پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

ارسال های اخیر

 • بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی‌‌ازدواج کرده با مردان افغان 

  alborzi, محبوبه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش‌‌حاضر باهدف بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان افغان به‌شیوه کیفی از نوع پدیدارشناسی‌‌توصیفی (تجربه زیسته) انجام شد. جامعه آماری شامل زنان ازدواج کرده با مردان افغان در استان فارس بود که ...

 • بررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیت 

  راستی, زهرا؛ ملک افضلی اردکانی, محسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  از جلوه‌‌های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می‌‌شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و ...

 • بررسی نظریه حقوق واحد خانواده 

  باریکلو, علیرضا؛ زکی زاده, مرضیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی‌ واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به‌ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین‌اساس، ...

 • تحلیلی بر مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر میزان ازدواج و طلاق با تأکید بر مشارکت اقتصادی زنان 

  فزونی, مصطفی؛ کاشیان, عبدالمحمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه‌های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به‌روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های اقتصادی مشترک و ...

 • پیش‌‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل 

  غلامیان, پروانه؛ هوشیاری, جعفر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل به‌روش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. ‌‌‌‌جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل ...

 • چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین 

  گرجی, فاطمه؛ ولی زاده, ابولقاسم؛ حسنی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف احصاء چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین به‌روش تحلیل مضمون انجام شد. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه نیمه‌ساخاریافته جمع‌آوری گردید. بدین‌منظور 19 نفر از خبرگان حوزه فقه، حقوق و ...

 • پیامبر اکرم(ص) و فراگرد ارتباطی زن در خانواده عصر نبوی (برپایه روایات برگزیده از بحارالانوار) 

  ضائفی, راحله؛ الویری, محسن؛ روح الهی امیری, زهرا؛ خان‌محمدی, کریم (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  ترسیم الگویی صحیح از رفتار زن در دایره ارتباطات خانوادگی می‌تواند گامی به‌سوی سلامت و تعالی جامعه باشد. ازاین‌رو، راهبری و روشنگری زنان در اندیشه، تفکر و عملکرد، در مطالعات و برنامه‌های رهبران و سیاستگذاران علوم اجتماعی ...

 • تحلیل دیدگاه مفسران در دلالت آیه چهارم سوره طلاق بر مسئله کودک‌همسری 

  محسنی, نرجس السادات؛ ابراهیمی, احسان (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  کودک‌همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه‌های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم‌ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است ...

 • بررسی فقهی شبهاتی درباره مسئولیت حاکمیت اسلامی نسبت به اقامه حجاب 

  امین, سیدعلیرضا؛ نعیمی, اشکان (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  اقامه ‌‌حجاب یکی از مصادیق اقامه ‌‌دین و از اهم وظایف حکومت اسلامی است که اتخاذ هر رویکردی درباره آن با تأثیرات متفاوتی در اجتماع و حکمرانی همراه خواهد بود. پژوهش حاضر به‌روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی فقهی مسئولیت ...

 • نقش میانجی تاب‌آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارضات زناشویی 

  ریحانیان, فاطمه؛ قربان پور لفمجانی, امیر؛ رعدی افسوران, نقی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی تاب‌آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و تعارض‌‌های زناشویی در زنان متأهل به‌روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهرستان آستارا بود که به‌منظور ...

 • بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت‌به‌معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین 

  نعمتی, مصطفی؛ حیدری, محمد علی؛ راعی دهقی, مسعود (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی‌توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین‌اساس، برخی چندان موافق با الزامات ...

 • الگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده‌درمانگری سیستمی- معنوی 

  پسندیده, عباس؛ جان‌بزرگی, مسعود؛ آذربایجانی, مسعود (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  در روایات اسلامی افزون بر مرز فردی، خانواده نیز مرز جنسی دارد که مرد و زن را شامل می‌شود و آموزه‌های آن قابلیت مدل‌سازی دارد. پژوهش حاضر با هدف استخراج الگوی محافظت از مرز جنسی خانواده به‌روش تحلیلی- اسنادی کلاسیک در مطالعات ...

 • تحلیل انتقادی راه‌های جواز مصافحه زن و مرد نامحرم 

  حاجیان فروشانی, زهره؛ حمیدی, محمد رضا؛ سواعدی, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست‌دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه‌های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین‌حال، در سال‌های اخیر ...

 • معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع 

  فتوحی, عبدالله؛ کیخا, محمدرضا؛ مختاری افراکتی, نادر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به‌دلیل کراهتی که نسبت‌به زوج دارد در مقابل مالی که به او می‌‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را ...

 • تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه خنثی پس از عقد نکاح 

  باقری, پرویز؛ زرگوش نسب, عبدالجبار (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به‌شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع ...

 • امکان‌‏سنجی بسته مداخله‌‏ای کاهش تعارض زناشویی براساس منابع اسلامی 

  صالحی, علی محمد؛ صفورایی پاریزی, محمدمهدی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  تعارض پدیده‏ای است که در ارتباط زناشویی به‌موازات عشق ایجاد می‌شود و امری اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف امکان‏سنجی بسته مداخله‏ای کاهش تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی به‌روش نیمه‌آزمایشی از نوع طرح‏های تک‌‌آزمودنی ...

 • تحلیل کیفی مشکلات زنان دارای همسر جانباز: یک پژوهش پدیدارشناختی 

  محمدی, محمد؛ رضایی شریف, علی؛ شیخ الاسلامی, علی؛ قمری گیوی, حسین (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  بحران‌‌های خانوادگی، مهارت‌‌های بقای خانواده را مورد آزمایش قرار داده و هنگامی که یکی از افراد خانواده دچار مشکلی شود بحران‌‌ها و مشکلات خانوادگی نمودار می‌شود. ازجمله این بحران‌ها حضور فرد جانباز در خانواده است. پژوهش ...

 • تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس 

  موحدیان عطار, فرشته؛ ربانی خوراسگانی, علی؛ معمار, ثریا (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  ارزش‌‌ها ازجمله عوامل مؤثر بر شکل‌‌دهی ‌‌هویت در هر جامعه‌‌ است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس به‌روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار انجام شد. بدین منظور ...

 • جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره 

  شهرستانی, زهره؛ سلطانی, سید علی اصغر؛ طباطبایی لطفی, عبدالمجید (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره به‌روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی انجام شد. بدین‌منظور کلیه آثار علمی مکتوب در این زمینه مطالعه و استعاره‌‌های مفهومی و ...

 • بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد‌الشریعه 

  شاکری گلپایگانی, طوبی؛ فرجیها, محمد؛ عباس زاده, سعیده (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  رویکرد نظری مقاصد‌الشریعه ازجمله نگرش‌های موجود در فلسفه فقه و حقوق اسلامی است که با تکیه بر اندیشه غایت‌مداری احکام شریعت، سازوکار روش‌مداری را در پردازش نظام‌مند احکام شرع ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ...

View more