بررسی‌های حسابداری و حسابرسی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور 

  ناصری, حسین؛ کرمی, غلامرضا؛ حجازی, رضوان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: ...

 • طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی 

  مهربان پور, محمدرضا؛ رحیمیان, نظام الدین؛ سوری, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است.روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص‌های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و ...

 • وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی 

  مشایخ, شهناز؛ حیدری, زهره؛ محمودخانی, مهناز (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه‌های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان ...

 • تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی 

  صفی‌پور افشار, مجتبی؛ سلطانی نژاد, احمدصادق؛ سلطانی نژاد, ابراهیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می‌رود سبک‌های رهبری تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی ...

 • بودجه‌ریزی و استرس کارکنان در مواقع بحران: شواهدی از دوران بیماری همه‌گیر کووید 19 در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس 

  رضایی, غلامرضا؛ صادق زاده مهارلوئی, محمد؛ کشتکار, رسول؛ ابراهیمی, مائده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: بحران سازمانی به‌عنوان رویدادی تعریف می‌شود که ارزش‌های اولویت‌دار سازمان را تهدید می‌کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای ...

 • نقش فاکتور درماندگی مالی در توضیح سودآوری صرف ارزش و اندازه 

  خسروی‌پور, نگار؛ اسماعیل زاده, علی؛ روحی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به‌عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به‌عنوان نماگر مبتنی بر داده‌های حسابداری، سودآوری خلاف‌قاعده‌های ...

 • فعالیت‌های بااهمیت پایداری و خلق ارزش: تطبیق معیارهای SASB در محیط‌ ایران 

  جودی, سمیرا؛ منصورفر, غلامرضا؛ همایون, سعید؛ رضایی, ذبیح اله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: به‌تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه‌گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی و گروه‌های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از ...

 • چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل 

  ولی‌زاده لاریجانی, اعظم؛ حسنی, فهیمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: عملکرد واحد حسابرسی داخلی، در بهبود کیفیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی، نقش چشمگیری دارد. با توجه به این موضوع و با عنایت به نقش کلیدی مدیر حسابرسی داخلی در کیفیت عملکرد ...

 • طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشا» در گزارش تفسیری مدیریت ایران 

  نمازی, محمد؛ خادمی, ساسان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی است که به‌عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین‌بار در دنیا انجام ...

 • شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها 

  گرامی راد, فاطمه؛ ملانظری, مهناز؛ رحمانی, علی؛ همایون, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص‌های گزارش‌های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش‌ها می‌تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی‌نفعان و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های آموزش عالی و بهبود تصمیم‌گیری استفاده شود.روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ...

 • بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری 

  فیروزی, داریوش؛ برادران حسن زاده, رسول؛ حجازی, رضوان؛ آل عمران, رویا؛ زینالی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است.روش: پژوهش حاضر به‌دلیل استفاده هم‌زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت‌ها، از نوع ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی 

  عموزاد مهدیرجی, شهرام؛ تاری وردی, یداله؛ رجبی, روح الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: کارکنان مؤسسه‌های حسابرسی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه آن‌ها تلقی می‌شوند. یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه‌ها، از حرفه حسابرسی خارج می‌شوند و از ...

 • طراحی سازوکار‌های رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی‌شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

  عزیزی, صدیقه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد صورت ...

 • تأثیر فرهنگ نوآوری‌گرا بر کاربرد فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک 

  سجادی, سیدحسین؛ اثنی عشری, حمیده؛ شاکری, اکبر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: فرهنگ نوآوری‌گرا عاملی است برای سوق دادن مدیران که از فن‌های حسابداری مدیریت استراتژیک برای ادارۀ مطلوب سازمان و پیشبرد اهداف آن استفاده کنند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ نوآوری‌گرا بر ...

 • طراحی الگوی فرایند تصمیم‌گیری خردمندانه در حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد 

  هادی نیا, صالح؛ پاکمرام, عسگر؛ عبدی, رسول؛ جعفری, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: تصمیم‌گیری مجموعه‌ای است از فعالیت‌های ذهنی که میان راه‌حل‌های مختلف ایجاد می‌شود؛ به همین دلیل از ابعاد تصمیم‌گیری می‌توان به بُعد خِردمندانه اشاره کرد. این نوع تصمیم‌گیری، از نوع تفکر و ویژگی درونی یک فرد به‌شمار ...

 • بررسی تأثیرهای فشار زمانی، تعارض کار ـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی 

  نظری پور, محمد؛ زکی زاده, بابک (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: حرفه حسابرسی در بهبود فرایند گزارشگری مالی و ارتقای کارایی بازار سرمایه نقش مهمی دارد. تحقق این هدف نیازمند ارتقای مداوم کیفیت کار حسابرسان است؛ بنابراین شناسایی عامل‌های کاهنده کیفیت حسابرسی، اهمیت بسیار زیادی دارد. ...

 • تدوین شاخص ترکیبی برای حمایت از سهام‌داران 

  فقیه, محسن؛ فخاری, حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: تدوین شاخصی ترکیبی که بتواند میزان حمایت از سهام‌داران را در شرکت‌ها نشان دهد، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در امور مالی و حسابداری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به تدوین شاخص ترکیبی در سطح شرکت‌ها در بازار ...

 • همکاری تحقیقاتی مؤثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقاله‌ها در مجله‌های معتبر بین‌المللی حسابداری 

  فرجی, امید؛ محمدرضائی, فخر الدین؛ خداکرمی, مهدی؛ سوخکیان, ایمان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: در این پژوهش، اهمیت همکاری‌های تحقیقاتی در رشته حسابداری، وضعیت همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری در ایران و همچنین، موانع همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری ایرانی در دو سطح ملی و بین‌المللی ...

 • تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی 

  خواجوی, شکرالله؛ ویسی حصار, ثریا؛ غیوری مقدم, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: فرضیه‌های پژوهش برای 125 شرکت طی دوره 6 ساله، از سال ...

 • نقش حسابداری ارزش منصفانه در ارتباط با ارزش ارقام کلیدی حسابداری، طی دوران بحران مالی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری 

  حسینی, سید علی؛ حامدی, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-12-22)
  هدف: بررسی تأثیر مواجهه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حسابداری ارزش منصفانه، بر تغییر نقش‌های ارزش‌گذاری ارقام کلیدی حسابداری در طول دوران بحران مالی، هدف اصلی اجرای این پژوهش است. روش: در این پژوهش با توجه به نوع داده‌ها، از ...

View more