترازوی نقد 

  میمندی, وصال؛ صدیقی مورنانی, سمیرا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  صرف ‏ونحو یکی از علومی است که با انگیزۀ‏ کاربرد و استفادۀ‏ صحیح زبان عربی، به‏ ویژه زبان قرآن پا به عرصۀ وجود گذاشت و سبب پیدایش مکاتب و آثار بی‏‌شماری در این علم گردید. یکی از کتب معاصر، که درزمینۀ‏ آموزش زبان ...

 • بررسی و نقد کتاب معناشناسی با رویکرد نقد مقابله‏‌ای ترجمه 

  نظری, یوسف (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  استفادة شایان از منابع اصلی و دستِ‏‌اول تحقیق و تسلط نویسنده بر پیشینة پژوهش‌‏های معناشناسی در میراث زبانی قدیم مسلمانان باعث شده تا کتاب علم الدلالة، اثر احمد مختار عمر، جایگاه خاصی در مطالعات ...

 • بررسی و نقد کتاب فی ‏الأدب الأندلسی 

  نامداری, ابراهیم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  سرزمین اندلس (اسپانیای کنونی)، با طبیعتی سرزنده و زیبا، ادیبان بزرگی را در دامان خود پرورده است؛ همانانی که میراث ادبیات عربی را در زمینه‌‏های گوناگون از فرهنگ، تمدن، شعر، ادب، حکمت، زهد، و تصوف پُربارتر کرده‏‌اند. سرزمینی ...

 • بررسی و نقد کتاب أفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی 

  عسکری, صادق (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  آن‏چه در این نوشته می‏‌آید ملاحظات مختصری دربارة کتاب آفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی، اثر نویسندۀ مشهور لبنان، یاسین الأیوبی، است. براین‌اساس، پس از معرفی کلی اثر نتیجۀ نقد و بررسی در دو مبحث شکل و محتوا ...

 • بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث 

  سیفی, محسن؛ صمدی, بهاره (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث، اثر نادر نظام‏‌تهرانی، دربارۀ تاریخ ادب معاصر عرب نوشته‏ شده است. در این کتاب نویسنده کوشیده، تا با بررسی رویدادها و جریان‌‏های ادبی معاصر و آوردن ...

 • بررسی و نقد کتاب الشعراء المحدثون 

  میراحمدی, سید رضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  سخن از نوگرایی و پیش‏گامان آن در شعر عصر عباسی فقط به زمان معاصر اختصاص ندارد، بلکه از همان زمان‏ های نزدیک به آن عصر، که نقد ادبی براثر درآمیختن فرهنگ عربی با فرهنگ‏ ها و میراث‏ های فرهنگی و تازه‏ های تمدنی پا گرفت، به‏ ...

 • بررسی و نقد ترجمة کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی 

  خسروی ومکانی, زهرا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  در این مقاله کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی، ترجمۀ مریم مشرف، نقد و بررسی شده است. در این کتاب، با موضوع زبان‏‌شناسی تطبیقی، به بررسی پاره‏‌ای از آرای عبدالقاهر جرجانی، دانشمند مسلمان سدۀ ...

 • آسیب‌‏شناسی الجامع فی تاریخ الأدب العربی الحدیث 

  رجبی, فرهاد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  بررسی احوال و زندگی ادبا، ثبت وقایع، گردآوری، شرح و نقد آثار ادبی از همان آغاز گام‏‌هایی بود درراستای تاریخ‏‌نگاری ادبی. این حرکت درطی تاریخْ حالتی تکاملی به ‏خود پذیرفت؛ چنان‏که از شکل زندگی‌‏نامه‏‌ای گذشته به شیوۀ علمی ...

 • بررسی و نقد کتاب الروایة العربیة 

  کاهه, علیرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  درک چگونگیِ شکل‏ گیری و شناخت مراحل پیشرفت ادبیات داستانی عربی و عوامل مؤثر در حرکت آن نیازمند پژوهش ‏های دقیق و فراگیری است؛ زیرا وسعت جغرافیایی و تاریخی و موضوعی آن امکان تحقق این امر را دشوار کرده است. به‏ همین‏ دلیل، ...

 • بررسی و نقد بخش صرف کتاب صرف و نحو عربی 

  ابن‌الرسول, سید محمدرضا؛ صفیان, الهه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  چکیده کتاب صرف و نحو عربی 1 و 2 تألیف دکتر عباس ماهیار در سال 1385 از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به عنوان منبع اصلی دروس صرف و نحو عربی 1 و 2 در رشته زبان و ...

 • نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق ازمنظر تحلیل محتوا 

  اسماعیلی, سجاد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  جستار حاضر با هدف نقد و شناسایی موارد قوّت و ضعف معیارهای شکلی و محتوایی کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق، اثر مؤلفان علی احمد مدکور و ایمان ...

 • بررسی و نقد کتاب فی تاریخ الأدب العباسی؛ الرؤیة و الفن 

  امین مقدسی, ابوالحسن؛ بیات, موسی؛ نویدی, عبدالوحید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  کتاب دانشگاهی امروزه در کنار سایر ارکان آموزش به‏‌عنوان ابزاری مهم برای آموزش به دانشجویان و آماده‌‏سازی آن‏ها جهت ورود به جامعه است. ازهمین‌‏رو، نقد کتاب دانشگاهی براساس شاخصه‏‌های استاندارد زمینۀ بهره‌هوری هرچه بیش‏تر ...

 • بررسی و نقد کتاب أمراء الشعر‌العربی فی‌العصر العباسی 

  جمشیدی, لیلا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  نقد و بررسی پژوهش‌‏هایی درزمینة زندگی شخصیت‏‌های ادبی و تأثیر آثار آنان در ادبیات از جایگاه والایی برخوردار است؛ به‌‏ویژه‌‏آن‏‌که این نقد و بررسی‌‏ها نقش مؤثری در پیش‏برد اهداف آموزشی ایفا می‌‏‏کند. این‌‏گونه نقدها، ...

 • بررسی و نقد کتاب نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً 

  جلائی, مریم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-03-21)
  کتاب "نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً، اثر داود عبده، از جمله تألیفات نادر و پیش‌تاز در زمینه آموزش زبان عربی با رویکرد نقش گرا/کارکردگرا در جهان عرب به شمار می‌رود؛ از‌این‌رو، نگارنده، در پژوهش حاضر با روش توصیفی ــ‌تحلیلی، ...