مرور دوره 7, شماره 2 بر اساس عنوان

 • بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل 

  CPA, دکتر علی نیکخواه آزاد؛ مجتهدزاده, دکتر ویدا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)
  امروزه مشخصه اقتصاد کشورهای صنعتی،‌ بنگاه های اقتصادی بزرگی است که سرمایه خود را از طریق میلیونها سرمایه گذار تأمین می نماید. این سرمایه گذاران در جهت تصمیم گیری های اقتصادی از جمله در اختیار قرار دادن پس اندازهای خود و ...

 • بررسی سیستم "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن 

  نمازی, دکتر محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)
  هدف اصلی این پژوهش،‌ بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت است. ابتدا مکانیزم سیستم همراه با ذکر مثال های عددی تشریح می گردد تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص شود. ...

 • تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی 

  نوروش, دکتر ایرج؛ آژیری, قادر صادقیان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)
  متون معاصر در رابطه به حسابداری مدیریت بیانگر این نگرش هستند که اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری مدیریت نیازهای اطلاعاتی مدیران سازمان ها در سطوح مختلف را برآورده نمی سازد. در این متون دلایل مختلفی برای کارآیی ضعیف ...

 • جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران 

  صمیمی, دکتر احمد جعفری؛ نژاد, سید حسن صالح (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)
  مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده مالیاتی است که به منظور دستیابی به هدف ها و معیارهای اقتصادی کارایی،‌ عدالت و درآمد از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. ویژگی درآمد زایی و تغذیه (بخش عرضه) بودجه دولت ها ویژگی بارز ...

 • پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم) 

  صادقی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)
  از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ...

 • بدون عنوان 

  CPA, Sia Nassiripour, Ph.D.,؛ Ph.D., Gilda M. Agacer, (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-02-20)