مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

ارسال های اخیر

 • استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت گرفته در سوره آل عمران 

  محمودی, اکرم سادات؛ مظفری, سودابه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  کاربردشناسی‌ زبان، یکی‌ از دانش‌­های بین‌ رشته‌­ای است‌ که‌ هدف آن، تأمل‌ و دقت‌ در رابطه‌ با سازوکار ساختار و عناصر سازنده یک‌ متن‌ برای درک بهتر چگونگی‌ روند تکوین‌ معنی‌ و معانی‌ نهفته‌ در آن است‌ و یکی‌ ازجنبه‌­های ...

 • سبک شناسی سوره شعرا (آوایی، واژگانی، بلاغی و دستوری) 

  نساج, مریم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  چکیدهاعجاز بلاغت هر سوره آیینه ای از اعجاز قرآن است. پرداختن به سبک شناسی سوره ها دریچه ای از این اعجاز را به روی ما می‌گشاید. سوره شعرا جز سوره های طواسین است.این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با معیارهای سبک شناسی در صدد ...

 • دستیابی به‌عکس پرترۀ افراد درصحنه‌های روز قیامت با کمک الگوهای چهره خوانی پل اِکمَن و والاس ویفریزن (مطالعه در واژگان مربوط به آیات قیامت) 

  خبیر, الهام؛ خضری, علی؛ بلاوی, رسول (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  عکس‌ها به‌عنوان یک سند تاریخی پاسخ گوی کنجکاوی‌های بشر هستند. عکاسی پرتره یکی از شاخه‌های عکاسی است و شیوه‌ای مدرن در بیان چهرۀ افراد است که در آن پیام درونی فرد با توجه به حالت چهره بیان می‌شود. زبان عربی زبان تصویر است ...

 • تناسب درونی در آیات سوره مائده با تأکید بر ضمانت اجرایی 

  عبداللهی عابد, صمد؛ ممی پورمتنق, فهیمه؛ نبوی, سیدمجید (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  تناسب آیات با یکدیگر، از مباحث ارزشمند علوم قرآن است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر سوره نمایان است. بدون شناخت صحیحی از آیه، برداشت از قرآن، آن گونه که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین، ...

 • ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف بر اساس معیارهای کارآمدی 

  احمدی بیغش, خدیجه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نظریات تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد کارآمد ناظر به مؤلف، چگونه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی و توصیفی نظریات تفسیری علامه، در رویکرد ناظر به مؤلف، حکایت از آن دارد ...

 • «تقدیم و تأخیر» در تفسیر احسن الحدیث 

  داوری چلقائی, احد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  بررسی نحوه چینش کلمات در عبارات قرآن کریم و جابجایی واژه‌ای با واژه دیگر که به جهت افزایش زیبایی ظاهری یا بیان نکته‌ای خاص معنایی انجام شده‌است در علم معانی ذیل عنوان «تقدیم و تأخیر» مورد بحث قرار می‌گیرد و دانشمندان علوم ...

 • سبک شناسی واژگانی «وعده» در سور مکی و مدنی 

  آریان فر, مهدی؛ آهنگ, علی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  یکی از لایه های سبک شناسی لایه واژگانی است و انتخاب تاثیر گذار واژگان و جای گیری آنها در سور مکی و مدنی راهبردی سبک شناختی است که در گفتمان قرآنی افق جدیدی را در بیان معارف الهی می گشاید.از سویی دیگر مهمترین موضوعاتی که ...

 • کارکردهای 12 گانة سیاق در تعیین و تبیین معنای آیات و واژگان قرآن 

  اخوان مقدم, زهره؛ محمدی وحدت, علی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  هر واژه در کتاب لغت دارای معنا یا معانی خاصی است ولی وقتی همین واژه در متن قرار می‌گیرد معنای دقیق خود را پیدا می‌کند و از این‌رو بهترین راه برای تعیین معنای واژه، توجه به قرائن کلام و بافت و سیاق است. این پژوهش با روش ...

 • چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن (نقد گونه ای بر طرح و نظریه آموزش زبان قرآن دکتر محمد علی لسانی) 

  پروینی, خلیل (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  قرآن کریم به عنوان یک پدیده زبانی در کنار مقاصد الهی همواره از جنبه های مختلف از جمله نحوه آموزش آن مورد توجه بوده است. امروزه تدوین مبانی برنامه ریزی درسی مدارس و مراکز دانشگاهی و تهیه الگوهای تدریس و شیوه های ارزشیابی ...

 • آیات موزونْ افتادۀ قرآن کریم و نقش آن‌ها در افزودن عنصر «قصد و نیت» در تعریف شعر عربی 

  قهرمانی مقبل, علی اصغر (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  صرف نظر از تعریف علمای منطق که جوهر شعر را تخییل دانسته‌اند، ادبا و علمای عروض عربی، شعر را کلامی موزون و مقفّی تعریف کرده‌اند، به طوری که به اتفاق آراء وزن، ویژگی اساسی و متمایز شعر به شمار رفته است. از طرف دیگر بر خلاف ...

 • مفهوم سازی نام نگاشت «آخرت دادگاه است» بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن 

  فیضی, زینب؛ مهتدی, حسین؛ فرع شیرازی, سید حیدر (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  استعاره مفهومی در رویکرد معنی‌شناسی شناختی که از شاخه‌های زبان شناسی شناختی است از ساز و کارهای اصلی فرآیند تفکر است و ابزاری برای بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم عینی و ملموس به شمار می‌رود. از کاربردهای استعاره‌های ...

 • نقد و بررسی سبک ترجمه آیات قرآن در «تفسیر شریف لاهیجی» 

  حیاتی, مهدی؛ پوراقبال, قدسیه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  چکیدهتفسیر شریف لاهیجی اثر قطب الدین لاهیجی از علمای امامیه قرن یازدهم هجری قمری است که به زبان فارسی نوشته شده است. پیش از دوره معاصر، ترجمه قرآن آمیخته با تفسیر آن ارائه می شد. از نیمه قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری ...

 • میزان پایبندی ترجمه های معاصر فارسی در برگردان«أَرَأَیْتَ» و فروع آن در قرآن کریم 

  روحی برندق, کاوس (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  تر کیب «أَرَأَیْتَ» و فروع آن یکی از ترکیب های دشواریاب قرآن کریم از نظر نحوی و پیرو آن از لحاظ برگردان آن به زبان های دیگر از جمله فارسی است. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی برخی از ترجمه های فارسی معاصر و مشهور قرآن ...

 • ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبحات 

  علی آبادی راوری, مهدیه؛ دهقانی, فرزاد؛ سلمانزاده, جواد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  سوره شناسی یکی از شیوه‌های دستیابی به محتوا و مفاهیم والای یک سوره است که در نهایت هویت خاصّ یک سوره را شناسایی و مطالب پایه‌ایی و محورهای موضوعی موجود در سوره را براساس محوریت سوره‌های مجاور و زوج بازخوانی می‌کند. پژوهش ...

 • تحلیل گفتمان قرآنی در تبیین شاخصه های اصلی ارتباط مؤثر (مطالعه موردی ارتباط میان فردی ) 

  قربانخانی, سمیرا؛ محسنی, طاهره (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  اهتمام به مسئله ارتباط مؤثر، موضوعی است که هموارهبه عنوان اصلی مهّم در تعاملات بشری به شمار میرود؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است که به واسطه ارتباط و تعامل با دیگران تعریف میشود. برقراری ارتباط مؤثر، یکی از تکنیکهای ...

 • نقد و بررسی بازتاب تحلیل‌های نحوی سیبویه بر مجمع البیان طبرسی 

  رضایی, ابوالفضل؛ احمدلو, زهرا (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  الکتاب "سیبویه"(ت:180هـ) تقریباً به عنوان کهن‌ترین کتاب در زمینه‌ی علم نحو و بررسی شواهد قرآنی به حساب می‌آید و برای بسیاری از بزرگان بعد از خودش به عنوان یک مرجع موثق در این زمینه بر شمرده می‌شود. "سیبویه" در تدوین قواعد ...

 • گستره و کارکردهای واژه " بَیِّنه" در قرآن کریم 

  عبداللهی عابد, صمد؛ مقالی, عیسی؛ نبوی, سیدمجید (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  تحقیق و تدبر در قرآن از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که خدای متعال بارها به آن تأکید فرموده است؛ به همین دلیل، این مسأله از دیرباز ذهن پژوهشگران علوم قرآنی را به خود معطوف داشته است؛ زیرا قرآن، راهنمای همه انسان‌ها برای همه ...

 • بررسی تعدیل ساختار دستوری و بلاغی واژگان برگزیده از قرآن کریم در زبان مقصد بر اساس مدل تطبیقی لیوون زوارت (مطالعۀ موردی: ترجمۀ کاویان پور، ملکی و مکارم شیرازی) 

  سلمانی حقیقی, مسعود؛ مجیدی, حسن (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  امروزه نقد ترجمه متون دینی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مترجمان قرار گرفته است یکی از این نظریه پردازان لیوون زوارت است که دو مدل تطبیقی و توصیفی برای ترجمه تعریف کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ...

 • زیبایی‌شناسی بیانی و نحوی واژۀ «ناصیة» در قرآن کریم 

  جلالی, مریم؛ بلاوی, رسول (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  از ویژگی های مهم بیانی قرآن کریم، گزینش مفردات پُر معنا و چینش عبارت های پُر محتوایی است که هرکدام در پیام رسانی مقاصد ومراد وحی نقش برجسته ای دارند. از میان این واژه گان، واژه «ناصیة» به معنای پیشانی، که در یک دایره معنایی ...

 • بررسی هماهنگی موسیقی کناری سور حوامیم از رهگذر سبک شناسی آوایی 

  باباییان, طیبه؛ اقبالی, مسعود (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2020-12-21)
  قرآن کریم کتابی است که وجوه اعجازی متعددی دارد که نخستین و بارزترین وجه آن تناسق و تناغم آن است که زبانی جهانی است، به گونه‌ای که هرشنونده‌ای اعم از عرب زبان و غیر عرب زبان که آن را می‌شنود به وجد آمده و احساسات او دگرگون ...

View more