مرور دوره سوم, شماره 10 بر اساس تاریخ انتشار

 • واکاوی نقش طیب حاج رضایی در کودتای 28 مرداد 1332 

  بهشتی سرشت, محسن؛ جعفربگلو, محمد (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  پس از سقوط رضا شاه در شهریور 1320، پسرش محمدرضا با تلاش‌های محمدعلی فروغی و خواست متفقین بر سریر قدرت نشست. هرچند در ابتدای حکومت پهلوی دوم، آزادی‌های سیاسی برقرار شد و فضا برای تنفس احزاب و گروه‌های سیاسی بوجود آمد، اما ...

 • جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران 

  حضرتی, حسن؛ قیصریان فرد, هادی؛ آونج, مینا (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  نهضت آزادی ایران از جمله گروه‌‌های سیاسی سازمان یافته و فعال در دورۀ قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در ایام اقامت امام‌‌خمینی(ره) در پاریس به او ملحق و همراه و مدافع آن‌‌گردید. دانش و تجربۀ کار تشکیلاتی ...

 • مطالعۀ تطبیقی عوامل کامیابی اسلام‌گرایان ایران و مصر، و ناکامی‌ همتایان مصری در حفظ قدرت سیاسی پس از انقلاب 

  گراوند, مجتبی؛ ظفری, محمود؛ ذهابی, مجتبی (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  رژیم‌های برآمده از انقلاب، همواره با دو الگوی تداوم و عدم تداوم روبه‌‌رو می‌شوند؛ از همین‌رو پس از پیروزی هر انقلاب، حفظ قدرت سیاسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی از مباحث مهمی است که قابلیت بررسی و تحلیل دارد. پس از ...

 • بررسی زمینه‌های تاریخی و فرآیند انقلاب اسلامی در لارستان 

  بصیرت منش, حمید؛ کریمپور, کلثوم (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب اسلامی در لارستان با چه زمینه‌های سیاسی شکل گرفت و گسترش یافت. بر این اساس، مدعای پژوهش این است که نارضایتی عمومی بویژه از زمان سرکوب قیام عشایری در سال 1342 و1343 در ...

 • بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه 

  حاضری, علی محمد؛ نوه نجار, صدیقه (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  فرآیند شکل‌گیری هر انقلاب، سه مرحلة مشخص دارد: زمینه‌ها و بسترهای تاریخی پیش از انقلاب، برهة انقلابی یا دوران اوج‌گیری نهضت و کسب پیروزی، و نهایتاً دوران منازعات پس از پیروزی و مرحلة تثبیت حاکمیت انقلابی. هر یک از مراحل ...

 • کجروی‌های اجتماعی در اصفهان پیش از انقلاب اسلامی(مطالعة تاریخی) 

  رجایی, عبدالمهدی (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی, 2017-02-19)
  مطالعه بر روی کجروی‌های اجتماعی یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که معمولاً بر روی جامعة حاضر صورت می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده با مراجعه به اسناد و مطبوعات دوران پهلوی در شهر اصفهان، کجروی‌های اجتماعی مانند روسپی‌گری، ...