مرور دوره 13, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در ایران 

  رودساز, حبیب؛ شادمهری, نیکتا؛ حسن سید موسوی, سید (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: مشارکت الکترونیک کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی، است که با پیشرفت روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کشور و تقاضای رو به رشد شهروندان برای دخالت مستقیم ...

 • تاثیر رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان) 

  حمید خدادا حسینی, سید؛ مینائی, مهدی؛ داودی دهاقانی, ابراهیم (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  هدف:. به منظور افزایش توانمندی، توسعه رفتار شهروندی سازمانی و جلب توجه به شیوه و سبک رهبری خدمتگزار، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مبتنی بر رفتار شهروندی سازمانی ...

 • رابطه شاخص‌های جنگ نرم و ماهیت جرم در فضای سایبری 

  فولادی, فرزین؛ قیاسی, رضا؛ هندیانی, عبدالله (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: جنگ نرم، کاربرد ابزارهای نرم علیه جامعه خاص با هدف تاثیر بر فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و اعتقادات به‌منظور استحاله آن و جایگزینی نظام فرهنگی موردنظر است، در این‌راستا هم جرایمی در فضای سایبری صورت می‌گیرد. هدف از ...

 • تاثیر معیارهای شایستگی در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی استان‌ها 

  کشفی, سیدسعید؛ بهرام آبادی, علی (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: عوامل و معیارهای شایستگی رؤسا و مدیران، می‌تواند بهترین مبنای انتخاب آنها باشد؛ به‌منظور شناسایی معیارها و تأثیر آنها در انتخاب رؤسای پلیس آگاهی پژوهش حاضر انجام شد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی ...

 • تاثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم 

  درویشی, صیاد؛ محمدی مقدم, یوسف؛ میرزاخانی, عبدالرحمن (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: پلیس در یک دهه اخیر، رویکرد پیشگیری وضعی از جرم را با روش‌های عقلایی و علمی در کنار سایر انواع پیشگیری از جرم، شامل پیشگیری کیفری و اجتماعی از جرم، دنبال می‌کند. این پژوهش در پی آن است که الگوی مدیریت انتظامی ...

 • تصویر سازمانی پلیس براساس الگوهای ذهنی شهروندان 

  دادمند, فاطمه؛ مهمی, زهرا (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: تمام سازمان­ها به‌دنبال کسب و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مطلوب هستند. پلیس هم یک نهاد مهم جامعه است و خدمات آن به عموم عرضه می‌شود بنابراین داشتن تصویر مثبت بیرونی، منجر به ایجاد اعتماد عمومی به پلیس شده و در ...

 • مطالعه مهارت‌های فرماندهان یگان‌های ویژه نیروی انتظامی در کنترل اغتشاش‌های شهری 

  بیرانوند, حمید؛ محمدی نیا, رضا؛ قلیزاده, سلمان (دانشگاه علوم انتظامی, 2018-09-23)
  زمینه و هدف: در نیروی انتظامی، بیشترین نقش در آرام­سازی ‌آشوب­های شهری و برقراری نظم بر عهده یگان‌های ویژه است و مهمترین عنصر این یگان‌ها در این زمینه، فرماند­هان هستند؛ از این رو ضروری است که آنها از مهارت مختلف فرماندهی ...