مرور دوره 52, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • ویژگی ‏ها‏ و اثرهای دورپیوندی ال‏ نینو‏های فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال ‏نینوی فرین ترکیبی 

  ذوالقدر شجاعی, مونا؛ علیزاده چوبری, امید؛ ایران نژاد, پرویز؛ احمدی گیوی, فرهنگ (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  با استفاده از داده‏های میانگین ماهانة ERA-Interim، ال‏نینوهای ۱۹۹۷-199۸، ۲۰۰۹-۲۰۱۰، و ۲۰۱۵-201۶، که به‏ترتیب ال‏نینوهای فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال‏نینوی فرین ترکیبی‏اند مطالعه شده است. نتایج نشان داد آغاز ...

 • شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی بارش‌های سنگین فراگیر زمستانه ایران در بازه زمانی 1960- 2010 (مطالعه موردی بارش سنگین فراگیر 05/12/1974) 

  میریان, مینا؛ کرم پور, مصطفی؛ مرادی, محمد؛ قائمی, هوشنگ (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی بارش‏های سنگین فراگیر زمستانة ایران در بازة زمانی 1960-2010 انجام گرفته است. ازاین‏رو، نخست شدیدترین دورة مرطوب در بازة زمانی پنجاه‏ساله مشخص (سال 1974) و سپس فراگیرترین ...

 • بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زمان رخداد آستانۀ زیستی و مرحلۀ گُل‏ دهی درخت انگور در ایران 

  شجاعی, طیبه؛ فلاح قالهری, غلام عباس؛ کاشکی, عبدالرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  درختان میوه، به‏دلیل ساختار بیولوژیکی‏شان، به تغییرات آب و هوایی حساسیت بسیار زیادی دارند. مطالعة حاضر در دو دورة گذشته (2005-1985) و دورة آینده (2090-2020) بررسی شد. در دورة آینده از مدل‏های BCC-CSM1.1، MRI.CGCM3، GFDL-CM3، ...

 • بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی 

  مقصودی, مهران؛ مقیمی, ابراهیم؛ یمانی, مجتبی؛ رضائی, ناصر؛ مرادی, انور (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  میراث ژئومورفولوژیکی شاخه‏ای از ژئومورفولوژی و اساساً جغرافیاست. مطالعات و محبوبیت میراث ژئومورفولوژیکی به‏سرعت در حال رشد است و به بررسی جامع ادبیات علمی نیاز دارد. هدف اصلی از مطالعة حاضر بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ...

 • ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده ‏های ماهواره ‏ای Nimbus 7، Earth Probe، و Aura 

  داداشی رودباری, عباسعلی؛ احمدی, محمود؛ شکیبا, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  هدف از این پژوهش ارزیابی روند شاخص هواویز (AI) فصلی در ایران است. در این راستا، داده‏های سنجندة TOMS دو ماهوارة Nimbus 7 و Earth Probe و سنجندة OMI ماهوارة Aura اخذ شد و از آزمون ناپارامتریک من- کندال (MK) برای شناسایی ...

 • مدل‏ سازی و پیش ‏بینی گرد و غبار در غرب ایران 

  سبحانی, بهروز؛ صفریان زنگیر, وحید؛ فیض اله زاده, سینا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  برای مدل‏سازی و پیش‏یابی پدیدة مخاطره‏ای گرد و غبار در مناطق گردوغبارخیز ایران، نخست داده‏های گرد و غبار، دما، و رطوبت 28 ایستگاه مناطق درگیر شدید با گرد و غبار در ایران در بازة زمانی 29 ساله (2018-1990) اخذ شد. سپس، با ...

 • واکاوی میانگین بلندمدت سپیدایی سرخ‌فام ایران زمین 

  کفایت مطلق, امید رضا؛ خسروی, محمود؛ مسعودیان, سید ابوالغضل؛ کیخسروی کیانی, محمد صادق؛ حمیدیان پور, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  سپیدایی از فراسنجﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و ﻫﻮاﻳﻲ است. بررسی رفتار زمانی و مکانی آن می‏تواند ابزاری برای شناخت تغییرات محیطی باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطة تغییرات بلندمدت سپیدایی کشور براساس داده‏های ماهواره‏ای ...

 • اثرات نوسانات شبه‏ دوسالانه بر بارش ‏های زمستانه ایران 

  جهانبخش اصل, سعید؛ محمدی, غلام حسن؛ خجسته غلامی, وحید؛ آزاده قره باغ, اسما (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  هدف اصلی از این مطالعه تشخیص نقش دورپیوند QBO بر بارش‏های فصل زمستان در ایران است. بدین منظور، از داده‏های بارش صد ایستگاه هواشناسی در دورة آماری ۱۹۸۸-2017 استفاده شد و با اعمال چند روش آماری و توصیفی نقش QBO بر بارش‏های ...

 • ارزیابی قابلیت باندهای رادار پولاریمتریک برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین 

  نادی زاده شورابه, سامان؛ عطارچی, سارا؛ مینایی, فواد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  برخلاف سنجنده‏های اپتیکی که تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دود، مه، ابر، و میزان نور خورشید قرار می‏گیرند، سنجنده‏های راداری با روزنة مجازی در همة ساعات شبانه‏روز و همه نوع شرایط آب و هوایی توانایی اخذِ داده را دارند. بنابراین، ...

 • تغییرات سالانه ارتفاع لایه مرزی شهر تهران 

  مهدیان ماه فروزی, مجتبی؛ شمسی پور, علی اکبر؛ کریمی احمدآباد, مصطفی؛ زواررضا, پیمان (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)
  لایة مرزی به‏علت پیوند مستقیم با زندگی انسان اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش با دریافت داده‏های ساعتی و میانگین روزانه از مرکز اروپایی پیش‏بینی میان‏مدت هوا و دپارتمان علوم جوی دانشگاه وایومینگ برای دورة 1988 تا 2017، با ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2020-03-20)