دوره 1, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه 

  خانی, ریحانه؛ نصراللهی, زهرا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  پایه‌ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی‌های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن بیستم مزیت نسبی را انسان‌ها ...

 • نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) 

  احمدیان, مجتبی؛ اسلامی, روح اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای ...

 • راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت 

  نوروزی, خلیل؛ محمد, دوستار؛ فروغی, نفیسه؛ جوادی, مجتبی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می‌پردازد. عوامل ...

 • پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی 

  شهیکی تاش, محمدنبی؛ مولایی, صابر؛ حلاج زاده, زینب (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده‌های این مقاله شامل تورم سالانه و داده‌های ماهانه شاخص قیمت ...

 • تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران 

  الله رضایی, اسعد؛ حسین زاده, جواد؛ فرامرزی, ایوب؛ یزدان خواه, منصوره (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع ...

 • عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن 

  پایتختی اسکویی, سیدعلی؛ شافعی, احسان؛ رمضانی, رضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به ...

 • هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری 

  خداپرست, مهدی؛ داودی, آزاده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای ...