دوره 9, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه 

  عترت دوست, محمد؛ وزیری فرد, سید محمد جواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات ...

 • تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران 

  عینی, محسن؛ البرزی ورکی, مسعود؛ ملکی, امین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون ...

 • بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح 

  قنبرپور, بهنام؛ نقیبی, سید ابوالقاسم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، ...

 • تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه 

  مسجدسرایی, حمید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد ...

 • جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه 

  جاویدی, مجتبی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی ...

 • بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی 

  جعفری, نصرالله؛ سرمدی, پگاه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه ...

 • مرور زمان و حق تقاص 

  ایزدی فرد, علی اکبر؛ محسنی, محمد؛ بابانیا, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2013-11-22)
  مرور زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت ...