دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • پیامدهای اقتصادی نقطۀ اوج نفت 

  Lehr, Ulrike؛ Lutz, Christian؛ S. Wiebe, Kirsten؛ مخلص‌الائمه, فرزاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطۀ اوج خود می‌باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود ...

 • بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران 

  اسدی, علی؛ اسماعیلی, سید میثم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  استفاده از سوخت‌های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده‌ترین منبع تأمین کننده انرژی جهان، تبدیل ...

 • چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه 

  سپهر دوست, حمید؛ ابراهیم‌نسب, سمانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بیمه عمر از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته به‏شمار می‌رود. با این وجود، طی سال‌های گذشته ...

 • تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست 

  محمدی, حسین؛ سخی, فاطمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص‌های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل ...

 • بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران 

  منجذب, محمدرضا؛ مصطفی‌پور, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدل ARDL نامتقارن پیشنهاد شده توسط  ...

 • تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران 

  ستوده‌نیا, سلمان؛ عابدی, فریبا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب ...

 • تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران 

  عزتی, مرتضی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه‌های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای بر پایه نگاه قانون اساسی ...