علوم سیاسی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • تبیین راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان پسا طالبان 

  پور رمضان, پرهام (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر تبیین راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان دوران پس از طالبان است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و کاربردی (عملی) است و جامعه آماری تحقیق نیز مشتمل بر کارشناسان و استادان دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با روابط ...

 • پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی‌شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران 

  معینی‌پور, مسعود؛ توبیانی, منصور (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی‌شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی‌شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری ...

 • چرخۀ ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران 

  آخوندی نعمت آباد, هادی؛ متقی, ابراهیم؛ شیرزادی, رضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر بررسی چرخۀ ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه آن است که چرخۀ ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی ایران را الهام‌بخشی و نهادهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی معطوف به صدور ...

 • عملکرد اتحادیه عرب در وضعیت سوریه؛ از تعلیق عضویت تا بازگشت 

  میرمحمدی, سید مصطفی؛ اخلاقی, سید روح الله (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  اهمیت نقش سازمان‌های منطقه‌ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه‌ای انکار‌ناپذیر است. اتحادیه عرب به‌عنوان اولین سازمان منطقه‌ای در وضعیت سوریۀ پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به ...

 • آثار و پیامدهای رویکرد حق‌محور به صلح در حکمرانی؛ بررسی از منظر اسناد بین‌المللی و اسلامی 

  فیروزی, مهدی (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  یکی از دغدغه‌‌های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوۀ حکمرانی در عرصه ملی و بین‌المللی است، وقوع مخاصمه‌های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها، پیامدهای زیان‌بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی ...

 • صورت‌بندی قرآنی سیاست بازدارندگی در مقابله با تهدیدهای نظامی 

  رحیمی, عبدالرحیم؛ حسینی, سیدکمال؛ لک زایی, نجف (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  «بازدارندگی» یکی از نظریه‌های مهم دفاعی و امنیتی در عرصه سیاست بین‌الملل و دکترین نظامی قدرت‌های جهان است و امروزه با توجه به منازعات فراگیر سیاسی و نظامی، اهمیت بسیاری دارد. از لحاظ تاریخی، این نظریه را نخستین مرتبه ...

 • جایگاه بینامتنیّت احادیث نبوی در اندیشۀ سیاسی ابوالحسن ماوردی در قوانین الوزارة 

  اشتری تفرشی, علیرضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  قوانین‌الوزاره اثر ابوالحسن ماوردی (د. 450 ق)، محدّث و اندیشمند سیاسی سدۀ پنجم هجری است که به شرح وظایف و الگوهای رفتاری وزیران و نیز ساختار اجرایی دستگاه وزارت پرداخته است. اقتباس یا بینامتنیّت مستقیم یا خارجی احادیث نبوی ...

 • بنیادهای نظری انقلاب اسلامی در حکمت سیاسی معاصر 

  شجاعی, هادی (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-09-23)
  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که حکمت سیاسی معاصر، چه تحلیلی از بنیادهای نظری انقلاب اسلامی به صورت استدلالی ارائه می‌کند؟ بر‌این‌‌اساس تمرکز این پژوهش بر بیان برهان‌های فلسفی حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی ...

 • سیاست مقایسه‌ای خاورمیانه‌ای ترامپ و بایدن؛ از موازنه نظامی تا موازنه فراساحلی 

  جوادی, امین رضا؛ متقی, ابراهیم؛ ابطحی, مصطفی (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  سیاست مقایسه‌ای رؤسای جمهور آمریکا از این جهت اهمیت دارد که الگوی کنش رفتاری آنان در ارتباط با حوزه‌های منطقه‌ای بررسی می‌شود. اگرچه هر یک از رؤسای جمهور آمریکا دارای انگاره‌های متفاوتی در ارتباط با حوزۀ سیاست خارجی هستند، ...

 • تحلیل روند مناسبات کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل از واگرایی به همگرایی 

  نوروزی فیروز, رسول؛ فلاح, محمد حسین؛ اسداله پور, حسن (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر تحلیل روند مناسبات کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل از واگرایی به همگرایی است. در این راستا بر اساس نظریۀ سیستمی، فرایند واگرایی به همگرایی میان کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل تبیین گردید و نتایج بررسی‌ها ...

 • امنیت کارگران مهاجر به‌مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب (با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران) 

  مردانی, افشین؛ توسلی نائینی, منوچهر؛ آرش پور, علیرضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به‌مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن‌ دولت‌ها به‌ مقاوله‌نامه‌های‌ ...

 • مسئله شهروندی در ایران امروز با تأکید بر نظریه شهروندی‌گفتگویی هابرماس 

  میرموسوی, سیدعلی؛ ثریااردکانی, کمال (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  مسئلۀ شهروندی از مسائل مناقشه‌برانگیز اندیشۀ ‌سیاسی و موضوعی چالش‌برانگیز در عرصۀ سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می‌گردد و از‌این‌رو حل آن دشوار ...

 • تحلیلی بر امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان (2010-2018م.) 

  تیموری, احمد؛ صدیق, میر ابراهیم؛ نوذری, حسینعلی (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تغییر در کنش کارگزاران نظام سیاسی عربستان است. مقاله با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که در فاصلۀ سال‎های 2010م. تا 2018م. تغییراتی در ...

 • دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت از منظر فقه امامیه 

  عمادی, عباس (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  حق تعیین سرنوشت یکی از مهم‌ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین‌المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه‌های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات ...

 • راهبردهای حوزه سامرا در مواجهه با امر سیاست 

  طباطبایی فر, سید محسن (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای حوزۀ علمیۀ سامرا در مواجهه با امر سیاست است. در این راستا، ضمن بررسی ویژگی‌های مَدرسی این مکتب در علم اصول، روش تدریس و مواجهه با مسائل نوپدید، به‌ کارکردهای آن در عرصه اجتماع و سیاست پرداخته ...

 • کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه 

  سیدباقری, سید کاظم (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بسترهای لازم برای شکل‌‌گیری دولت اخلاقی، به کارکردهای آن پرداخته و نشان داده‌ایم که در این مکتب،‌ ...

 • نگرشی نو به نظام عقلانیت سیاسی اسلامی 

  غلامی, رضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-03-21)
  دست‌یابی به یک عقلانیت اجتماعی قوی و کارآمد، یکی از دغدغه‌های مهم متفکران مسلمان، به‌ویژه هم‌زمان با بلوغ عصر مدرن بوده است. مسأله‌ی اصلی این است که چگونه می‌توان از لابه‌لای نگاه‌های انتزاعی و تک‌ساحته به عقل و عقل‌گرایی ...

 • بازنمایی آزادی در مطبوعات عصر مشروطه مبتنی بر الگوی ون لیوون 

  مکتبی, احسان؛ توحید فام, محمد؛ بخشایش اردستانی, احمد؛ درویش پور, حجت اله (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-03-21)
  ایرانیان عصر مشروطه در دنیای جدید، با انبوهی از اصطلاحات، واژه‌ها و پدیده‌های متفاوت روبه‌رو شدند که آگاهی‌های نوینی را درپی داشت. این آگاهی‌ها زمینه‌ساز جابجایی عناصر قدرت و در نهایت تغییرات ساختاری در ایران شد. اما ...

 • بررسی نقش کنش هویتی در مشارکت سیاسی زنان ایران 

  دستوری, اعظم؛ شایگان, فریبا؛ محسنی تبریزی, علیرضا (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-03-21)
  یکی از ابعاد توسعه‌ی سیاسی، مشارکت اجتماعی به ویژه مشارکت سیاسی زنان است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که «کنش‌های هویتی در مشارکت سیاسی زنان، دارای چه نشانه‌ها و کارکردی است؟» پژوهش بر این فرضیه ...

 • اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی عادلانه از دیدگاه فارابی 

  معینی پور, مسعود (دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم, 2023-03-21)
  هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی عادلانه از دیدگاه فارابی است. با توجه به جایگاه بااهمیت فارابی در اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی اسلامی، بازخوانی اندیشه‌ی وی می‌تواند زمینه‌ی تولید نظریه‌ی پشتیبان پیشرفت سیاسی ...

View more