مرور دوره 7, شماره 22 بر اساس تاریخ انتشار

 • جامعه پذیری سیاسی جریان مذهبی و انقلاب اسلامی ایران 

  خواجه سروی, غلامرضا (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  دغدغه اصلی مقاله چرایی و چگونگی غلبه جریان مذهبی بر رژیم شاه و سبقت گرفتن آن از سایر جریان‌های سیاسی بوده برای تحلیل مسئله از دو مفهوم جریان سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی بهره گرفته شد و با طرح سوال اصلی دائر بر نسبت توان ...

 • مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی (ترجیحات رأی‌دهی) مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) 

  قنائی, فاطمه؛ قیصری, نوراله (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون یکی از نظامهای حکومتی دنیا می‌باشد که بیشترین انتخابات را تجربه و برگزار نموده است. جمهوری بودن ساختار نظام و انتخابی بودن مناصب و مقامات تقنینی و اجرایی از جمله شاخصهای مردم‌سالاری ...

 • تحلیلی تطبیقی بر تفکر انقلابی امام خمینی(ره)،آیت الله خالصی زاده و جریان فداییان اسلام 

  سلیمانی, دکتر رضا (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  شیوه اندیشیدن درباره حکومت در هر جامعه یکی از موضوعات قابل تأمل برای اندیشه ورزان حوزه سیاست است به طوریکه می تواند مبنایی برای بدیهی یا غیربدیهی قلمداد کردن هر حکومت از یک سو و تعیین شکل و سیاق ابراز مخالفت علیه آن از سوی ...

 • آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای 

  درخشه, جلال؛ آقائی, محمد؛ فتحی مهر, محمدرضا (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  بهترین راه برای بررسی و مطالعه‌ی پدیده‌های مرکب به دست آوردن فهمی کلی از آن‌ها است که جغرافیای حوزه‌ی مطالعاتی مطلوب را به پژوهشگران نشان دهد. از این روی برای مطالعه‌ی پدیده‌ی آینده محور «تمدن نوین اسلامی» لازم است ابتدا ...

 • بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران 

  کمیلی فرد, سید مجتبی؛ طهماسبی بلوک آباد, رضا؛ حمزه پور, مهدی (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  یکی از وظایف اصلی نظام‌ها و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی نحوه تعامل آنها با مسائلی است که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بروز می‌کند. یکی از عرصه‌های اصلی در جوامع کنونی عرصه فرهنگ است که به خصوص در جمهوری اسلامی ایران همواره ...

 • بررسی نقش اندیشه ورزان دینی در انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر رهیافت های فرهنگی(بازخوانی سنت) 

  پرتوی, اصغر (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  چکیده شناخت علل ایجاد انقلابهای بزرگ سیاسی از قبیل انقلاب اسلامی ایران از اهمیت بالایی در جامعه شناسی سیاسی برخوردار است. تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ، جامعه شناسان انقلاب اساساً بر نقش عوامل ساختاری در ایجاد ...

 • دلالت‌های نظری و عملی انگاره جاهلیت مدرن در گفتمان انقلاب اسلامی 

  نادری, مهدی (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  از جمله پرابلماتیک اصلی متفکران مسلمان ایرانی و غیر ایرانی، شناخت غرب و مبانی تمدنی آن است. انگاره «جاهلیت مدرن»، تعبیر و اصطلاحی است که برای نقد ِ مبانیِ معرفتی و منطقِ رفتاریِ تمدن غرب در گفتمان فکری انقلاب اسلامی بکار ...

 • بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی 

  افتخاری, اصغر؛ راجی, محمدهادی (دانشگاه بوعلی سینا, 2017-04-21)
  انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین انقلاب‌های معناگرا در تاریخ جهان به حساب می‌آید. یکی از راهبردی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، موضوع صدور انقلاب اسلامی بوده و هست، اما فقدان الگوهای بومی در زمینه صدور انقلاب اسلامی همواره ...