پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

ارسال های اخیر

 • نقدی بر پنداره جواز فسخ نکاح به‌علت زنای زوج 

  عربشاهی, محمد؛ حق بجانب, محمود؛ اکرامی رباط خاکستری, جواد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  ازجمله مواردی که ممکن است زوجه به‌دلیل آن درخواست فسخ نکاح نماید، ارتکاب زوج به زنا می‌باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نظرات مشهور فقهای امامیه در این موضوع و نقد پنداره جواز فسخ نکاح به‌دلیل زنای زوج انجام شد. ازاین‌رو، آثار ...

 • بازکاوی صحّت هبه‌‌ سکه و قابلیت رجوع از آن؛ با تأکید بر آموزه‌‌های فقهی و نگاهی به رویه‌‌ قضایی 

  سلیمان کلوانق, امین (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  در جامعه امروزی مرسوم است مهر زوجه را سکه قرار می‌دهند و گاهی زوجه بعد از عقد نکاح اقدام به هبه‌‌ سکه به زوج کرده که در برخی موارد بعد از هبه، رجوع از آن را ‌‌قصد می‌‌کند. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که وضعیت حقوقی ...

 • حضانت از کودکان معلول در اسلام و حقوق بین‌الملل بشر 

  قائمی خرق, سید محسن؛ لری نژاد, محمد؛ آقایی نژاد, سمیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق‌‌محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره‌‌های فقهی همسویی دارد. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی ...

 • پژوهشی فقهی در تکثیر نسل و نسبت آن با تحکیم خانواده 

  عاشوری, ناصر؛ غریب پور, منصور؛ جوکار, سید مهدی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده یکی از مسائل مهم در جوامع اسلامی است. فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد تکثیر نسل نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند و هرکدام سعی دارند بااستفاده از ادله فقهی، نظر خود را اثبات و آثار آن در نظام ...

 • پیش‌‌بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف‌‌پذیری خانواده با نقش میانجی مرزهای خانواده 

  غفاری اصل گنجینه کتاب, حکیمه؛ صفورایی پاریزی, محمدمهدی؛ عبدی زرین, سهراب (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف‌‌پذیری خانواده با نقش میانجی مرزهای خانواده به‌روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شد. بدین‌منظور 366 نفر از زوجین منطقه 19 شهر تهران باروش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و ...

 • تدوین مدل مسئولیت‌‎پذیری و خودکارآمدی تحصیلی براساس الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی سبک‌های فرزندپروری 

  صالحی چلچه, قاسم؛ فقیهی, علی نقی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مسئولیت‌پذیری و خودکارآمدی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با اثر واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده در بین دانش‌آموزان به‌روش غیرآزمایشی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر انجام شد. جامعه ...

 • بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی‌‌ازدواج کرده با مردان افغان 

  alborzi, محبوبه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش‌‌حاضر باهدف بررسی‌‌چالش‌‌های روان‌شناختی زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان افغان به‌شیوه کیفی از نوع پدیدارشناسی‌‌توصیفی (تجربه زیسته) انجام شد. جامعه آماری شامل زنان ازدواج کرده با مردان افغان در استان فارس بود که ...

 • بررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیت 

  راستی, زهرا؛ ملک افضلی اردکانی, محسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  از جلوه‌‌های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می‌‌شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و ...

 • بررسی نظریه حقوق واحد خانواده 

  باریکلو, علیرضا؛ زکی زاده, مرضیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی‌ واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به‌ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین‌اساس، ...

 • تحلیلی بر مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر میزان ازدواج و طلاق با تأکید بر مشارکت اقتصادی زنان 

  فزونی, مصطفی؛ کاشیان, عبدالمحمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه‌های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به‌روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های اقتصادی مشترک و ...

 • پیش‌‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل 

  غلامیان, پروانه؛ هوشیاری, جعفر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان متأهل به‌روش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. ‌‌‌‌جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل ...

 • چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین 

  گرجی, فاطمه؛ ولی زاده, ابولقاسم؛ حسنی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف احصاء چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین به‌روش تحلیل مضمون انجام شد. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه نیمه‌ساخاریافته جمع‌آوری گردید. بدین‌منظور 19 نفر از خبرگان حوزه فقه، حقوق و ...

 • پیامبر اکرم(ص) و فراگرد ارتباطی زن در خانواده عصر نبوی (برپایه روایات برگزیده از بحارالانوار) 

  ضائفی, راحله؛ الویری, محسن؛ روح الهی امیری, زهرا؛ خان‌محمدی, کریم (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  ترسیم الگویی صحیح از رفتار زن در دایره ارتباطات خانوادگی می‌تواند گامی به‌سوی سلامت و تعالی جامعه باشد. ازاین‌رو، راهبری و روشنگری زنان در اندیشه، تفکر و عملکرد، در مطالعات و برنامه‌های رهبران و سیاستگذاران علوم اجتماعی ...

 • تحلیل دیدگاه مفسران در دلالت آیه چهارم سوره طلاق بر مسئله کودک‌همسری 

  محسنی, نرجس السادات؛ ابراهیمی, احسان (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  کودک‌همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه‌های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم‌ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است ...

 • بررسی فقهی شبهاتی درباره مسئولیت حاکمیت اسلامی نسبت به اقامه حجاب 

  امین, سیدعلیرضا؛ نعیمی, اشکان (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  اقامه ‌‌حجاب یکی از مصادیق اقامه ‌‌دین و از اهم وظایف حکومت اسلامی است که اتخاذ هر رویکردی درباره آن با تأثیرات متفاوتی در اجتماع و حکمرانی همراه خواهد بود. پژوهش حاضر به‌روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی فقهی مسئولیت ...

 • نقش میانجی تاب‌آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارضات زناشویی 

  ریحانیان, فاطمه؛ قربان پور لفمجانی, امیر؛ رعدی افسوران, نقی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی تاب‌آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و تعارض‌‌های زناشویی در زنان متأهل به‌روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهرستان آستارا بود که به‌منظور ...

 • بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت‌به‌معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین 

  نعمتی, مصطفی؛ حیدری, محمد علی؛ راعی دهقی, مسعود (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی‌توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین‌اساس، برخی چندان موافق با الزامات ...

 • الگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده‌درمانگری سیستمی- معنوی 

  پسندیده, عباس؛ جان‌بزرگی, مسعود؛ آذربایجانی, مسعود (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-03-21)
  در روایات اسلامی افزون بر مرز فردی، خانواده نیز مرز جنسی دارد که مرد و زن را شامل می‌شود و آموزه‌های آن قابلیت مدل‌سازی دارد. پژوهش حاضر با هدف استخراج الگوی محافظت از مرز جنسی خانواده به‌روش تحلیلی- اسنادی کلاسیک در مطالعات ...

 • تحلیل انتقادی راه‌های جواز مصافحه زن و مرد نامحرم 

  حاجیان فروشانی, زهره؛ حمیدی, محمد رضا؛ سواعدی, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست‌دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه‌های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین‌حال، در سال‌های اخیر ...

 • معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع 

  فتوحی, عبدالله؛ کیخا, محمدرضا؛ مختاری افراکتی, نادر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به‌دلیل کراهتی که نسبت‌به زوج دارد در مقابل مالی که به او می‌‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را ...

View more