ترویج علم

ارسال های اخیر

 • طراحی و تبیین مدلی از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی علوم انسانی با رویکردی آمیخته 

  نامور عربانی, زهرا؛ عباس پور, عباس؛ خورسندی, علی؛ طاهری, مرتضی (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: تجاری‌سازی پژوهش‌ها در دانشگاه‌ها می‌تواند علاوه بر فراهم آوردن سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بهتر پیشرفته‌تر برای پژوهشگران و مؤسسات عرضه‌کننده‌ی دانش، به توسعه‌یافتگی کشور نیز کمک شایانی نماید. روش: تحقیق حاضر بر اساس ...

 • نقش شفقت، کامیابی و رفتار شهروندی جهت کاهش اثرات منفی پنهان‌سازی دانش 

  دهقانی زاده, مرضیه؛ ترابی زاده, سارا (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: با رشد فزاینده‌ی دانش در قرن بیست و یکم، پنهان‌سازی دانش اثرات مخربی بر بهره‌وری سازمان دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی نقش شفقت، کامیابی و رفتار شهروندی سازمانی جهت کاهش اثرات منفی پنهان‌سازی دانش در کارخانه لاستیک ...

 • ارائه مدلی جهت توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات (مورد مطالعه استان اصفهان) 

  شیرانی, فواد؛ نادری, نادر؛ دل انگیزان, سهراب (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  مقدمه( زمینه): کسب و کارهای نوپا به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند. توجه به زیست بوم کارآفرینی، می تواند به صورت هدفمند تلاش‌های سیاستگذاران در راستای توسعه ...

 • تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی 

  قراگوزلو, سمیه؛ ناطقی, فائزه؛ جلال وندی, مهناز (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف از این تحقیق تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی بود. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت یک پژوهش توسعه‌ای و به‌صورت کیفی به روش تحلیل تم بود. جامعه آماری در پیشینه مطالعاتی را کلیه متون ...

 • سناریوهای آینده‌ی حکمرانی فناوری اطلاعات 

  ناصری, شهره؛ ناظمی, امیر؛ باقری مقدم, ناصر؛ حیدری, امیرهوشنگ (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  موضوع: آینده‌ی حکمرانی برآمده از عدم‌قطعیت‌های شکل دهنده به آینده است. شناسایی عدم‌قطعیت‌ها در حوزه‌های مختلف امری زمان‌بر، نیازمند خبرگی فراوان و پویاست و این امر در خصوص حوزه‌های بینارشته‌ای دوچندان است. از سوی دیگر ...

 • فضیلت فکری، تفکر انتقادی و آرمانهای آموزشی 

  میراحمدی, صادق (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  موضوع: موضوع اصلی این پژوهش بررسی مؤلفه‌های اصلی فضیلت فکری و تفکر اتقادی و ارتباط آنها با یکدیدگر در جهت تحقق آرمان‌های آموزشی است. هدف: از مهمترین آرمان‌های آموزشی عبارت است از اینکه رشد معرفتی و رشد اخلاقی توأمان و با ...

 • شناسایی الگوی اصلاح کج‌فهمی‌ها‌ی شیمی و ارتقای فرهنگ علمی 

  کشاورز, الهه؛ مشک بید, فاطمه (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: از جمله اساسی‌ترین فعالیت‌هایی که در اغلب کشور‌های دنیا در جهت بهبود فرهنگ علمی جامعه انجام می‌شود، بکارگیری روش‌های نوین آموزشی و اصلاح طرح‌واره‌های ذهنی فراگیران است. به دلیل ضرورت درک صحیح مفاهیم انتزاعیِ علوم پایه ...

 • نقشه راه مرجعیت در علم، فناوری و نوآوری براساس اسناد بالادستی 

  آزادی احمدآبادی, قاسم (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال تبیین و کسب شناخت از اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های مرجعیت علمی براساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌نیاز حرکت به‌سوی آن است. این پژوهش به بررسی ابعاد و سطوح، اهداف، سیاست‌ها و ...

 • ارایة الگوی توسعه سواد بوم شناختی در مدارس متوسطه 

  جعفری هرندی, جعفر؛ سلیمانی, نادر؛ شفیع زاده, حمید (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  تحقیق حاضر باهدف ارائه الگوی توسعه سواد بوم‌شناختی در مدارس متوسطه طراحی گردید. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل مدیران مدارس، معلمان، کارشناسان آموزش محیط‌زیست، ...

 • سرگرمی و سیاستگذاری تلویزیونی در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران 

  اسدی, سکینه؛ مجیدی قهرودی, نسیم؛ جهانشاهی, امید (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: فقدان قطعیت‌ها در سیاستگذاری‌های رسانه‌ای موجب شده کیفیت سرگرمی دارای رویکرد منسجمی نباشد. ابهام‌ها و چندگانگی‌ها توسعه سرگرمی را با چالش مواجه نموده است. لذا شناسایی سیاستگذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در ...

 • چالش های کنفرانس کاپ 28 

  زارع, مهدی (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)

 • طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک‌های حامی تشکل‌های تعاونی در کشور عراق 

  عبدالحسن جاسم, باسم؛ جمشیدی, محمدجواد؛ حسین پور, مهدی؛ الماسی فرد, محمد رسول (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک‌های حامی تشکل‌های تعاونی در کشور عراق بوده است. روش: داده‌ها جمع‌آوری و با استفاده از طرح نظام‌مند استراوس و کوربین کدها و مؤلفه‌های الگوی توسعه ...

 • بازخوانی وضعیت تحصیلکردگان ایرانی در چرخه مهاجرت های بین المللی 

  سعیدی, سعیده (انجمن ترویج علم ایران, 2023-03-21)
  مهاجرت متخصصان نوعی برون کوچی آگاهانه و هدفمند نیروی انسانی برخوردار از سرمایه و دانش است و بی شک مطالعه الگوهای مهاجرتی جامعه ایران به ویژه تحصیل‌کردگان در دوران معاصر یکی از مهمترین الزامات پژوهشی در راستای منافع ملی ...

 • وزلی سمن و مدل علی مکانیکی تبیین علمی 

  الستی, کیوان (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  نظریه علّی مکانیکی تبیین علمی که توسط وزلی سمن، از فلاسفه علم بسیار مشهور، در سال 1984 مطرح شد، یکی از مدلهایی است که به عنوان جانشین برای مدلِ دیدگاه رایج تبیین علمی (یعنی تبیین قیاسی قانونی کارل همپل که به دلیل حذف علیت ...

 • ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی 

  آینه, معصومه؛ حسین پور, مهدی؛ مختاری, محمد علی؛ اعظمی, محسن (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های ‌فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی(دانشگاه رازی استان کرمانشاه) است. روش‌شناسی پژوهش: روش اجرای پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار ...

 • سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر هرمزگان 

  نظری, عبدالمناف؛ سلیمانی, نادر؛ شفیع زاده, حمید (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  پژوهش حاضر باهدف سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر (ازنظر مالی) با استفاده از آینده‌پژوهی انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو است که در هشت گام طراحی و پیاده شده است. روش ...

 • تحلیل محتوای کتاب فیزیک فنّی و حرفه‌ای ,و کار دانش به روش‌ تحلیل کمّی(گانینگ، فلش و مک‌لافلین) 

  شیرین نوش, صفورا؛ احمدی کلاته احمد, فاطمه؛ علیمیرزایی, بهناز (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  این تحقیق به تحلیل محتوای کتاب درسی فیزیک برای شاخه های فنّی و حرفه ای و کار دانش (فیزیک فنّی) از نظر سطح خوانایی می پردازد. نوع تحقیق کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور تعیین سطح خوانایی کتاب فیزیک ...

 • روش تحلیل روایت یا روایت پژوهی 

  ورناصری, احمدرضا؛ الهائی, هادی (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  هدف: ارائه و توضیح روش تحلیل روایت: مهم ترین(تعاریف، کاربردها، اهداف، نقات قوت و ضعف، ویژگی ها، روش فرآیند، روایی و پایایی)روش گردآوری: مرور و مطالعه اسناد و منابع اطلاعاتی از کتاب و مقالات فارسی و انگلیسییافته ها: روایت ...

 • موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورت 

  محمودپور, بختیار (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورتتغییر و تحولات سَدِه نوزده و بیستم میلادی باعث توجه به کودکان و اهتمام به آموزش و تربیت آنها شد. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه، اهمیت و کارکرد موزه کودکان در تعلیم و تربیت کودکان با روش ...

 • بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم 

  سلاجقه, مژده؛ حیدری پور, معصومه (انجمن ترویج علم ایران, 2022-12-22)
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم است. روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و علی و معلولی و از نظر با هدف با روش کاربردی ...

View more