مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

ارسال های اخیر

 • تبیین اجتماعی، ساختاری و فردی اشتغال‌پذیری زنان در علوم سیاسی 

  مسعودی, حمید؛ سینائی, وحید؛ ذوالفقاریان, فاطمه (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان بالاخص در رشته‌های علوم انسانی، یکی از مسائل مهم حوزۀ آموزش است و با توجه به حجم بالای پذیرش در دانشگاه‌ها بررسی این مسئله اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ادامۀ تحصیل و ...

 • مطالعۀ جامعه‌شناختی عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد خدمات بهزیستی در شهر تهران 

  کیانی, محمدعلی؛ افضلی, رسول؛ اسدیان, محمد (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  ارزیابی عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) از شاخص‌های اصلی در بهینه‌سازی فرایند مدیریت آن‌ها است. این مقاله با هدف ارزیابی عملکرد سمن‌های خدمات بهزیستی و پیشنهادهای مدیریتی برای ضعف‌های آن‌ها نوشته شده است.روش تحقیق ...

 • منطق تبیین اجتماعی در علوم اخلاقی از منظر جان استوارت میل 

  سهیلی, محمد وحید؛ پارسانیا, حمید؛ سلطانی, مهدی (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  مسئلۀ اصلی در تکوین نظام دانش، منطقی است که برمبنای آن، روابط ضروری میان مقوله‌های یک نظام دانش خاص تبیین می‌شود. جان استوارت در کتاب نظام منطق، ایده‌ای از تکوین علوم اخلاقی و اجتماعی را پی‌ریزی کرد که لوازم روش‌شناختی ...

 • ارزش‌های مادی‌گرایانه و شی‌ءانگاری بدن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه) 

  سلطانی بهرام, سعید؛ قربانی, دانیار (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  در جامعۀ مصرفی امروز، زنان به‌گونه‌ای اجتماعی می‌شوند که بدن خود را به‌مثابۀ کالا درنظر بگیرند. از این حیث، بدن متنی است که به کالایی همواره مسئله‌دار بدل شده که بازنمایانندۀ هویت و پایگاه طبقاتی فرد است. هدف این پژوهش ...

 • بازنمایی امید اجتماعی در آثار سینمایی جنبش موج نو ایران 

  کرمی, سمیه؛ ربیعی, کامران (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  این مقاله به بررسی بازنمایی امید اجتماعی در آثار شاخص جنبش موج نو سینما در ایران می‌پردازد. پژوهش پیش‌رو به این دو پرسش پاسخ می‌دهد: بازنمایی امید اجتماعی در آثار سینمای موج نو ایران چگونه است؟ و این بازنمایی چه ارتباطی ...

 • مطالعۀ جامعه شناختی ویژگی‌های شهر ترومازده از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر تبریز) 

  گلابی, فاطمه؛ آقا یاری هیر, توکل؛ علیزاده اقدم, محمدباقر؛ نوروزی, اسماعیل (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  با شروع روند شهرنشینی در جهان، کشورهای توسعه‌یافته شهر و شهرگرایی را با توجه به سطح کیفی زندگی مردم، به پدیده‌ای پویا و متعادل تبدیل کردند، ولی در کشورهای درحال‌توسعه، به‌دلیل ساختارهای غلط و معیوب و ناکارآمدی نهادی و ...

 • تضادهای قومی: تدوین یک شاخص جامع فرهنگی 

  نمکی, آزاد؛ فاضلی, محمد؛ احمدی, یعقوب (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  درحالی‌که جریان غالب جامعه‌شناسی و نیز علوم سیاسی بیشتر بر نهادها، کنشگران نخبه و دخالت‌های خارجی برای تبیین تضادهای قومی/مذهبی متمرکز بوده است، جامعه‌شناسی فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگ، دریچه‌ای دیگر به این پدیده گشوده و ...

 • تحلیل جایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در جامعه‌شناسی آکادمیک ایران (دهه‌های 1330 و 1340) 

  محمدخانی, یاسر؛ توفیق, ابراهیم؛ کلاهی, محمدرضا؛ ایمانی جاجرمی, حسین (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-03-20)
  پرسش از جایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که در دهۀ 1340 ذیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شروع به کار کرد، در جامعه‌شناسی آکادمیک ایران پرسشی بنیادین است؛ چرا که در اکثر بررسی‌های صورت‌گرفته دربارۀ مؤسسه، جامعه‌شناسی ...

 • بررسی اثرات صنعتی‌شدن بر ابعاد سلامت اجتماعی (ارائۀ مدل نظری) 

  توکل, محمد؛ موسوی, سید محمدعلی (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  صنعت و صنعتی‌شدن یکی از موضوعات محوری در جامعه‌شناسی است که در بیشتر نوشته‌های کلاسیک و مدرن ردپایی از آن‌ها وجود دارد. فرض مقاله این است که با استقرار و توسعۀ صنعت و فناوری‌های مرتبط با آن در جوامع میزبان، دگرگونی‌های ...

 • مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل زمینه‌ساز رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر تبریز) 

  عباس زاده, محمد؛ علمدار سرند, زینب (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  با توجه به افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانش‌آموزان کشور و اهمیت دوران نوجوانی و آسیب‌پذیری نوجوانان در موقعیت‌های تنش‌زا، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ دلایل زمینه‌ساز رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان صورت گرفته است.پژوهش ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی ناسازه‌های نخبگی در مدارس سمپاد (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس سمپاد تهران) 

  اعتمادی‌فرد, سید مهدی؛ صالحی, امیرحسین (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  دانش‌آموزان سمپاد در رقابتی درونی با خود دوباره به دو سنخ قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند. همۀ دانش‌آموزان سمپاد نخبه‌اند. دانش‌آموز ضعیف سمپاد نخبه‌ای معمولی می‌شود. نخبۀ معمولی، دانش‌آموزی است که در رقابت کنکور سمپاد پیروز شده ...

 • تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج در ایران 

  ترابی, فاطمه؛ رنجبری بیوردی, سمانه (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  در سال‌های اخیر، طلاق روندی روبه‌افزایش داشته است و سهم چشمگیری از طلاق‌ها به ازدواج‌هایی اختصاص دارد که سال‌های زیادی دوام نمی‌آورند. فاصلۀ زمانی میان ازدواج تا طلاق می‌تواند از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و روانی ...

 • جستجوی عناصر پلِبیَنی در جنبش‌ تنباکو 

  کریمی, جلیل؛ رضایی, نادیه؛ منصوری, امید (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  اهدف این مقاله واکاوی متفاوت جنبش تنباکو است؛ با این فرض که این نخستین تجربۀ رویارویی مردم و حاکمیت در ایران، متأثر از قلمروگستری سرمایه‌داری جهانی به‌واسطۀ امتیازگیری در کشوری پیرامونی، حاوی عناصری است که خاص نوعی تجربۀ ...

 • تصویر کووید-19 در وب سایت های نهادهای ملی و بین‌المللی تحلیل اینفوگرافیک‌های سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خبرگزاری ایرنا 

  خانیکی, هادی؛ رضوانی, سعیده؛ زردار, زرین (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  پاندمی کووید-19 بشر را دچار بحرانی کرد که پاسخ به آن جز از طریق مدیریت جهانی امکان‌پذیر نبود. به‌منظور مقابله با آن، آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم به‌عنوان رسالت اصلی نهادهای متولی مبارزه با کرونا تعریف شد و حجم ...

 • پیمایش های ملی و نظام دانش جامعه شناسی ایران 

  جواهری, فاطمه (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  طی سال‌های اخیر مدیران سازمان‌های دولتی ایران به‌منظور شناسایی نگرش‌ها و گرایش‌های مردم و شاید ادارۀ بهتر امور کشور به انجام پیمایش‌های ملی روی آورده‌اند. این نوع پژوهش اغلب توسط دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی و با تکیه بر ظرفیت ...

 • تحلیلی تطبیقی از ارتباط سرمایه دینی و مشارکت مذهبی در ایران 

  طالبان, محمدرضا (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2024-02-20)
  برخی نظریه­پردازان رویکرد انتخاب بخردانه در جامعه­شناسی دین این استدلال را مطرح نمودند که همان­طور که افزایش دانش و مهارت‌های فرد (= سرمایه انسانی) کیفیت کالاهای اقتصادی را افزایش می‌دهد، دانش و مهارت‌های مذهبی فرد (= ...

 • صفحات آغازین 

  پدیدآور نامشخص (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2023-06-22)

 • تحلیل جامعه‌شناختی احساس تعهد اجتماعی در شهر تهران 

  حسینی, سیدمصطفی؛ نوروزی, فیض الله؛ خادمیان, طلیعه (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2023-09-23)
  از آنجا که تعهد اجتماعی از مؤلفه‌های اصلی اخلاق و تعیین‌کنندۀ نظم اجتماعی است، این مقاله با هدف بررسی میزان احساس تعهد اجتماعی شهروندان شهر تهران ارائه شده و در آن عوامل مؤثر بر این متغیر بررسی می‌شود.این تحقیق به روش کمی ...

 • حق‌برشهر کودکان (مقایسه در دو منطقۀ برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه) 

  فرهادی, محمد؛ شهبازیان, آرش؛ لطف الله زاده, تینا (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2023-09-23)
  مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر، مقایسۀ حق‌برشهر کودکان در دو منطقۀ برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه است. از این منظر، با معرفی امکانات کالبدی و فضایی حق‌برشهر کودکان در دو منطقه، استدلال می‌کنیم که بهره‌مندی از حق‌برشهر فراتر از ...

 • مطالعۀ جامعه شناختی مناسبات پزشک و بیمار در ایران 

  شرافت, شمیم؛ ودادهیر, ابوعلی؛ عینی زیناب, حسن؛ ابراهیمی, مرضیه (موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, 2023-09-23)
  در این پژوهش، ضمن بررسی الگوهای جهانی موجود مناسبات پزشک و بیمار با توجه به موقعیت خاص ایران، الگویی از مناسبات پزشک و بیمار در این کشور ارائه شده است.داده‌های تحقیق از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان ...

View more