دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید 

  شاه آبادی, ابوالفضل؛ کردبچه, حمید؛ حاجی عزیزی, پروانه (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید یکی از اهداف اقتصادی است و شناخت عوامل مؤثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است. از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید، می‌توان به کارآفرینی اشاره نمود. با ...

 • اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها 

  تهامی پور زرندی, مرتضی؛ قربانی, محمد (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  مدیریت منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب و خاک و تقاضای رو به افزایش مواد غذایی به دلیل رشد جمعیت حائز اهمیت است. از این رو، هدف این مطالعه ارزیابی حجم آب صادر و وارد شده در قالب تجارت محصولات کشاورزی ...

 • بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل 

  رحیمی, ابوالفضل؛ یزدانی, مهدی؛ حسن زاده, هادی (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  هدف از این مقاله بررسی تخمین شاخص رفاه خانوارها در استان خراسان شمالی و مقایسه آن با متوسط رفاه خانوارها در کل کشور ایران است. با توجه به تعدد سازمان‌های حمایتی در کشور از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بهزیستی، ...

 • برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده 

  موسوی جهرمی, یگانه؛ علی پور, محمد صادق؛ خداداد کاشی, فرهاد؛ ترابی, حمیده (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه­ی اقتصاد ملی، از یک طرف عرضه­کننده­ نیروی کار به بنگاه­ها در بازار نهاده‌ها و از سویی دیگر مصرف­کننده­ی کالاها و خدمات نهایی در بازار آن‌ها است. همچنین، خانوار تولیدکننده­ی ...

 • قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم 

  امیری, حسین؛ غفوری, رضا (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  هدف این مقاله ارائه یک چارچوب تجربی برای ارزیابی شوک‌های سیاست پولی در بازارهای سهام و مسکن ایران در رژیم با نوسانات بالا و پایین است. ابتدا با استفاده از الگوهای مارکف سوئیچینگ، بازارهای سهام و مسکن به دو رژیم تقسیم و ...

 • اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

  حاضری نیری, هاتف؛ هاشمی, عبدالرحیم؛ ایوبی گرگری, بهناز (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  کاهش محدودیت‎های مالی در معاملات مرزی بین کشورها منجر به گسترش بحث آزادسازی و ادغام مالی شده است. در این مطالعه اثر آزادسازی حساب سرمایه به عنوان آخرین گام از فرایند آزادسازی مالی بر تعمیق مالی در گروه منتخب کشورهای توسعه ...

 • ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران 

  امینی راد, مهدی؛ مهرگان, نادر؛ شاه آبادی, ابوالفضل؛ جعفری سرشت, داود (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  ترجیحات افراد نسبت به ریسک یکی از متغیرهای مهم اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات سرمایه‌گذاری، مصرف، پس­انداز، خرید بیمه و قراردادهای آتی از جمله تصمیماتی هستند که ترجیحات ریسک در آن نقش کلیدی ...

 • بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران 

  پژم, سید مهدی؛ تحصیلی, حسن؛ بهنامه, مهدی (دانشگاه شهید بهشتیShahid Beheshti University, 2019-08-23)
  گسترش صادرات غیرنفتی یکی از اجزای مهم صادرات در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راه­های دست­یابی به این هدف مطرح است. هدف پژوهش حاضر ارائه‌ی بینشی جدید در رابطه با نحوه‌ی ...