پژوهش های مدیریت انتظامی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • نقش نیروی انتظامی در ارتقای فرهنگ و آداب حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال 

  فرجی, رسول؛ شبانی, سپیده (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: عقیده بر این است که آشنایی تماشاگران با آداب و فرهنگ حضور در ورزشگاه‌ها در بهبود سطوح امنیّت آن‌ها مؤثر است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش پیش­رو، بررسی نقش نیروی انتظامی در ارتقای فرهنگ و آداب حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های ...

 • ارائه مدل استرس شغلی و تأثیر آن بر عملکرد شخصی و خانوادگی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران 

  تقوایی یزدی, مریم (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: محیط‌های انتظامی از جمله محیط‌هایی است که به­دلیل ماهیّت شغلی و مخاطرات خاص خود و همچنین ضرورت حفظ آمادگی جسمی و روانی برای کارکنان، زمینۀ استرس و فشار روانی بالایی دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد با ارائه ...

 • بررسی کمّیت وقوع جرائم ضرب‌وجرح با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و آینده‌پژوهی با استفاده از GIS در محیط شهر اهواز 

  صفایی پور, مسعود؛ رحیم پور, نگار (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: در مدیریت پیشگیری از جرائم، آینده‌پژوهی یکی از اصول مهم و تأثیرگذار در پیش‌بینی و آمادگی برای مواجهه با جرائم است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کمّیت وقوع جرائم ضرب‌وجرح با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و آینده‌پژوهی ...

 • رابطه مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای با عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی (مورد مطالعه: فرماندهان و مدیران انتظامی استان کرمانشاه) 

  رضایی, صادق (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: استانداردسازى رفتار مدیران و فرماندهان یک سازمان در واقع همان نهادینه کردن رفتار سازمانی در قبال رفتار حرفه‌اى آنان است. تبیین رابطه مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ...

 • تدوین الگوی روان‌شناختی کیفیّت عملکرد رؤسای کلانتری‌های تهران بزرگ بر اساس مؤلفه‌های روان‌شناختی 

  کرمی, ذبیح اله؛ دلاور, علی؛ شریفی درآمدی, پرویز؛ نوحی, شهناز (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن میزان تأثیر مؤلفه‌های روان‌شناختی بر عملکرد رؤسای کلانتری‌های تهران بزرگ انجام شده است. با توجه به ماهیّت شغل پلیسی مؤلفه‌های تنیدگی شغلی، تحمل پریشانی، دشواری تنظیم هیجان و سرمایۀ ...

 • شیوه‌های مدیریت انتظا‌می ‌در بحران ناشی از زلزله 

  بیات, ناصر؛ عادلی, علیرضا؛ اصانلو, علی (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: با توجه به پیامدهای بارز بحران‌های طبیعی همچون زلزله در ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمو‌می، نیروی انتظا‌می ‌همواره یکی از ارکان اصلی مدیریت چنین بحران‌هایی شناخته می‌شود. هدف اساسی این پژوهش، شناسایی شیوه‌های ...

 • الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا 

  موسوی, سید احمد؛ بختیاری, حسن؛ هندیانی, عبدالله؛ صفری کاکرودی, عابدین (دانشگاه علوم انتظامی, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و باید با جدیت با آن مبارزه کرد و مقدمه این مبارزه، الگوی پیشگیری و مبارزه است. این پژوهش ...

 • ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین بارویکرد نظری داده بنیاد 

  ایلانلو, پریسا؛ ایلانلو, پریسا؛ خورشیدی, عباس؛ خورشیدی, عباس؛ برزگر, نادر؛ برزگر, نادر؛ فقیه آرام, بتول؛ فقیه آرام, بتول؛ سلیمی, اکبر؛ سلیمی, اکبر (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  چکیده: در پژوهش حاضر به ارا ئه الگوی جانشین پروری فرماندهان دانشگاه امین پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور است . جامعه آماری مورد نظر ...

 • حکمرانی اخلاقی بر اساس نوع شناسی طبقه نظامیان از دیدگاه نهج‌البلاغه 

  قربانی زاده, وجه الله؛ قربانی زاده, وجه الله؛ شریعتی, مسعود؛ شریعتی, مسعود؛ رضایی منش, بهروز؛ رضایی منش, بهروز؛ خسرو پناه دزفولی, عبدالحسین؛ خسرو پناه دزفولی, عبدالحسین (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه و هدف:امام علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به تشریح ماهیت حکمرانی خود که مبتنی بر اخلاقیات نبوی است می‌پردازد.ایشان با تبیین انواع طبقات اجتماعی نظیر: لشگریان خدا، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات دادگستر، کارگزاران عدل ...

 • الگوی روانه‌سازی کارکنان در سازمان‌های انتظامی و غیرانتظامی 

  خلیقی, رامین؛ خلیقی, رامین؛ جزنی, نسرین؛ جزنی, نسرین؛ محتشمی, علی؛ محتشمی, علی (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: کارکنان جدید، ارزش‌ها و منش‌های بیرون سازمان را به داخل سازمان می‌آورند و در مقابل، سازمان‌ها تلاش می‌کنند آن‌ها را با ارزش‌ها و منش‌های درونی آشنا و سازگار کنند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی روانه‌سازی ...

 • عوامل ارتباطی موثر بر کنترل امنیت گردشگران خارجی در ایران 

  عبدالرحمانی, رضا؛ عبدالرحمانی, رضا؛ محمدی, داود؛ محمدی, داود (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در توسعه گردشگری و تامین امنیت گردشگران، وجود ارتباطات نظام‌مند و بهینه میان سازمان‌های دخیل در گردشگری است، به‌گونه‌ای که این ارتباط به تسهیل امر گردشگری یاری رساند. بر این اساس ...

 • مدل عوامل عملیاتی موثر بر توان رزم در نیروی انتظامی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی 

  کیانی, جواد؛ کیانی, جواد؛ نایب پور, محمد؛ نایب پور, محمد؛ ویسیان, محمد؛ ویسیان, محمد (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه‌ و هدف: برقراری نظم‌ و امنیت در جوامع پیچیده و گسترده‌ امروزی، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی متناسب با آن جوامع است که در این میان پلیس، یکی از مهمترین مولفه‌های اصلی در برنامه‌ریزی یادشده است. در این رابطه داشتن ...

 • تدوین مدل راهبردی مدیریت منابع انسانی صنعت هوانوردی کشور 

  خیرخواه, مرتضی؛ خیرخواه, مرتضی؛ غلامزاده, داریوش؛ غلامزاده, داریوش؛ الوانی, سید مهدی؛ الوانی, سید مهدی؛ مومنی, ماندان؛ مومنی, ماندان؛ ودادی, احمد؛ ودادی, احمد (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی مدل راهبردی منابع انسانی سیستم حمل و نقل هوایی کشور برای شناسایی و معرفی راهبردهای مناسب هر خرده فرآیند مدیریت منابع انسانی در سیستم یادشده است. تدوین راهبرد منابع انسانی، بیشتر ...

 • تاثیر عوامل مدیریتی پلیس بر تقویت قانون‌پذیری در بین جوانان شهر کرمانشاه 

  رضا رفیعی, حسن؛ رضا رفیعی, حسن؛ کریمی, شهریار؛ کریمی, شهریار (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: قانون و قانون‌پذیری یکی از پایه‌های اصلی برقراری ثبات در جوامع انسانی است که با افزایش روند شهرنشینی هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. هم‌اکنون نهادهای بسیاری وظیفه قانون‌پذیری افراد جامعه را بر عهده دارند که ...

 • تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس با نقش میانجی فرهنگ و ارزش-های اخلاقی در محیط کار 

  میرزاخانی, عبدالرحمن؛ احمدی مقدم, اسماعیل؛ محمدی نیا, رضا؛ امین صارمی, نوذر (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: پیچیده‌ شدن جرایم از یک سو و تبدیل جوامع مکانیکی به ارگانیکی از سوی دیگر، ضرورت رویکرد های مشارکت‌ جویی و ایجابی را به ویژه در مسائل مهم همچون نظم و امنیت چند برابر کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر‌ رهبری ...

 • بررسی مولفه‌های سرمایه انسانی سازمان با رویکرد تهذیبی از منظر قرآن 

  توکلی, عبدالله؛ مومنی, حسین (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: عنوان سرمایه انسانی، جدیدترین دیدگاه درباره انسان در سازمان‌ها است که از دهه پنجاه قرن بیستم نمود پیدا کرده و در دهه‌های بعد از آن صاحب‌نظران در این زمینه به‌طور دقیق قلم‌فرسایی کرده‌اند. این رویکرد بیان ...

 • الگوی شایستگی‌های کلیدی «فرمانده انقلابی» براساس دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران 

  صالح نژاد امرئی, سید عبدالله؛ بیات, عبدالحمید؛ میراسماعیلی, سید اویس (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی شایستگی‌‌های کلیدی فرمانده انقلابی در سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات و مکاتبات رهبران انقلاب اسلامی ایران (حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه‌ای) ...

 • مدل لجستیک تاب‌آور پلیس پیشگیری 

  آقایی, میلاد؛ امیری, مقصود؛ تقوی فرد, محمدتقی (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: امروزه تاب‌آوری یکی از مهمترین راهبردهای هر سازمانی به‌ویژه سازمان‌های پلیسی برای جلوگیری از بروز اختلال و یا بازگشت به حالت اولیه و مطلوب‌تر در صورت بروز اختلال است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای لجستیک ...

 • مدل مدیریت جهادی مبتنی بر سیره فرماندهان دفاع مقدس (مورد مطالعه: شهید حسین خرازی) 

  احمدی, محمدمیلاد؛ محمدی, مهدی (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: یکی از غنی‌ترین مفاهیم و الگوهای مدیریتی مطرح در راستای تمدن اسلامی، سبک مدیریت جهادی است. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس حماسه‌های بی‌نظیر و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبری، بارها از آن به‌عنوان الگوی ...

 • نظام جرم‌یابی پلیس با رویکرد اطلاعات‌محور 

  اسماعیلی, مهدی؛ حسین‌پور, جعفر؛ بختیاری, تقی؛ مجیدی, عبدالله (دانشگاه علوم انتظامی, 2020-09-22)
  زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه‌های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته توسط مجرمان حرفه‌ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه‏، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به‌ویژه رویکرد اطلاعات‌محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف ...

View more