مرور دوره 13, شماره 51 بر اساس تاریخ انتشار

 • براورد کارایی زیست‏محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی مطالعه موردی کشتارگاه‏های دام استان تهران 

  دریجانی, علی؛ شرزه‏ای, غلامعلی؛ یزدانی, سعید؛ پیکانی, غلامرضا؛ صدرالاشرافی, سید مهریار (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  با توجه به خلأ تحقیقات کاربردی زیستمحیطی، پژوهش حاضر با جمع‌آوری اطلاعات تولیدی‌ سال 1382 کلیه کشتارگاههای دام فعال استان تهران و نمونه‌برداری از پساب مبادی ورودی و خروجی سیستمهای تصفیه فاضلاب آنها و همچنین سنجش پارامترهای ...

 • مدلهای برنامه‌ریزی چند منطقه‌ای و کاربرد آن در کشاورزی مطالعه موردی استان فارس 

  جولایی, رامتین؛ آذر, عادل؛ چیذری, امیرحسین (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  توسعه یا تحدید کشت محصولات کشاورزی در مناطق مختلف باید با توجه به محدودیت منابع و زمینهای حاصلخیز کشاورزی صورت گیرد و این مسئله لزوم طراحی یک مدل چند منطقه‌ای الگوی کشت محصولات زراعی را آشکار می کند؛ مدلی که در عین فراگیری ...

 • براورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 

  قرشی ابهری, سیدجواد؛ بریم نژاد, ولی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  بسیاری از صاحبنظران معتقدند که کشاورزی با بخش‌های دیگر اقتصادی بسیار متفاوت است. در درون این بخش نیز تمایزی بین زیربخش‌های پرورش دام و تولید محصولات زراعی وجود دارد. این امر سبب می‌شود که هر کدام ازاین زیر بخش ها سیاستهای ...

 • سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی 

  خداداد کاشی, فرهاد؛ شهیکی تاش, محمدنبی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  همان گونه که در بازارهای محلی یا منطقه ‎ ای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده می‏ ‎ شود در بازارهای بین ‎ المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با ...

 • مطالعه ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی ایران 

  بخشوده, محمد (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  در این مطالعه از طریق محاسبه اثر رفتاری به همراه آثار جانشینی و درآمدی، ارتباط بین الگوی مصرف گذشته و فعلی مواد خوراکی در مناطق روستایی کشور بررسی شده است. به این منظور، با استفاده از تابع مخارج، رشد سهم مخارجی هر یک از ...

 • رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران 

  مبینی دهکردی, علی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تأمین مناسب امنیت غذایی جامعه از جمله اولویتهای راهبردی هر کشور است. با توجه به رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران به این مسئله حیاتی و مهم، در این مقاله سعی شده است بهترین گزینه مؤثر ...

 • ارزشگذاری آبهای زیر زمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان(1382-1383) 

  خلیلیان, صادق؛ زارع مهرجردی, محمدرضا (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  بخش‌کشاورزی‌ازاهمیت‌ویژه‌ای درشهرستان کرمان برخورداراست.عمده‌ترین‌منبع تأمین‌کننده آب بخش کشاورزی در این منطقه، آبهای زیرزمینی است. به دلیل بهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی میزان افت سالانه سطح این آبها قابل توجه ...

 • آثار آموزشهای شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف 

  شم آبادی, محمدعلی؛ بریم نژاد, ولی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)
  امروزه ارتباط بین آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کارایی اقتصادی برکسی پوشیده نیست. اهمیت این آموزشها در افزایش توان دسترسی افراد به کار و یا خوداشتغالی و مشارکت درجامعه از طریق فعالیتهای اقتصادی کاملاً به اثبات رسیده است. در این ...

 • کتابنامه 

  پدیدآور نامشخص (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2005-05-22)