دوره 11, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی 

  قائدی, الهام؛ همتی علمدارلو, قربان (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت‌کننده‌های پژوهش شامل 24 نفر از ...

 • نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان 

  حسین‌خانزاده, عباسعلی؛ طاهر, محبوبه؛ محمدی, حاتم (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  این مطالعه با هدف تعیین رابطۀ ظرفیت خودمهارگری، و خودنظم بخشی با شادزیستی انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه را تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 187 نفر با روش ...

 • تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال 

  واعظ موسوی, سیدمحمدکاظم؛ فتح آبادی, جلیل؛ پاکدامن, شهلا؛ جعفری, اصغر (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های روانی تصویرسازی ‌ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال انجام شد. 60 بازیکن پسر(20-28سال) به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین تیم‌های نیمه‌حرفه‌ای ...

 • مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی 

  یزدی, سیّده منور؛ خسروی, زهره؛ رحیم جمارونی, هانیه (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  آسیب‌پذیری نسبت به اختلال بی‌اشتهایی عصبی با تعارض سوسیوتروپی- خودمختاری همراه است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد دارای علائم بی‌اشتهایی عصبی و افراد بدون این علائم بود. مطالعۀ حاضر ...

 • بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری 

  درویزه, زهرا؛ حسینی, سوده (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  در پژوهش حاضر، تأثیر اِعمال استرس بر ظرفیت حافظۀکاری بررسی شد. این مطالعه در چهارچوب یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل طراحی شد. 28 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه الزهراء تهران با میانگین ...

 • اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) 

  زادباقرصیقلانی, مریم؛ بیرشک, بهروز؛ زاده محمدی, علی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش کلیۀ بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده ...

 • اثرسنجی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی 

  پوررضائیان, مهدی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2016-02-20)
  بر اساس DSM-5 کلپتومانیا یک اختلال کنترل تکانه است که با ناتوانی در مقاومت در برابر تکانۀ دزدی مشخص می‌شود. اگرچه روش درمانی شناختی-رفتاری در مورد این اختلال به کار رفته است، اما معمولاً از دارودرمانی استفاده می‌شود. بر ...