تحقیقات اقتصادی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • نقش نرخ اسمی ارز و قیمت‌های نسبی در بازگشت برابری قدرت خرید در ایران 

  همتی, عبدالناصر؛ مباشرپور, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین‌منظور از داده‌های سالانه برای دوره‌ی 1357 - 1401 استفاده شده ...

 • تحلیل تأثیر تکانه‌های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران 

  ابراهیمی, میمنت؛ واعظ برزانی, محمد؛ ترکی, لیلا؛ حیدری, حسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش‌های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می‌دهد و از آن می‌توان به‌عنوان یک ابزار ...

 • رقابت بانکی و ریسک سیستمی نظام بانکداری ایران 

  نمکی, علی؛ راعی, رضا؛ پورطالبی جاغرق, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته‌اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه ...

 • سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران 

  طالبلو, رضا؛ مهاجری, پریسا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی‌ هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می‌گیرد، لذا قیمت‌ها بلافاصله تعدیل می‌شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن‌ها بسیار ناهمگن ...

 • تحلیل اثر رانت نفت بر رفاه اقتصادی در ایران، با تأکید بر اقتصاد زیرزمینی 

  زروکی, شهریار؛ یوسفی بارفروشی, آرمان؛ یوسف زاده روشن, زهرا؛ احمدی, احمدرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در قالب خطی (متقارن) ...

 • بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران 

  جواهری, بختیار؛ مظفری, زانا؛ مظهری, یاسمن؛ امانی, رامین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-11-22)
  صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه‌های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه‌ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل ...

 • بررسی آثار زیان رفاهی تکانه‌های ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE 

  نیک زاد, محمد؛ یزدانی, مهدی؛ درگاهی, حسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  به‌طور کلی تکانه‌های تراز پرداخت‌ها می‌تواند اقتصاد‌های مختلف را بر اساس ساختار آنها تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تکانه‌های مختلف تراز پرداخت‌ها به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی و ...

 • نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران 

  موتمنی, مانی؛ زروکی, شهریار؛ محمدیان, درسا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن ...

 • واکاوی ریشه‌های تاریخی پیدایش پول در نظریه پولِ اعتباری 

  مقیسه, محسن؛ شاکری, عباس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه‌های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به‌صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا ...

 • آثار به‌کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در چارچوب مدل‌های تطبیق روانه انباره (SFC) 

  عسگری ده آبادی, محمد مهدی؛ نصیری اقدم, علی؛ مهاجری, پریسا؛ درودیان, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  بدهی دولت به بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه‌های  جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت و کاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی ...

 • عدم تطبیق آموزش و طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران 

  جعفری سرشت, داود؛ نائینی, هادی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است.برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با ...

 • تحلیل الگوی رفتاری بهره‌برداران منابع آب زیر زمینی در بخش -کشاورزی (مطالعه موردی دشت ورامین) 

  برکان, محمد؛ کیانی, غلامحسین؛ اکبری, نعمت الله؛ رحیمی, داریوش (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  در شرایطی که محدودیت‌های عرضه آب، تحت تأثیر افزایش جمعیت و توسعه روزافزون اقتصادی و نداشتن الگوی مناسب مصرف تشدید شده، نگرانی‌های اکولوژیکی در محیط اجتماعی- اقتصادی پیرامون تخصیص بهینه آب نیز میان بهره‌برداران به مسئله ...

 • شبیه سازی قیمت مسکن شهر تهران با رویکرد مبتنی بر عامل فضایی 

  موسوی, میرحسین؛ خضری, اوین؛ راغفر, حسین؛ سنگری مهذب, کبری (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل‌های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می‌شد. این مدل‌ها فرض می‌کردند ...

 • طراحی مکانیزم بازار بین‌بانکی: مطالعه موردی: بازار بین‌بانکی ایران 

  عرفانی, علیرضا؛ طالب بیدختی, آزاده (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  در این مطالعه، مکانیزم‌های مختلفی معرفی می‌شود که براساس آن، بانک مرکزی می‌تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین‌بانکی را پیش‌بینی کند. نتایج شبیه‌سازی تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم‌ها در طی دوره ...

 • اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی خودروهای سواری بر مصرف بنزین در ایران 

  سالم, علی اصغر؛ ممی پور, سیاب؛ عزیزخانی, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه‌های محیط ‌زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، مورد ...

 • بی‌ثباتی در بازار غیررسمی ارز ایران: شکست ساختاری و پرش یا حافظه طولانی در تلاطم؟ 

  رستمی, مجتبی؛ نیلچی, مسلم؛ مومن زاده, محمدمهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  به نظر می‌رسد، تحریم‌های سنگین اقتصادی منشا بی‌ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی‌ثباتی می‌تواند نتیجه مقاومت بالای شوک‌های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای ...

 • ارزیابی اثرات تشکیل مرکز لجستیک در استان اصفهان بر اقتصاد منطقه‌ای مبتنی بر مدل تعادل عمومی قابل محاسبه دومنطقه‌ای 

  جلائی, اعظم؛ اکبری, نعمت الله؛ صفاری, بابک (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات اقتصادی ایجادشده در استان اصفهان ناشی از تشکیل مرکز لجستیک در این استان پرداخته است.در این راستا با طراحی و ساخت یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) دومنطقه‌ای (استان اصفهان و سایر اقتصاد ملی)، ...

 • برآورد ضریب جینی چند بعدی در مقایسه با تک بعدی در ایران 

  ابونوری, اسمعیل؛ روزی طلب, آناهیتا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-05-22)
  نابرابری به‌صورت تک‌بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه‌تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه‌های ...

 • تحلیل مقایسه‬ ای کارایی شهرداری و دولت در جمع‬ آوری مالیات (مطالعه موردی مالیات بر املاک و مستغلات) 

  یارمحمدیان, ناصر؛ قاسمی, محمدرضا؛ نصیری اقدم, علی؛ غلامی, هانیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-01-21)
  این پژوهش به دنبال، مقایسه کارایی شهرداری و دولت در جمع‌آوری مالیات بر پایه املاک و مستغلات است. شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری کارایی، سرانه حقوق و دستمزد، هزینه جاری، به‌عنوان نهاده یا ورودی و سرانه وصولی مالیات ...

 • معرفی و برآورد روش هدف‬گذاری بهینه گروهی برای تخصیص یارانه‌ها: مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران 

  درویشی, باقر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-01-21)
  هدف اصلی این مقاله مقایسه ویژگی‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه‌ها به منظور هدفگذاری یارانه‌ها در ایران است. این مقاله یک روش بهینه‌سازی عددی به نام هدفمند سازی بهینه گروهی را ...

View more