مرور دوره 10, شماره 27 بر اساس تاریخ انتشار

 • ستاک ساختواژی: مفهومی جدایی گرا 

  ارکان, فائزه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  عنصرِ ستاکِ ساخت­واژی، صورتی آوایی از یک واژه است که به عنوان واحدی انتزاعی، نقش عنصر پایه را در فرایندهای صرفی بر عهده دارد و مستقل از جنبۀ نحوی و معنایی­ واژه در این فرایندها عمل می­کند. مسئلۀ اصلی این­ مقاله، تحلیل مفهوم ...

 • ارزیابی مجموعۀ آموزشی فارسی شیرین است بر مبنای مجموعه شاخص‌های کانینگزورث 

  کیاشمشکی, لیلا؛ صحرائی, رضامراد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  امروزه، با وجود منابع بسیاری که برای یادگیری زبان فارسی ارائه شده، شایسته است کتابی انتخاب شود که نیاز زبان‌آموز، مدرس و برنامۀ درسی را برآورده سازد. بر این مبنا، ارزیابی منابع آموزشی برای آشنایی با شیوه‌های تدوینِ مجموعه­ ...

 • نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی 

  یوسفی, نورالدین؛ عبادی, سامان؛ پورسیاه, فرخنده (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  زبان، تجلی‌گاه فرهنگ و افکار افراد یک جامعه است و با بررسی زبان می‌توان به مطالعه رابطۀ متقابل زبان، تفکر و فرهنگ دست یافت و از نظام فکری و فرهنگی یک جامعه آگاه شد. بر این مبنا، این پژوهش  بر آن است تا به بررسی کنش‌گفتار ...

 • بررسی زبان‌شناختی آثار دوره‌های هیپومانیا و دوره‌های افسردگی صادق هدایت: تأثیر اختلال دوقطبی 

  اسماعیل‌پور, المیرا؛ ساسانی, فرهاد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  اختلال دوقطبی نوعی اختلال عاطفی است و افراد مبتلا به آن تغییرات شدید خلقی را تجربه می‌کنند. حدود یک درصد جمعیت جهان مبتلا به اختلال دوقطبی هستند که بیشتر آن‌ها خلاقیت بالایی دارند. از دیدگاه روان‌پزشکی توصیفی، هنرمندان ...

 • تحلیلی اجتماعی-زبانشناختی بر جایگاه و کاربرد مازندرانی و فارسی در استان مازندران 

  بشیرنژاد, حسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  این پژوهش به ارزیابی جایگاهِ اجتماعیِ گونة زبانی مازندرانی در کنار فارسی و میزان کاربرد آن‌‌ها در حوزه‌های گوناگون، در استان مازندران می‌پردازد. در این بررسی، از شیوة تحلیل حوزه‌ای فیشمن (Fishman, 1996) بهره گرفته شده‌است ...

 • بررسی معنی سازی و استنباط و الگوهای مفهومی اسامی مرکب درون مرکز فارسی 

  سبزواری, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  با گسترش مرزهای دانش، نظام مفهومی بشر نیز تغییر می­کند. این دگرگونی به دو شیوه انجام می­پذیرد. نخست با مواجهه مستقیم با پدیده‌ها و تجربه­کردن و یادگیری این مفاهیم از محیط پیرامون و دوم به وسیلة ترکیب مفاهیم موجود و خلق ...

 • دستوری‌شدگی در ترکی آذربایجانی: مطالعه‌ی موردی مقوله پس‏اضافه 

  بهرامی خورشید, سحر؛ ملکی مقدم, اردشیر؛ میرزایی نیا, صابر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  در فرایند دستوری­شدگی، گاه ممکن است یک مقولة واژگانی علاوه بر نقش دستوری جدیدی که به دست می‌آورد، کاربرد و نقش اولیة خود را به عنوان یک مقولة واژگانی به­طور هم­زمان حفظ کند. تعدادی از پس‌اضافه­ها­  در ترکی آذربایجانی وجود ...

 • گزاره‌های ملکی در زبان شهمیرزادی: یک بررسی رده‌شناختی 

  مصطفوی, پونه؛ صناعتی, مرضیه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  مفهوم مالکیت یکی از مفاهیم جهانی و قابلِ بررسی در گونه‌ های زبانی مختلف است. این مفهوم، به دو صورت اسمی و گزاره­ای بیان می­شود. در مقالۀ پیش ­رو، ساخت گزارۀ ملکی در زبان شهمیرزادی بر پایۀ رویکرد نقشی- رده­ شناختی  بررسی ...

 • از گرهی نقشی تا ساخت مجهول 

  شریفی پورشیرازی, احمدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2018-08-23)
  پژوهش حاضر به بررسی چگونگی شکل ­گیری جمله ­های مجهول در زبان فارسی، بر پایة نظریة پادتقارن­ پویا (Moro, 2000) و با روش کیفی می‌پردازد تا عامل به وجود آمدن این جمله‌ها را از دیدگاهی متفاوت مورد بررسی قرار داده و تبیین نماید. ...