فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ارسال های اخیر

 • رتبه‌بندی شاخص‌های بازدارنده از تخلفات اداری با رویکرد آموزه‌های اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 

  جلال کمالی, محمد؛ فیروزآبادی, آمنه؛ سلاجقه, سنجر؛ سالاری, یاسر؛ نجفی تیرتاشی, علیرضا (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: هدف از تحقیق حاضر، رتبه‌بندی شاخص‌های بازدارنده از تخلفات اداری با رویکرد آموزه‌های اسلامی با استفاده از تکنیک AHP در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ بوده است. روش‌شناسی: روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) و ...

 • طراحی الگوی فرهنگ پذیری منابع انسانی در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی 

  طاهری گودرزی, حجت؛ قائد رحمتی, الهام (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی فرهنگ پذیری منابع انسانی در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی در دانشگاه بوعلی سینا بود. روش: روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه­ای و ازنظر ماهیت روش، توصیفی و از نوع ...

 • واکاوی پیشران‌های فرهنگی و اجتماعی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام‌نور 

  اشرفی, سکینه؛ آراسته, حمیدرضا؛ زین‌آبادی, حسن‌رضا؛ عباسیان, حسین (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های فرهنگی و اجتماعی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام‌نور انجام گرفته شد. روش: در این مقاله از روش تحقیق کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت تحلیل داده­ها استفاده شده ...

 • جنبش مدرسه‌سازی در بیت‌المقدس دوره مملوکی (648-923ﻫ.) و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن 

  شیخ, بتول؛ پنجه, معصومعلی؛ مخبر دزفولی, فهیمه (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: تاریخ آموزش و نهادهای آموزشی در جوامع اسلامی از جنبه‌های گوناگون شایسته بررسی است. افزون بر مطالعات کلانی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته می‌توان تاریخ آموزش اسلامی را با تکیه‌بر قلمروهای جغرافیایی منطقه‌ای یا شهری ...

 • بازتاب مؤلفه‌های فرهنگ دینی در ادبیات دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب چراغ خانۀ ما) 

  عسکری, حسن (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  مطالعۀ زندگینامۀ شهدا و دقّت در ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها، نقش بسیار زیادی در رشد تربیتی جامعه، به‌ویژه در بین نسل جوان دارد. یکی از راه‌های بهره‌مندی بیشتر از سیرۀ عملی شهدا، تحلیل عناصری است که در دوران زندگی آن‌ها بر رشد ...

 • بررسی نقش انس با قرآن کریم در ایجاد سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) 

  احمدی سفیدان, حسین؛ احمدپور ترکمانی, زینب؛ نگهبان قراملکی, فاطمه (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش ‌انس با قرآن در ایجاد سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی_مقطعی به روش پیمایشی است. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز بود که 378 نفر ...

 • ارزیابی اثربخشی آموزش‌های دانشگاهی با تاکید بر مهارتهای ورود به جامعه 

  طولابی, زینب (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-02-20)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش‌های دانشگاهی با تاکید بر مهارت‌های ورود به جامعه انجام شده است. روش: طرح پژوهش از نوع طرح توصیفی -تحلیلی است و گروه نمونه 200 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام؛ در سال تحصیلی ...

 • عدالت آموزشی و کیفیت آموزش در دانشکدۀ معماری 

  مختاری, بهاره؛ پورزرگر, محمدرضا؛ طاهایی, سید عطاءالله (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  هدف: معماری به دلیل دارا بودن بعد هنری در کنار جنبۀ مهندسی، رشته‌ای خاص و متفاوت در آموزش عالی محسوب می‌شود؛ لذا محققان بسیاری به دنبال راهکارهایی برای افزایش سطح کیفی آموزش در این رشته بوده‌اند. مرور مطالعات دیگر پژوهشگران ...

 • تعیین میزان ارتباط جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی با تاب‌آوری جانبازان 

  شمس, ثریا؛ حسینی, سید محمد حامد (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاب‌آوری جانبازان تهران بزرگ بر اساس جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی بود. به این منظور پس از مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین و مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. روش: روش پژوهش، همبستگی و جامعۀ ...

 • تأثیر دو مؤلفۀ درونی حسادت و عزّت نفس بر دنیاطلبی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج) 

  بهمنی, فرانک؛ علیزاده دمیه, توران (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  زمینه و هدف: طبقۀ اجتماعی یا کلاس اجتماعی، قشربندی افراد بر اساس ثروت و شغل است. قدرت، احترام و بهره‌مندی از بهترین خدمات، مزایای اجتماعی طبقات مرفّه است. بدین جهت برخی خانواده‌ها تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن فرزندانشان را ...

 • ارائۀ مدل بازخورد عملکرد سازنده به کارکنان دانشی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) 

  عرب, زهره؛ منوّریان, عباس؛ نرگسیان, عباس (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  هدف: بازخورد مدتهاست که به عنوان یکی از مؤثرترین راهبردهای آموزشی برای تقویت یادگیری، حمایت شده است. به عبارتی؛ بازخورد زیربنای بسیاری از پیشرفتهای مهم در حوزۀ آموزش است. در این راستا، ارائۀ مدل بازخورد عملکرد سازنده به ...

 • اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر 

  عقیلی, سید مجتبی؛ جغتایی, سمیه؛ اصغری, آرزو؛ نمازی, میترا (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  هدف: افسردگی چهارمین بیماری شایع در جهان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر انجام شد. روش: مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، ...

 • اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش سازۀ دینی- اخلاقی صبر بر امید به تحصیل 

  خرمائی, فرهاد؛ فرخ تقی‌آبادی, آرزو؛ پورسید, سید مهدی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-11-22)
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حل ‌مسئله و آموزش سازۀ دینی- اخلاقی صبر بر امید به تحصیل دانش‌آموزان بود. روش: طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. برای انتخاب شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری در ...

 • مطالعۀ تأثیر علل دینی و سرمایۀ اجتماعی بر میزان مدارای اجتماعی 

  میرزائی, مجتبی؛ میرزایی, حسین؛ آوریده, سولماز؛ شه‌پوری, هما (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: مدارای اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌ها برای حفظ نظم و آرامش اجتماعی است. این خصیصه به ویژه در نظام مدرن جدید که به واسطۀ آن بسیاری از افراد، با فرهنگ، زبان، قومیت و ملیتهای متفاوت ناچار به زندگی در کنار یکدیگرند، از اهمیت ...

 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوۀ مجازی بر پریشانی روان‌شناختی، تاب‌آوری و مشکلات خواب در معلمان در دوران همه‌گیری شیوع کرونا 

  عقیلی, سید مجتبی؛ یزدانی‌مهر, فاطمه (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: با توجه به احتمال طولانی‌ترشدن همه‌گیری کووید 19، تحقیقات بیشتری برای ارزیابی تأثیرات روان‌شناختی شیوع این قبیل بیماری‌های عفونی و عوامل مرتبط با آن مورد نیاز بود. بنابر این، هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی ...

 • مطالعۀ رابطۀ بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی: فراتحلیل پژوهشهای بازۀ زمانی 1393 تا 1401 

  عشایری, طاها؛ میرلوحی, سید علی؛ جهان پرور, طاهره (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: اخلاق کار اسلامی به مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای ارزشی و دینی اطلاق می‌شود که کنش سازمانی و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اخلاق کار اسلامی، الگوی غیر رسمی(سرمایۀ اجتماعی مذاهبی) و قوانین سازمانی(رسمی) را در ...

 • مدل‌یابی نقش میانجی سرمایۀ روان‌شناختی در رابطۀ علّی هوش معنوی و خوددلسوزی با معنای زندگی 

  گراوند, هوشنگ (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه‌ای سرمایۀ روان‌شناختی در رابطۀ بین هوش معنوی و خوددلسوزی با معنای زندگی صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز ...

 • روش‌شناسی الگوی فرهنگ آتلیه معماری در دانشکده‌های معماری ایران 

  مختاری, بهاره؛ پورزرگر, محمدرضا؛ طاهایی, سید عطاءالله (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: از ابتدای آموزش دانشگاهی معماری، آتلیۀ معماری کانون اصلی آموزش طراحی بوده است که در ابتدا از فرهنگ خاصی تبعیت می‌کرد. با افزایش کمّی دانشکده‌های معماری در ایران، توجه به فرهنگ آتلیه کم‌رنگ شد. این پژوهش با بررسی عوامل ...

 • انگیزه‌های خانواده‌های تهرانی از تحصیل دانشجویان دختر خود در دانشگاههای تک‌جنسیتی (مورد مطالعه: دانشکدۀ رفاه) 

  فرخی, میثم؛ اسدی, سیما (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی انگیزه‌های خانواده‌های تهرانی از تحصیل دانشجویان دختر خود در دانشکدۀ تک‌جنسیتی رفاه صورت گرفته است. روش: روش پژوهش، کیفی و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بود که با 30 مورد از خانواده‌های دانشجویان ...

 • نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مؤسسات آموزش عالی در اسناد بالادستی، دیدگاه صاحب‌نظران و یافته‌های پژوهشها (یک مطالعۀ تطبیقی) 

  نصیری فیروز, علیرضا؛ ابیلی, خدایار؛ کرامتی, محمدرضا؛ پورکریمی, جواد (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2023-05-22)
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرها در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی در اسناد بالادستی، دیدگاه صاحب‌نظران و یافته‌های پژوهشها بود. روش: روش مورد استفاده در این مطالعه، بررسی تطبیقی نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی ...

View more