مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ارسال های اخیر

 • تحلیل فقهی هک کردن سامانه‌های اطلاعاتی 

  نظری توکلی, سعید؛ گیلانی, زینب؛ امیرخانی, شکیبا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه‌های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به‌منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه‌های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می‌شود. ...

 • رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری 

  شکری, محمد؛ تقی زاده, ابراهیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می­شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، ...

 • قواعد حاکم بر قراردادهای هوشمند در فقه امامیه و حقوق موضوعه 

  ربانی موسویان, سید علی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ...

 • مبانی معامله خون در اندیشه‌ی فقها‌ی امامیه 

  خزائی, احمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  خون یکی از نجاسات یازده‌گانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایده‌ای متصور نمی‌شدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض ...

 • تأملی بر چالش‌های شهادت در نظام دادرسی ایران 

  دارویی, عباسعلی؛ اسکندری, حسن؛ اسکندری, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  اگرچه قانون‌گذار با حذف ماده 1309 قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر دعوایی را می‌توان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قوای مختلف اشخاص در درک وقایع، اعم ...

 • امکان‌سنجی تعدد ولایت‌ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت‌ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین‌الملل 

  زارع خورمیزی, مهدیه؛ حیدری خورمیزی, سید محمد؛ یاقوتی, ابراهیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع­الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه­ی انتصاب، همه­ی فقهاء جامع­الشرایط دارای منصب ولایی ...

 • حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق 

  حسینی, سید کمال؛ نیک نژاد, جواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می­شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه­ی معیارهای عدالت رویه­ای، هرگونه حل و فصل ...

 • وضعیت قراردادهای ناعادلانه در فقه امامیه در مقایسه با شرط غیر منصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نظام های بین المللی 

  جعفری, مهران؛ مفتخر, عبدالحمید؛ پورجواهری, علی؛ جانی پور, کرم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده­است. اداره­حقوقی ­قوه­قضاییه چنین ...

 • کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه 

  اصغری, روزبه؛ حاجی تبار فیروزجایی, حسن؛ شاکری, ابوالحسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می­باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در ...

 • تحلیل موجّهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران 

  احسان پور, سید رضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2022-02-20)
  در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع‌الوصف مواردی را می‌توان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به‌دلایل و انگیزه‌های معمول بلکه ...

 • همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی 

  فقانی, رامین؛ زارعی, محمد مهدی؛ ابراهیمی, سعید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می‌بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی ...

 • تحلیل تطبیقی قاعده ی«قبح عقاب بلا بیان» و اصلِ «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»از منظر فقه و حقوق امامیه 

  قنبری, حمید؛ حیدری خورمیزی, سیدمحمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  قاعده­ی «قبح عقاب بلا بیان» و اصل «جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست» یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در ...

 • افتراقات مذاهب اسلامی حول مانعیت قتل برای ارث بری قاتل در‌مواجهه با خلاء های قانونی 

  قدرتی, فاطمه؛ جوکار, سید مهدی؛ آوند, محمدعلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی‌ در‌اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در‌این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی ...

 • واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره 

  زارعی شریف, وحید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح می‌کند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق ...

 • بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج 

  رضائی راد, عبدالحسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش­انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب­های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده­ی 49­ قانون حمایت خانواده است که برای ...

 • اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، فقه اسلامی و حقوق انگلیس 

  خندانی, وحید؛ عامری نیا, محمدباقر؛ کریمی, قوام (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل ...

 • بررسی تطبیقی مبانی و تأثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه 

  خالقی, علی؛ سیفی, داود؛ اسلامی نیا, قاسم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  شهادت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه‌های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام‌های حقوقی، هنوز اهمیت بی‌بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده‌ای ...

 • بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق 

  حسن خانی, احمد رضا؛ نقیبی, سیدابوالقاسم؛ صدری, سید محمد؛ باقری, احمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می­تواند با امعان­نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت ...

 • بررسی نهاد داوری سازمانی در حقوق ایران با رویکردی بر مبانی مشروعیّت آن 

  حسن پور تیجی, ام البنین؛ انتخابیان, عذرا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‎کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می­یابد، نهاد داوری ...

 • تعدیل قرارداد در اثر نوسانات اقتصادی 

  حافظی قهستانی, محمدرضا؛ مقدری امیری, دکتر عباس؛ مرتضوی, عبدالحمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2021-11-22)
  اصل لزوم قراردادها در همه نظام‌های حقوقی و حقوق‌ ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق‌دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد ...

View more