دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تعامل میان تاریخ علم و فلسفه‌ی علم (با توجه به آثار ایمره لاکاتوش) 

  الستی, کیوان؛ افشار, مسعود (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
  برای تشریح ادعای لاکاتوش مبنی بر همکاری تاریخ علم و فلسفه علم، سه مرحله‌ی متفاوت را باید از هم تفکیک کرد. در مرحله اول فلاسفه علم بر حسب آنچه که مورخین، «تاریخ درونی علم«  می­نامند، روش­شناسی علم را می­سازند و بر اساس همان ...

 • امنیت انرژی و توسعه پایدار 

  حافظی, رضا (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
  ایران یکی از کشورهای دارنده منابع هیدروکربنی و بازیگر کلیدی تأمین انرژی در جهان است. به‌عنوان یکی از اعضاء قدرتمند اوپک و دومین ­دارنده منابع اثبات‌شده گاز طبیعی در جهان سیاست‌گذاری انرژی در ایران همواره موردتوجه دولتمردان ...

 • تکامل دیپلماسی علم 

  صفوی, بهاره؛ نیرومند, لیلا (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
  دهه گذشته هر دو جنبه کاربردهای رسمی و مطالعات جدید، شاهد ظهور دیپلماسی علم بوده است. (لرد و توریکان [1]2007، 2009). تعدادی از عوامل همچنان به این روند ادامه می دهند، اما مهم‌ترین آن‌ها که  بیشتر و ...

 • الگوی ارزشیابی توانمندساز در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی 

  کرمی, غلام‌حسین؛ کریمی, حمید (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
  تلاش‌های گسترده در صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، تاکنون نتوانسته روند از دست رفتن این منابع ارزشمند را متوقف کند. در اینکه علت ناموفق بودن طرح‌های توسعه در این حوزه، بی‌توجهی به مردم و کنش­گران مختلف مرتبط با منابع ...

 • نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس 

  باب الحوائجی, فهیمه؛ عابدی, هدی؛ منصورکیایی, ربابه (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مورد مطالعه می­باشد. در این تحقیق کلیه آثار ثبت شده از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو ...

 • تحلیل کیفی محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در ارتباط با مقوله های خواندن و مطالعه 

  اسدنیا, ابوالفضل؛ نبی اللهی, عبدالاحد (انجمن ترویج علم ایران, 2019-08-23)
   هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در مقوله­های خواندن و مطالعه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش، کیفی است. جامعه آماری پژوهش کتاب درسی تفکر و سبک زندگی پایه ...