دوره 3, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مبنای افزایش سرمایه اجتماعی 

  رضایی, سوده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  گسترش دموکراسی در نظام‌های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به‌عنوان برجسته‌ترین و مردمی‌ترین مولفه ...

 • بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران 

  سپهردوست, حمید؛ زمانی شبخانه, صابر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  مالیات به عنوان یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های مالی دولت در دوران رهاسازی اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله دوره جنگ، تحریم ...

 • عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران 

  عیسی زاده روشن, یوسف (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر‌پذیری قیمت واردات و ...

 • طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM) 

  رسولی نژاد, احسان؛ نصر اصفهانی, محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در این مقاله، در راستای سیاست‌های کلی کشور ایران مبنی بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به ساختار مصرف بهینه در اقتصاد کشور، الگوهای ...

 • جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک 

  گلخندان, ابوالقاسم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی‌شدن اقتصادی می‌تواند اندازه دولت را افزایش ...

 • یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو 

  پایتختی اسکویی, سیدعلی؛ طبقچی اکبری, لاله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  اهمیت روز افزون منابع انرژی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر ...

 • "‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌" 

  احمدی شادمهری, محمدطاهر؛ داودی, آزاده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری ...