دوره 25, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی 

  مهربان پور, محمدرضا؛ جندقی قمی, محمد؛ رجب بیکی, محمدعلی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری‎های سودمند در فضای کسب‎وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می‎دهد. در بازار سرمایه، حق‎الزحمه حسابرسی ...

 • تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‎ها در صنایع مختلف 

  نمازی, محمد؛ مقیمی, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: نوآوری به شرکت‎ها توانایی می‌دهد تا بتوانند به رقابت و تغییرات محیطی بهتر پاسخ داده و با کسب قابلیت‎های جدید، به عملکرد مالی مطلوب‎تری دسترسی پیدا کنند. هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‎پذیری ...

 • بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی 

  سرلک, نرگس؛ فرجی, امید؛ ایزدپور, مصطفی؛ جودکی چگنی, زهرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف‌پذیری مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش‎اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی ...

 • تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت 

  بادآور نهندی, یونس؛ تقی زاده خانقاه, وحید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، نوعی رفتار سرمایه‌‌گذاری است که از دسترسی بیشتر به جریان‌های نقد آزاد نشئت می‎گیرد. معمولاً دسترسی به منابع خارجی در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی قوی، بیشتر است؛ از این رو، مدیران این شرکت‌ها ...

 • بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت 

  شیبانی تذرجی, عباس؛ خدامی پور, احمد؛ پورحیدری, امید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار شرکت است. روش: معیار اندازه‎گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت نرخ قانونی و واقعی مالیات شرکت است. نمونه پژوهش شامل 79 شرکت پذیرفته شده در ...

 • مطالعه نقش ارتباط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با ارزیابی ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت 

  فخاری, حسین؛ رجب دری, حسین؛ خانی ذلان, امیررضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: این پژوهش به مطالعه نقش و اثر ارتباط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی، در ارزیابی اعضای کمیته حسابرسی از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت می‌پردازد. روش: مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی ـ کاربردی است. موضوع از طریق توزیع ...

 • تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری 

  محمدزاده سالطه, حیدر؛ ابیضی, عیسی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2018-06-22)
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به‌منظور اجرای این پژوهش، 110 شرکت برای دوره زمانی 1389 تا ...