دوره 3, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید آمریکا 

  دهشیری, محمدرضا؛ غفوری, مجتبی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم‌ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین‌المللی را به خود معطوف کرده است. ...

 • عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» 

  شاطری, کریم؛ ابیلی, خدایار؛ رضاییان, علی؛ قلی پور, آرین؛ مرادفام, شعله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  در بند 2-7 سیاست‌‌های کلی «علم و فناوری»، بر حفظ و نگهداشت سرمایه‌‌های انسانی تاکید شده، موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از سازمان‌ها به شمار می رود. به همین منظور، در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش ...

 • حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7) 

  شاه آبادی, ابوالفضل؛ ساری گل, سارا؛ تنهایی, حمید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های ...

 • اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران 

  راسخی, سعید؛ جباری, وجیهه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری ...

 • اثر تلاطم نرخ ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری 

  نونژاد, مسعود؛ پرویزی کشکولی, فریده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از ...

 • بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه 

  فقه مجیدی, علی؛ ضرونی, زهرا؛ صمدی پور, شهلا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  در رابطه با جهانی‌شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی‌شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال‌توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی‌های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب‌پذیری ...

 • تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور 

  محمدی, علی؛ شجاعی, پیام؛ اکبری, زهرا؛ کایدان, بهاره (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان‌‌های کشور بر اساس انجام پروژه‌‌های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص‌‌های ارزیابی این پروژه‌ها که توسط معاونت برنامه‌ریزی و ...

 • تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران 

  هاشمیان, فخرالسادات؛ زندیان, هادی؛ آقامحمدی, جواد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع ...