مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

ارسال های اخیر

 • بازخوانی تناسب آیات سوره‌ی مجادله با تکیه بر بلاغت سامی و نظریه‌ی نظم متقارن میشل کویپرس 

  عظیمی, فاطمه؛ فتاحی زاده, فتحیه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  بررسی تناسب آیات سوره‌ی مجادله، با رویکرد نظم خطی، مخاطب را با چالش‌هایی مواجه می‌کند؛ لذا در این رویکرد، ممکن است محتوای سوره از جهت عدم تناسب، معین نبودن غرض و محور کلی و نیز اشاره به مسائل تاریخی فاقد اعتبار در جهان ...

 • معناشناسی آیات عرش در قرآن کریم براساس روابط هم‌نشینی و جانشینی 

  رنجبر, جواد؛ احمدپیری, اعظم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  یکی از رویکردهای اخیر در علم زبان شناسی، پژوهش‌های نوین در نوع شناخت ویژگی‌های آیات و سوره‌های و یا دلالت‌های معنایی یک واژه در قرآن کریم است که این موضوع به فهم عمیق و شناخت بطن و مبانی معارف الهی در قرآن کریم کمک شایانی ...

 • ارزیابی تطبیقی سبک‌های تفسیر موضوعی معاصر استنطاقی، تنزیلی، نظریه داده‌بنیاد 

  محسنی, طاهره؛ تیموری, نسیم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  عصر حاضر، دوران شکوفایی سبک‌های مختلف تفسیر موضوعی از جمله رویه استنطاقی، رویه تنزیلی و رویه نظریه داده‌بنیاد است. شناخت این رویه‌ها موجب بهره‌وری بیشتر از آن‌ها و کشف دقیق‌تر نظریه قرآنی می‌شود. از کارآمدترین راه‌های شناخت ...

 • تبارشناسی و بررسی سیر تحول معنایی واژه دخیل «صلیب » 

  نوروزی, مجتبی؛ تفقدی, مهناز (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  «صلیب» به نظر عده‌ای از اندیشمندان به عنوان یکی از واژگان دخیل (معرّب) است که ریشه آن مورد اختلاف پژوهشگران می باشد. این واژه یکی از کلماتی است که به واسطه تطورات گوناگون، معنا و کاربرد اولیه آن دستخوش تغییراتی شده است. ...

 • معناشناسی واژه ی"ظِلّ" در قرآن کریم 

  جوانرودی, مصطفی؛ رستمی, حسین (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  "ظلّ" در قرآن کریم به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی از گستردگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این واژه در آیات متعدد، دارای معانی مختلفی است که دارای دو جنبه‌ی مثبت و منفی است. از همین رو برای ارائه‌ی تصویری از جایگاه "ظلّ" در ...

 • واکاوی حوزه‌های معنایی واژگان «آلاء» و «نعمت» در قرآن با توجه به اصل «عدم ترادف» 

  عبادی, مهدی؛ مختاری, محمد؛ مصطفوی فرد, حامد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  در این نوشتار به بررسی تفاوت معنای واژه‌ی آلاء و نعمت پرداخته شده است. این دو واژه در قرآن به‌کار رفته، امّا مترجمین، کلمه‌ی «آلاء» را هم به «نعمت» ترجمه کردند. در صورتی‌که اگر قائل باشیم هر لفظی در قرآن معنای خاصّ خودش ...

 • بررسی افزایش و کاهش واژگانی در آیات متشابه سوره های بقره، هود،عنکبوت بر اساس سبک شناسی نقش گرا 

  رحمانیان, زینب؛ یاوری, محمد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  سبک‌شناسی نقش‌گرا رویکردی تازه میان زبان‌شناسی و نقد ادبی مدرن محسوب می‌شود. تحلیل این نوع سبک شناسی در جهان متن بر آن است که زیبایی‌های چینش متن و کلیت عبارت‌های موجود در آن را مورد بررسی قرار دهد. این سبک به بررسی و تحلیل ...

 • منطق دیالوگی و بازخوانی خطوط نانوشته در قرآن کریم 

  دهقانی, فرزاد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  کارآمدی روش‌های فهم برای متن‌پژوهی در گِرو کشف مراد جدی خداوند از آیات است. مفسران همواره برای کشف و تبیین مفاهیم آیات، از روش‌های مختلف استفاده کرده‌اند. قرائن فهم نوشتاری از متن متضمّن ساختار گفتاری متفاوت است، در ساختار ...

 • برجسته سازی زبانی در سوره قمر بر اساس نظریه ((جفری لیچ)) 

  باقرزاده فسقندیس, نسرین (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  ساختار زبان قرآن کریم از وجوه مختلفی با زبان دیگر متون تفاوت دارد و به عنوان عیار زبان عربی محسوب می شود. عوامل مختلفی سبب شده که زبان قرآن، تأثیرگذار، پرمعنی و هدفمند باشد. از زوایای مختلفی می‌توان به این خصیصه زبانی به ...

 • واکاوی معنا‌شناختی در‌زمانی و هم‌زمانی دلالت‌های رمزی اسامی حیوانات در قرآن کریم 

  اسماعیل زاده, حسن؛ زارعی, خدیجه؛ وکیلی, وحید (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  امروزه در مطالعات زبان‌شناسی در حوزه‌ی معنای واژه، دو نوع نگرش وجود دارد: نگرش اول، نگرش در‌زمانی است؛ یعنی بررسی معنای واژگان بصورت تاریخی و نگرش دوم: نگرش هم‌زمانی است؛ یعنی بررسی معنای واژگان بدون توجه به تاریخ و بررسی ...

 • تحلیل انتقادی مبنای زبان‌شناختی دیدگاه حیرت‌آفرینی زبان قرآن با تاکید بر آراء سروش و مجتهدشبستری 

  مهدوی اعلا, مهدی؛ خاتم شیشه بر, علی رضا؛ ناصح, احمدعلی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  از مهم‌ترین ملاک‌های جدی در اعتبارسنجی یک دیدگاه، مطالعه انتقادی نمود‌های معرفتی بیرونی و بازکاوی مبانی، شالوده‌ها و زیرساخت‌های بنیادین فکری آن است. مبنای زبان‌شناختی یکی از مبانی بنیادی، مهم و سزامند کاوش در حوزه حیرت‌آفرین ...

 • واکاوی کارکرد مؤلفه‌های همپایگی ربطی در سازمان‌بندی ساختار نحوی- معنایی قرآن کریم بر اساس رویکرد مک هالیدی و رقیه حسن 

  گنجعلی, عباس؛ سلمانی حقیقی, مسعود (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-09-23)
  همپایگی به معنای ایجاد رابطه و پیوستگی میان دو یا چند سازه است که از لحاظ دستوری با یکدیگر برابر باشند. امروزه عوامل و ابزارهای متعددی برای ایجاد پیوستگی و سازمان‌بندی ساختار معنایی- نحوی یک متن وجود دارد. مؤلفه‌های همپایگی ...

 • نقض های اصول همکاری گرایس در سورۀ مجادله 

  جهان بخت لیلی, امید؛ پورحشمتی درگاه, حامد؛ میرزاخواه رودسری, فاطمه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  ارتباطی که بین عناصر و سازه‌های یک پاره‌گفتار وجود دارد، موجب معنامندی کلام می‌گردد. نظریه همکاری گرایس که از آن با عنوان «اصول همکاری» یاد می‌شود، شامل چهار اصل «کمیت»، «کیفیت»، «ارتباط» و «شیوه بیان» است که هِرْبِرت پِل ...

 • نقد روایت‌شناسانه داستان حضرت عیسی(ع) در قرآن بر اساس نظریه ژرار ژنت و مولفه‌ی زمان 

  طلائی, فرامرز؛ فرهمند سرابی, محمد؛ ولیزاده, ودود؛ جلالت, فرامرز (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  نقل داستان در قرآن یکی از روش‌های تربیتی با بهره‌گیری از سرگذشت اقوام گذشته در جهت عبرت‌آموزی و رسیدن به زندگی بهتر و پرهیز از اشتباهات گذشته‌ بوده است. این داستان‌ها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی محققان، مفسران و مورخان ...

 • مهندسی زبانی سوره توحید از دیدگاه نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی 

  عارفی, احمد؛ مرامی, جلال (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  نظریه نظم جرجانی با اعتقاد به وجود اعجاز قرآن در نظم و مهندسی زبانی آن، مهندسی زبانی قرآن را در رد نظریه صرفه بررسی می‌کند. او معتقد به چینش ویژه‌ واژگان قرآنی است که حذف واژه‌ای یا جابجایی موقعیت آن یا جاگذاری واژه‌ای ...

 • تحلیل عبارات متضمّن تحقیر در آیات قرآن با تأکید بر آراء ادبی ـ تفسیری آلوسی 

  رحمتی, سید مهدی؛ جمشیدی مهر, فردین؛ محبتی, مریم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  نزول معجزه خاتم در جغرافیای عربی، بستر تلاش حداکثری دین‌پژوهان و اهل تفسیر در دریافت لطایف معنایی قرآن کریم با ابزار ادبیات عرب را فراهم آورد. کوششی که در تمام عرصه‌های هدایتی کلام وحی با گستره‌ی اعتقادات، احکام، اخلاق و ...

 • «نگره‌ای به انسجام درون متنی آیات قرآنی، با تکیه بر تأثیرگذاری ظرافت‌های بیانی در انتقال مفاهیم» 

  اقبالی, مسعود (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  انسجام درونی قرآن کریم به عنوان یکی از جلوه‌های تناسب لفظ و معنا، گاه برگرفته از همنشینی مجموعه آوایی واژگان است که در ایجاد سطوح معنایی مختلف و تصویرسازی‌های ذهنی برای مخاطب نقش اساسی بر عهده دارد و گاه از همنشینی هدفمند ...

 • گونه‌شناسی نقشِ سیاق در تفسیر مِن وحی القرآن (از نقش‌آفرینی در تعیین معنا تا خروج از دلالت‌یابی) 

  اصغرپور, حسن؛ شهیدی, روح الله؛ وزیری, حکیم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  «سیاق» از مهم‌ترین عناصر دخیل در فهم مدلول آیات قرآنی‌ است و توجه به آن در فهم دقیق‌تر آیات اثری انکارناپذیر دارد. «سیاق» در یک دسته‌بندی به درون‌متنی (مقالی) و برون‌متنی (حالی) تقسیم می‌شود. محمّدحسین فضل‌الله از هر دو ...

 • میدان معناشناختی واژه‌های زعم، مریة و ریب در قرآن کریم 

  نورسیده, علی اکبر؛ میراحمدی, سید رضا؛ ترابی, ابوالفضل (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  یکی از روش‌های معناشناسی، نظریه ایزوتسو است که در حوزه واژگان قرآنی کاربرد دارد. ایزوتسو برای استخراج معنای واژگان، با نگاهی به معنای واژه در شعر جاهلی به تطوّر معنایی توجّه نموده و واژگان کانونی، کلیدی و فرعی را مشخّص ...

 • خوانش معناشناسانۀ واژۀ «زَقُّوم» در قرآن کریم با تکیه برروابط همنشینی و جانشینی 

  محمدی, مجید؛ قربانی, فهیمه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2023-04-21)
  معناشناسی روشی ساختارگرا برای مطالعۀ معنای دقیق واژه‌ها در نظام زبان است، در این دانش حوزه‌های معنایی واژگان با بررسی همنشین‌ و جانشین‌های واژه‌ها تعیین می‌شوند. این دانش در بررسی واژه‌های قرآنی و کشف لایه‌های پنهان معنایی ...

View more