مرور دوره 3, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 10 از 10

 • بازخورد منفی کنکور در کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران و بررسی انتقادی عملکرد و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال آن 

  میرزایی, عزیزالله؛ هاشمیان, محمود؛ تنباکویی, نوشین (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  توجه به آثار زیانبار آموزشی- اجتماعی آزمون‌های سرنوشت‌ساز در زندگی و آیندة شغلی داوطلبان و بررسی عملکرد افراد مختلف عرصۀ آموزش و یادگیری در جهت بازتولید یا تغییر این آثار، رویکردی نوین در آزمون‌سازی زبان به حساب می‌آید. ...

 • تأثیر رشتة زبان انگلیسی بر هویت فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای هوش فرهنگی و انزوای ارزشی 

  قهاری, شیما (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  یکی از پیامدهای اجتماعی جهانی‌شدن، اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی است. بر پایة نظریة نسبیت زبانی، با یادگیری زبان انگلیسی بخش عظیمی از فرهنگ انگلیسی-آمریکایی در سطح دنیا اشاعه می‌یابد که این خود ابعاد مثبتی ...

 • نقش تداخل در پیدایش خطاهای نحوی در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان 

  متولیان نائینی, رضوان؛ استوار ابرقویی, عباس (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  پژوهش حاضر در چارچوب تحلیل مقابله‌ای، به دنبال بررسی و تحلیل انواع خطاهای نحویِ ناشی از تداخل در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان است. در این راستا، از بین انواع خطاها، خطاهای نگارشی نحوی و از میان خطاهای نحوی، خطاهای ناشی از ...

 • بررسی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی- اسمی در زبان روسی و مقایسة آن با زبان فارسی 

  رهبری, مهناز؛ ولی پور, علیرضا (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  توضیح برخی پدیده‌های زبانی گاهی بسیار دشوار و پیچیده می‌شود، از جمله اینکه چرا در یک زبان، برخی واژگان یا ترکیب خاصی از واژگان وجود دارد یا چرا یک زبان دارای ساختار دستوری، صرفی یا نحوی ویژة خود است. تمامی این پدیده‌ها ...

 • مطالعة تطبیقی ضمایر شخصی در فارسی و ژاپنی 

  صالحی, زهرا؛ داوری اردکانی, نگار (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  مطالعات یادگیری زبان دوم همواره به نقش و تأثیر زبان مادری توجه داشته‌ است. از آنجا که دانش یادگیرنده از زبان اول، اساسی را برای مقایسه با زبان دوم فراهم می‌کند، آگاهی از دانش و تجربة پیشین یادگیرنده، در آموزش زبان، از جمله ...

 • بررسی انتقال گویش‌های اجتماعی از آلمانی به فارسی با استناد به ترجمة فرشتة آبی، اثر هاینریش مان 

  طلوعی هریس, ایراندخت؛ حدادی, محمد حسین (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  ترجمه دارای نکات ظریفی است که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است باعث آسیب‌دیدن متن و مفهوم آن شود. یکی از این نکات اساسی گویش‌های اجتماعی است که شایسته است مانند گویش‌های جغرافیایی در ترجمه دیده شود. گویش‌های اجتماعی که گاه پیکرة ...

 • چکیده انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)

 • ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان: بررسی جایگاه زبان مادری در یادگیری و به‌کارگیری زبان انگلیسی در ایران 

  غفار ثمر, رضا؛ مختارنیا, شبنم؛ اکبری, رامین؛ کیانی, غلامرضا (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  این پژوهش با هدف بررسی جایگاه زبان فارسی در یادگیری و به‌کارگیریِ زبان انگلیسی در ایران، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش را 150 دانشجوی کارشناسی رشتة مترجمی زبان انگلیسی تشکیل می‌دهند که به روش غیراحتمالی ...

 • بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده 

  فیض الهی ملک آباد, علی؛ موسوی, سید امیر عباس (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  اسپانگلیسی یا اسپانگلیش ترکیبی از زبان انگلیسی و اسپانیولی است که به‌ویژه در میان جوانان، در مناطق خاصی از جهان محبوبیت دارد. این مقاله سعی در پاسخ به پرسش‌های اساسی در مورد اسپانگلیسی دارد: آیا این پدیده حاصل طبیعی هم‌زیستی ...

 • آغازگر لایه‌ای، مفهومی تازه در نقشگرایی 

  کاظمی, فروغ (دانشگاه تهرانThe University of Tehran, 2013-09-23)
  چکیده در مقالة پیش رو، به بررسی تطبیقی ماهیت آغازگر در دو ژانر علمی و ادبی فارسی از منظر نظریة نقشگرای نظام‌مند هلیدی پرداخته شده و وجوه اشتراک و افتراق دو ژانر یادشده، در باب مقولة آغازگر در زبان فارسی ...