مرور دوره 6, شماره 4 بر اساس تاریخ انتشار

 • مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی 

  مجرد تاکستانی, فرنگیس؛ عمانی سامانی, رضا؛ سید میرزایی, سید مجمد؛ کلدی, علیرضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  با ظهور تکنولوژی­های پیشرفته در امر باروری و ناباروری، بسیاری از والدین در رسیدن به آرزوی دیرینه خویش که همانا انتخاب جنسیت فرزندان پیش از تولد است نزدیک­تر شده­اند. استفاده از این فن­آوری مدرن، موافقان و مخالفانی دارد؛ ...

 • بررسی تأثیر دینداری، حمایت اجتماعی و تحصیلات بر گرایش به باروری زنان 

  حاج علی, سعیده؛ سید میرزایی, سید مجمد؛ مهدوی, سید محمد صادق (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر دین­داری، حمایت اجتماعی و تحصیلات بر گرایش به باروری زنان متأهل شهر تهران انجام شد. باروری و گرایش به آن متغیری چندوجهی است که در علوم گوناگون بررسی شده و در پژوهش حاضر از بعد جامعه­شناختی به ...

 • تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و سبک های حل تعارض زنان متأهل 

  میرزایی, هما؛ خلاصه زاده, گلرسته (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سبک­های حل تعارض و استرس والدگری در زنان متأهل شهر یزد به روش نیمه ­آزمایشی از نوع طرح پیش­ آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ...

 • حق مادری در اندیشه امام سجاد(ع) و حقوق بین الملل 

  قاسمی, غلامعلی؛ زارع, مهدی؛ ستایش پور, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  امروزه حقوق بین­الملل از رهگذر قطعنامه­های غیرالزام­آور مجمع عمومی سازمان ملل به «حق مادری»، توجه ویژه نشان داده است. بررسی مفهوم و مصادیق این حق در اسلام نیز در قالب حقوق زنان و مادران، بسیار دقیق­تر و با تفصیل بیشتر بررسی ...

 • تأثیرآموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت‌نفس و سلامت روان زنان سرپرست خانوار 

  شاهسواری, زهرا؛ احمدی, رضا؛ شفیعی, سارا (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر افزایش سلامت روان و عزت نفس زنان سرپرست خانوار بود که به شیوه شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ...

 • بررسی آرای آیت الله جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت 

  لک زایی, رضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2019-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آرای آیت­الله جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت و سیاست‏گذاری‏ مطلوب جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی ـ اکتشافی و با استفاده از چارچوب نظری دریافت شده از احادیث نبوی صورت ...