دوره 9, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی 

  کاشانی, ولی اله؛ مکبریان, منصوره؛ مصطفایی فر, الهه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  ذهن‌آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن‌آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربۀ احساسات و اتفاقاتی که در لحظۀ حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی ...

 • تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار 

  رهاوی, رزا؛ عباسی, حمید؛ بیاره, فریده (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی(چابکی) دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. شرکت کنندگان 144 نفر دانشجوی دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار با میانگین سنی 5/21 سال بودند . آزمودنی‌ها ...

 • تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره 

  حاتمی, فرزانه؛ طهماسبی, فرشید؛ میرمیران, الهه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره بود. 10 بسکتبالیست مرد با میانگین سنی 9/24 سال و میانگین سابقۀ ورزشی 5/10 سال، داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. در مرحلۀ ...

 • تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام 

  قاسم زاده, سوگند؛ نقدی, نیره؛ افروز, غلامعلی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان آهسته‌گام 6 تا 8 ساله در شهر اصفهان ...

 • مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف 

  عربی, مهتاب؛ قاسمی, عبدالله؛ واعظ موسوی, سید محمد کاظم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکلیف حرکتی دریافت توپ والیبال و تکلیف شناختی- حرکتی تردستی با سه توپ بود. آزمودنی‌ها 80 نفر از دانشجویان دختر 25-19 ساله بودند. در هر تکلیف 40 آزمودنی شرکت داشت. ...

 • تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی 

  محمدی, محدثه؛ موحدی, احمدرضا؛ صالحی, حمید؛ صفوی همامی, شیلا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  هدف‌گزینی از جمله مؤلفه‌های انگیزشی است که برای بهبود یادگیری مهارت‌های ورزشی به‌کار می‌رود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ...

 • تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار 

  عبدلی, بهروز؛ فارسی, علیرضا؛ آریافر, مسعود (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  تغییرپذیری تمرین به تغییر حرکت و تغییر ویژگی­های زمینه­ای گفته می‌شود که یادگیرنده هنگام تمرین مهارت تجربه می­کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار ...

 • ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی 

  غفاری, بهرام؛ شهبازی, مهدی؛ آقاپور, مهدی؛ شیرزاد, الهام (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  فراپایداری ناحیۀ نسبتاً پایداری است که در آن اجزای سیستم در عین حال که شخصیت جداگانه و انعطاف‌پذیر خود را حفظ کرده‌اند، می‌توانند به‌منظور دستیابی به اهداف عملکردی حرکت به‌صورت ترکیبی نیز عمل کنند. شرکت‌کنندگان در ...

 • تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله 

  نادری راد, نسترن؛ جابری مقدم, علی اکبر؛ طهماسبی بروجنی, شهزاد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  کنترل قامت از قابلیت­های مهم در زندگی عادی و فعالیت­های ورزشی انسان است، که همواره، اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل­های کانون توجه تکلیف فرا­قامتی بر عملکرد و یادگیری ...

 • مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان ماهر و مبتدی 

  رضایی, فاطمه؛ باقرزاده, فضل اله؛ صادق زاده, محمد حسین (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2017-10-23)
  سرسختی ذهنی، عبارت‌ است از توانایی افزایش جریان انرژی مثبت هنگام مواجهه با سختی‌ها. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان زن و مرد ماهر و مبتدی بود. 130 کوهنورد به‌طور تصادفی ساده در قالب کوهنوردان ماهر و ...