دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی 

  حسینی, فاطمه سادات؛ فرج الهی, امید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  اختلال بینایی به‌عنوان یک محدودیت فردی، می‌تواند موجب عدم ادراک بینایی کافی شده، و بر همۀ جنبه‌های رشد کودک تأثیر بگذارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی در پسران کودک ...

 • بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS) 

  گهواره, روح اله؛ رجبی, رضا؛ شهربانیان, شهناز؛ غرایاق زندی, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی در ورزشکاران بود. نسخۀ اصلی پرسشنامه، دارای هفت خرده‌مقیاس و 29 سؤال پنج‌ارزشی لیکرتی است. 300 پرسشنامه توسط ورزشکاران 19 تا 34 ساله (2/62 درصد ...

 • تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال 

  گل محمدی, بهروز؛ کاشانی, ولی اله؛ خسروی جعفری, امین (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  آرام‌سازی از روش‌های بهبود عملکرد است که به‌طور عام می‌توان آن را به آرام‌سازی جسمانی و روانی دسته‌بندی کرد. به فنون آرام‌سازی روانی، اغلب به‌عنوان فنون ذهن به جسم اطلاق می‌شود، زیرا هدف این روش‎ها ایجاد آرام‌سازی از طریق ...

 • تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت 

  عبدلی, نرگس؛ پارسایی, نسرین؛ رهبان فرد, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت صورت گرفت. بدین‌منظور 60 دانش‌آموز دختر دبیرستانی داوطلب (19-17 سال)، انتخاب شدند و بعد از اجرای پیش‌آزمون به‌طور تصادفی در ...

 • تأثیر متقابل انتقال پیش‌گستر شنای کرال سینه و پشت روی یادگیری این دو شنا 

  حیدری, سوری؛ خضری, عبدالرحمن؛ شیخ, محمود (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  هدف این مطالعه، مقایسۀ میزان انتقال یادگیری پیش‌گستر بین مهارت‌های شنای کرال سینه و کرال پشت در دختران نوآموز بود. برای این منظور، 60 دانشجو که در درس شنای مقدماتی ثبت‌نام کرده بودند، انتخاب شدند و در چهار گروه (دو گروه ...

 • کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان 

  صالحی, حمید؛ مهرورز, محبوبه؛ رافعی بروجنی, مهدی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از کاهش خطاهای مرحلۀ تمرین برای تسهیل فرایندهای یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان بود. تعداد 30 دانش‌آموز (میانگین سن = ۳۲/۱ ±۳۳/۱۱سال) با دید بسته، کیسه‌های نخود را با ترتیب از فاصله‌های ...

 • تأثیر تمرین مهارت های روان شناختی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون 

  متشرعی, ابراهیم؛ عبدلی, بهروز؛ واعظ موسوی, سید محمد کاظم؛ فارسی, علیرضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرینات پی.اس.تی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون بود.40 نوآموز بدمینتون به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل مداخله‌نما (20 نفر) قرار گرفتند. ...

 • تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه) 

  بهلول, اکبر؛ شهبازی, مهدی؛ طهماسبی, شهزاد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2018-11-22)
  هماهنگی جزء مهم اجرای موفقیت‌آمیز حرکات در زندگی روزمره و فعالیت‌های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه) بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر ...