پژوهش سیستم های بس ذره ای

ارسال های اخیر

 • اثر نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت بر خواص رئولوژی سیال حفاری 

  قائمی, محبوبه؛ موسیوند, صبا؛ جوانمرد, کیوان (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  نانوکامپوزیت اکسید گرافن/کبالت با روش الکترواکسیداسیون ساخته شد و مورد مشخصه‌یابی ساختاری و مغناطیسی قرار گرفت. سپس اثر نانوکامپوزیت تولید شده بر خواص رئولوژی دو نوع سیال حفاری محتوی بنتونیت و صمغ طبیعی بررسی شد. نانوکامپوزیت ...

 • سیمای ماتریسی عملگر هامیلتونی بس-الکترونی در یک کریستال 

  معتمدی فر, مصطفی؛ صادقی گوغری, فاطمه (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  در کار حاضر، ما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان یک هامیلتونی بس-ذره‌ای را با سیمای ماتریسی نمایش داد. این فرایند به‌منظور یافتن ویژه‌مقادیر انرژی و ویژه‌بردارهای آن بسیار با اهمیت است. در اینجا، هامیلتونی بس-ذره‌ای شامل اثرات ...

 • اسکالرسازی خودبه‌خودی در سیاهچاله گاؤس-بونه و میدان‌های هیبریدی 

  سجادی, سید محمد صادق؛ محسنی سجادی, حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  در این مقاله، نظریة تعمیم‌یافتة اسکالر-تانسور[1] گاؤس-بونه[2] را بررسی می‌کنیم. ابتدا مروری داریم بر این نظریه در حالتی که اسکالر گاؤس-بونه به یک میدان اسکالر جفت شده باشد. سپس مدل را به مدلی هیبریدی متشکل از دو میدان ...

 • اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی 

  اسلامی شفیق, امیرعباس؛ قلی پور, محمود (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  در این پژوهش، اثرات پرتوهای کیهانی و پخش مغناطیسی، بر ناپایداری حرارتی در محیط میان‌ستاره‌ای، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما، اثرات دینامیکی و گرمایشی پرتوهای کیهانی بر چگالش حرارتی را، با فرض این که پرتوها در امتداد خطوط ...

 • طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه الکترود شفاف V2O5/Ag/WO3 

  نژاد زنگنه, مدینه؛ قاسمی, محسن؛ قریشی, سیدمحمدباقر (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  در این پژوهش الکترود سه‌لایه‌ای V2O5/Ag/WO3 (VAW) به‌عنوان یک ساختار رسانای شفاف با استفاده از روش ماتریس مشخصه طراحی و ساختار بهینة آن تعیین می‌شود. سپس یک سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایة الکترود سه لایه‌ای VAW با ...

 • نظریه‌های جفت‌شدگی گرانشی متغیر و نظریة راستال تعمیم یافته 

  شعبانی, حمید (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-04-21)
  در این مقاله، سازگاری مدل کیهان‌شناسی دیراک که منجر به‌نظریات گرانشی با جفت‌شدگی گرانشی متغیر می‌شود در چارچوب نظریة راستال تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، مسألة کیهان شتابدار کنونی در این سناریو بررسی ...

 • نقش ابرناهمخوانی کوانتومی در کدگذاری فوق چگال 

  میرمسعودی, فروزان؛ احدپور, صدیف (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  همبستگی های کوانتومی بصورت جامع به عنوان منبع اصلی برای کارهای مختلف پردازش اطلاعات کوانتومی پذیرفته شده اند. اگر به کد گذاری چگال به عنوان یک فرایندی برای انتقال اطلاعات از منبع تا دریافت کننده اطلاعات نگاه کنیم. این مساله ...

 • بازفرمول‌بندی لاگرانژی الکتروستاتیک ماکسول بر اساس یک توسیع تک پارامتری از جبر هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی 

  نبی پور, سعید؛ مویدی, سید کامران (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  در یک مجموعه از مقالات (Czechoslovak Journal of Physics, 53 (2003) 1035-1040; Found. Phys, 46 (2016) 1666-1679) فریدریشاک به همراه تکاچوک یک توسیع تک پارامتری با پارامتر دگرگونش را از جبر استاندارد هایزنبرگ در یک فضای فاز ...

 • احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی در هسته 6Li 

  مقدسی, علی (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  برای ایجاد یک توصیف نظری جامع از سیستم هسته‌ای، لازم است که خصوصیات حالت پایه و حالت‌های برانگیختة هسته استخراج شود. یکی از کاربردهای مهم احتمال گذار چارقطبی الکتریکی( B(E2) ) این است که به‌عنوان پارمترهای کتابخانه‌ای در ...

 • گذار فاز عایق شبه‌توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه 

  محمدی, سعیده؛ اسماعیل پور, ایوب (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  نانونوار ژرمانن دولایه به‌دلیل پیوندهای بین دولایه و جفت‌شدگی اسپین – مدار قوی، دارای کاربردهای فراوانی در طراحی نانو دستگاه‌ها و دانش اسپینترونیک دارند. با استفاده از مدل تنگ‌بست و رهیافت تابع گرین، ویژگی‌های ترابرد ...

 • پتانسیل پاشندگی یک اتم حالت پایه در محیط‌های مغناطوالکتریک اتلافی با پاسخ غیر موضعی 

  راستی, حمید؛ صفری, حسن (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  به‌کمک روش اختلال، رابطة انرژی پتانسیل پاشندگی یک اتم الکتریکی و یا مغناطیسی حالت پایه در حضور مواد مغناطوالکتریک اتلافی را به محیط‌های غیرموضعی تعمیم داده‌ایم. از آنجایی که رابطة نهایی به هندسة سیستم وابسته است، می‌توان ...

 • بررسی ولتاژ دمایی و اتلاف گرما در سامانة نقطة کوآنتومی مثلثی در حضور برهم‌کنش کولمبی 

  احمدی فولادی, احمد؛ واحدی, جواد (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2023-02-20)
  در این مقاله پژوهشی با استفاده از روش تابع گرین در مدل اندرسون، ویژگی‌های ترموالکتریک نقطة کوآنتومی مثلثی که به الکترودهای فلزی متصل است را به‌صورت عددی بررسی می‌کنیم. با استفاده از روش معادلة حرکت و در حضور برهم‌کنش کولمبی ...

 • انرژی تاریک هولوگرافیک سالیس برهم کنشی: توصیف جهان شتابدار 

  نصیری مقدم, سودابه (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  مدل انرژی تاریک هولوگرافیک، با افق ذره به عنوان طول قطع مادون قرمز نمی‌تواند منجر به جهان شتابدار شود و این با مشاهدات کیهان‌شناسی اخیر مغایرت دارد. این مشکل با جایگزینی افق رویداد آینده به جای افق ذره برطرف می‌گردد. در ...

 • بهینه سازی غیرخطی روی جوابهای سیاهچاله های ناتکین 

  مهدی پور, سید حمید؛ قانع کنفی, آرمین؛ پیغون, سید محسن (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  این مقاله، با بهره گیری از رهیافت بهینه سازی غیر خطی، به جستجوی جوابهای بهینه برای حالتهای مختلف از سیاهچاله های ناتکین در فضا-زمان ناجابجایی که شامل قیود غیرخطی از نوع نامساوی هستند، پرداخته است. به منظور حل مسألة بهینه ...

 • هندسه ی ترمودینامیکی گاز ایده ال با آمار دگرگون تام-دانکوف 

  محمدزاده, حسین؛ عبادی, زهرا؛ روزه دار, رامین؛ امیری, مهدی (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  خواص ترمودینامیکی سیستمی را که ذرات آن از جبر نوسان‌گر تام- دانکوف بوزونی و فرمیونی تبعیت می‌کند، مطالعه می-کنیم. فضای پارامترهای ترمودینامیکی را بنا می‌کنیم و با استفاده از عناصر متریک این فضا، کمیتی موسوم به انحنای ...

 • سنتز وخصوصیت سنجی کامپوزیت Fe3O4 / پلی آنیلین میکرولوله به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای تشخیص کاتیونهای سرب (II) 

  محمودیان, محمد رضا (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  در کار حاضر کامپوزیت Fe3O4/پلی آنیلین میکرو لوله سنتز شد وبه عنوان یک ماده حساس برای تشخیص کاتیون سرب (II) جهت بهبود عملکرد الکترود کربن شیشه‌ای) (GCE مورد استفاده قرارگرفت. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی و پراش اشعه ...

 • اثر همزمان پخش بینابینی و دما روی خواص الکترونیک نوری چاه کوانتومی In(1-x)Ga(x)As/InAs/In(1-y)Al(y)As 

  مجرد قره باغ, لیلا؛ عزیز آغچه قلعه, ویکن (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  تأثیر پخش بینابینی اتم های آلومینیوم ،گالیوم وایندیوم روی نمای پتانسیل، وابستگی دانسیته احتمال حالت زمینه الکترون از مختصه (محور راستای رشد است)و نیز روی ترازهای انرژی الکترون در چاه کوانتومیبرای مقادیر کوچک طول پخش درچارچوب ...

 • بررسی خواص حسگری نانولوله کربنی (0و8) آرایش یافته با اتم نیکل در مواجه با متان در حضور اکسیژن محیط 

  کرمی هرستانی, زهرا؛ دبیری, اسماعیل (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  در مقاله حاضر با استفاده از نظریه تابعی چگالی به بررسی تأثیر آرایش‌دهی نانولوله‌کربنی (0و8) با اتم نیکل در بهبود خواص حسگری آن نسبت به گاز متان پرداخته شده است. با توجه به اینکه حسگرهای گاز عمدتا در محیط پایه هوا مورد ...

 • بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX(X = Ga, In) 

  فروزانی, قاسم؛ کرمی, فاطمه؛ مرادی, محمود (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  با استفاده از نظریه تابعی چگالی، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات تمام‌هویسلر V2ScX (X = Ga, In) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که V2ScIn دارای گاف نیم‌فلزی به اندازه 45/0 الکترون‌ولت است و یک ...

 • ساختار باندی گرافن بورن نیترید در چارچوب مدل تنگ بست واقعی 

  غلامی, روح اله (دانشگاه شهید چمران اهوازRegional Information Center for Science and Technology (RICeST), 2022-05-22)
  در این مقاله با استفاده از یک مدل تنگ بست واقع گرایانه و دقیق، ساختار الکترونیکی تک لایة گرافن رشد یافته بر بستر یک زیر لایة بورن نیترید، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با انجام محاسبات مبتنی بر نظریة تابعی ...

View more