مرور دوره 7, شماره بیست و پنجم - بهار 83 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 18 از 18

 • اصل عدم ولایت 

  محلاتى, محمد سروش (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‌سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال ...

 • تقیه سیاسى 

  فاضل‌هرندى, آیة‌الله‌محى‌الدین (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  فقهای شیعه براى تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامى را ذکر کرده‌اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفى و مداراتى. در این مقاله ...

 • جایگاه سیاست در آثار خواجه نصیرالدین طوسی 

  یوسفی راد, مرتضی (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)

 • سفیرى روحانى 

  جمال الدین, محمد سعید (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)

 • فقها و حکومت‌هاى جور 

  طباطبایى‌فر, سیدمحسن (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقل‌هایى از سازماندهى، امکانات، موقعیت‌ها و فرصت‌ها براى شیعیان در حکومت‌هاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومت‌هاى موجود ...

 • ماهیت، ضرورت وارکان نقد در جمهورى اسلامى 

  افروغ, عماد (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و ...

 • مباحث سیاسى در کشف المحجّه سید بن طاووس 

  کیخا, عصمت (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  کشف المحجّه از آثار بسیار مهم سیدبن طاووس است. ایشان در این کتاب فرزند هفت ساله‌اش محمد ودیگر علاقه‌مندان به شنیدن سفارش‌ها، خاطرات، پندها ووصایاى کتاب را مخاطب قرار مى‌دهد. وى با یادآورى این نکته که سلامت خاندان از طعن ...

 • مبانى مشروعیت ولایت فقیه 

  صدرحسینى, سیدعلیرضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهم‌ترین پرسش‌ها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‌ها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط ...

 • مبانى ولایت فقیه 

  لک‌زایى, نجف (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  تمایز اساسى دیدگاه‌ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‌اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى ـ اسلامى ـ شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث ...

 • مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره) 

  اکبرى‌معلم, على (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از ...

 • ملخص المقالات 

  رصافی, انور (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)

 • میرزاى قمى و شاهان قاجار 

  استادى, آیة الله رضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزه‌هاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، ...

 • ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى 

  سلطانى, مصطفى (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‌اند،  نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‌دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح ...

 • ولایت فقیه در حکمت سیاسى 

  صدرا, علیرضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
   «ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ...

 • ولایت فقیه و قانون اساسى 

  ایزدى فرد, عباس (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون ...

 • ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت 

  پارسانیا, حمید (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)
  باسمه الحق 1. هویت متعالى مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم مى‌رساند و در هر یک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعى خداوند باز ...

 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی 

  سلطانی, سید علی اصغر (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)

 • چکیده پایان‌نامه‌هاى رشته علوم سیاسى مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2004-03-20)