نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی‌زاده, سید محمدعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:31:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:31:19Z
dc.date.available1399-07-09T11:31:19Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:31:19Z
dc.date.issued2018-08-23en_US
dc.date.issued1397-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-03-23en_US
dc.date.submitted1397-01-03fa_IR
dc.identifier.citationحسینی‌زاده, سید محمدعلی. (1397). فهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی, 18(6), 79-102.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1650
dc.identifier.urihttp://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3444.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/403790
dc.description.abstract<span lang="FA">کتاب <em>زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران</em> نوشتة حسین بشیریه و ترجمة علی اردستانی را انتشارات نگاه معاصر در 1393 ش منتشر کرد. در این کتاب، مؤلف با استفاده از مجموعه‌ای از نظریه‌ها و عمدتاً با گرایش مارکسیستی به بررسی علل، فرایند، و پی</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">آمدهای انقلاب ایران پرداخته است. از ویژگی‌های قابل‌تأمل این کتاب طبقاتی‌دیدن منازعات سیاسی در ایران و پیوند ایدئولوژی‌ها با طبقات و منافع طبقاتی است. در این مقاله، این کتاب ازمنظر روش، مبنای نظری، و داده‌های تاریخی نقد و بررسی شده است و درمجموع، به این نتیجه می‌رسد که باوجود کاربرد روش‌های متنوع و استفاده از داده‌ها و مستندات گسترده، این کتاب نتوانسته است تبیین دقیق و جدیدی از پیروزی انقلاب اسلامی و پیدایش اسلام سیاسی و ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. در این مقاله علت این ناکامی در دل</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">بستگی مؤلف به نظریه‌های مارکسیستی و تعمیم غیرنقادانة مفاهیم و نظریه‌های مدرن به جامعة ایران جست</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">وجو می‌شود.</span>fa_IR
dc.format.extent209
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیfa_IR
dc.relation.ispartofCritical Studies in Text & Programs Of Human Scienceen_US
dc.subjectانقلاب اسلامیfa_IR
dc.subjectبشیریهfa_IR
dc.subjectزمینه‌های اجتماعی انقلاب ایرانfa_IR
dc.subjectجامعه‌شناسی سیاسی ایرانfa_IR
dc.titleفهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار رشتۀ علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue6
dc.citation.spage79
dc.citation.epage102


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد