دوره 19, شماره 9

 

ارسال های اخیر

 • نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف 

  مکیان, سیدنظام الدین؛ قدیرزاده, سجاد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانه و دل‌سوزانة آن است. بی‌‌شک نگارش هر اثر جدیدی درکنار نقاط قوت خود، کاستی‌‌هایی را به‌هم‌راه خواهد داشت. هدف از نقد این اثر ارتقای کیفیت آن در چاپ‌‌های بعدی یا انتشار آثار مشابه است. در این ...

 • نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) 

  مهربان پور, محمدرضا؛ موسویان, سیدعباس؛ حشمتی, محمد رسول (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی‌‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریۀ بانک‌داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریۀ شهید صدر بوده ...

 • نقد کتاب اقتصاد فقیر 

  میرجلیلی, سد حسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب اقتصاد فقیر به تحلیل رفتارهای اقتصادی فقرا می‌پردازد و کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد فقر و توسعه است و به‌دنبال آن است که ازطریق رویکرد مبتنی‌بر شواهد با شناخت انگیزه و رفتار فقرا به مبارزه با فقر بپردازد. ...

 • نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها 

  نوفرستی, ابوالفضل (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها یکی از کتاب‌های جدیدی است که درخصوص توسعة ‌مالی در سال 1389 ترجمه شده و انتشار یافته است. این کتاب هفت فصل دارد که هر فصل آن را نویسندگان متفاوتی نوشته‌اند و به‌نظر هر فصل ...

 • مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! 

  مقدم, وحید؛ امیری, هادی؛ روشندل, آرمان (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  مطالعات اقتصاد مقاومتی برای آن‌که بتوانند راه‌گشا باشند و مشکلات عملی کشور را حل کنند، اولاً، باید مبانی نظری قوی داشته باشند، ثانیاً، براساس چالش‌های کشور به ارائة راه‌حل بپردازند، ثالثاً، هرکدام بر حوزة خاصی متمرکز شوند، ...

 • نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی 

  سعیدی, علی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی نوشتۀ میشل پمپین و ترجمۀ احمد بدری است که در آن تلاش شده است کاستی‌های رفتار سرمایه‌گذاری در مالی کلاسیک، که با محوریت انسان اقتصادی عقلانی مدل‌سازی شده است، با رویکرد روان‌شناختی ...

 • فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها 

  صادقی, حجت الله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب فیزیک مالی سرگذشت تاریخی تعامل دانش فیزیک و مالی را مرور می‌کند. نویسندة کتاب، به‌گونه‌ای بینامتنی، چگونگی راه‌یابی مدل‌های دانش فیزیک به مسائل مالی را تشریح می‌کند و درپی آن است تا نشان دهد: استفاده از مدل‌ها ...

 • نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت 

  مقصودی, حمیدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  تدوین الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت به‌طور پیشینی نیازمند نظریه‌ای است که به ماهیت‌ آن بپردازد و حدود و ثغور این الگو را روشن سازد. این نظریه محصول نگاه درجة دو به عرصۀ الگو است و احکام آن می‌تواند مبنای تدوین الگو قرار گیرد. ...

 • بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی 

  کرمی, محمد حسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  اقتصاد رفاه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که تاکنون تلاش‌ چندانی برای فهم، نقد، و بومی‌سازی آن ازجانب اقتصاددانان مسلمان صورت نگرفته است. کتاب درس‌نامة اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی از نخستین آثاری است ...

 • نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن 

  محمودی, وحید؛ تیو, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری (Inequality Reexamined) یکی از آثار آمارتیا سن است که در سال 1992 منتشر شد. در این کتاب، سن با ارزیابی رویکردهای مختلف نسبت به نابرابری، به تبیین این مقوله درقالب رویکرد ...

 • بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) 

  حاجی ملا درویش, نرگس (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب سقلمه با فراهم‌کردن مشاهدات تجربی دربارة سوگیری‌های رفتاری در تصمیم‌گیری و تأثیر محیط بر آن‌ها به معرفی رویکرد قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه می‌پردازد. این رویکرد، که سقلمه نام گرفته است، به هر جنبه‌ای از معماری ...

 • بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار 

  حسینی, سید محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعة پایدار از سلسله تک‌نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که آقایان توحیدی‌نیا و قدیمی به‌رشتة تحریر درآورده‌اند. این اثر نقاط مثبت و برجستة بسیاری دارد. ...

 • نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی 

  توحیدی نیا, ابوالقاسم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  کتاب درآمدی بر شاخص‌‌های بانک‌داری اسلامی تلاشی است ارزش‌مند برای فراهم‌سازی زمینه‌‌های تحقق هرچه بیش‌تر بانک‌داری اسلامی ازطریق توسعة مبانی علمی لازم آن و مانند اغلب آثار علمی، از نقاط مثبتی ...

 • نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران 

  زراءنژاد, منصور؛ عبداللهیان, حمیدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-11-22)
  در این مقاله کتاب مقدمه‌‌ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و ...