مجله سیاست دفاعی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی 

  عطارزاده, مجتبی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2022-11-22)
  با محور قرار گرفتن طرح وحدت اسلامی پس از رویداد انقلاب اسلامی در ایران، مقابله با «دیگر» برون‌دینی در دستور کار قرار گرفت و با فراخوان مسلمانان دیگر کشورها به ایستادگی همه جانبه در برابر توطئه‌های استکبار جهانی به‌ویژه ...

 • بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا 

  رضائی, داود؛ حافظ نیا, محمدرضا؛ افشردی, محمدحسین؛ احمدی نوحدانی, سیروس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  قلمروسازی ­که ­کنشی هدف‌مند به‌منظور اعمال نظارت انحصاری بر فضای جغرافیا­ست، بخش مستمری از فعالیت بازیگران سیاسی در عرصۀ روابط بین­الملل محسوب می­شود که به‌لحاظ تاریخی با زندگی بشر پیوند خورده است. انعقاد پیمان وستفالی ...

 • شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری 

  فاطمی نسب, علی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  هدف این پژوهش، شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری بوده که شهرستان‌های نائین و نطنز، خور و بیابانک و آران و بیدگل مورد بررسی قرارگرفتند. روش تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه آماری تعیین شده که مورد ...

 • رهیافت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه 

  حاجی زاده, سیروس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  سیاست ایران در منطقه غرب آسیا، از یک‌سو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت‌ها و زمینه‌های نفوذ و همکاری، برخوردار است و ازسوی‌دیگر باتوجه‌به عوامل واگرایی، با چالش‌ها و تهدیداتی مواجه است ...

 • پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای 

  نورمحمدی, مرتضی؛ اسمعیلی, مرتضی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  گسترش به‌کارگیری پهپادهای مسلح توسط بازیگران دولتی و غیردولتی چه پیامدهایی بر امنیت بین‌المللی دارد؟ این سؤالی است که به‌تازگی ذهن بسیاری از پژوهشگران روابط بین‌الملل را متوجه خود کرده ‌است. قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد پهپادها، ...

 • قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ باتأکیدبر توانمندسازی فردی 

  سام بند, میثم؛ فرهنگی, علی اکبر؛ صالحی صدقیانی, جمشید؛ قائدی, محمدرضا (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  اهمیت رسانه تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران تا بدانجاست که امام خمینی(ره)، صداوسیما را یک دستگاه عظیم آموزشی و تربیتی و به‌منزله یک «دانشگاه عمومی» می‌دانند که در سطح کشور گسترده است. مقام معظم رهبری نیز در توضیح دانشگاه‌بودن ...

 • فلسفه جنگ‌های نیابتی در عصر جدید 

  قنبری جهرمی, محمد حسین (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  محیط پیرامونی ایران که شاید حساس‌ترین محیط امنیتی جهان باشد، سرشار از تهدید و فرصت‌هایی است که  منافع و امنیت ملی کشور ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و استکبار جهانی در سال‌های اخیر با ناامیدی از دستیابی به اهداف خود در ...

 • شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  هدف این پژوهش، شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری بوده که شهرستان‌های نائین و نطنز، خور و بیابانک و آران و بیدگل مورد بررسی قرارگرفتند. روش تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه آماری تعیین شده که مورد ...

 • قدرت بازدارندگی رسانه ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ تأکیدی بر توانمندسازی فردی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  مفهوم دفاع در روزگاری که سیاست مبتنی بر تأثیرگذاری و نفوذ در اذهان و ادراکات افراد جایگزین بخش گسترده­ای از تهدیدات نظامی علیه یک سرزمین شده است، وسعت معنی پیدا کرده و به تبع آن راهبردهای دفاعی، تحولی شکلی و محتوایی به خود ...

 • پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  گسترش به‌کارگیری پهپادهای مسلح توسط بازیگران دولتی و غیردولتی چه پیامدهایی بر امنیت بین‌المللی دارد؟ این سوالی است که به تازگی ذهن بسیاری از پژوهشگران روابط بین‌الملل را متوجه خود کرده ‌است. قابلیت‌های منحصر به‌فرد پهپادها، ...

 • میزان تاثیر عوامل برتر سازجغرافیای جهان اسلام بر تحقق تمدن نوین اسلامی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  جغرافیای جهان اسلام دارای عوامل متعدد برترساز در جهان کنونی است که باتوجهبه شرایط خاص مناطقی که کشورهای اسلامی در آن گسترش یافته‌اند، اغلب آنها دارای اهمیت و حساسیت مضاعفی هستند که می‌توانند بر تحقق تمدن نوین اسلامی تأثیرات ...

 • رهیافت ارتقاء جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  سیاست ایران در منطقه غرب آسیا، از یکسو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه‌هـای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت‌ها و زمینه‌هـای نفـوذ و همکـاری، برخـوردار است و از سوی دیگر با توجه به عوامل واگرایـی ، بـا چـالش هـا و تهدیـداتی ...

 • بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  قلمروسازی ­که ­کنشی هدفمند به منظور اعمال نظارت انحصاری بر فضای جغرافیا­ست، بخش مستمری از فعالیت بازیگران سیاسی در عرصۀ روابط بین­الملل محسوب می­شود که به لحاظ تاریخی با زندگی بشر پیوند خورده است. انعقاد پیمان وستفالی(1648) ...

 • فلسفه جنگ های نیابتی در عصر جدید 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2021-01-20)
  محیط پیرامونی  ایران که شاید حساس‌ترین محیط امنیتی جهان باشد؛ سرشار از تهدید و فرصت‌هایی است که  منافع و امنیت ملی  کشور ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و استکبار جهانی در سال‌های اخیر با ناامیدی از دستیابی به اهداف خود ...

 • ادبیات مقاومت از منظر قرآن و روایات 

  فرمی باف, سید حسین؛ فرمی باف, سید حسین؛ خواجه پور, کمال؛ خواجه پور, کمال؛ عاصی, ابوالقاسم؛ عاصی, ابوالقاسم (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  مقاومت و پایداری در برابر ظلم ظالمان، یک امر دینی و قرآنی است. خداوند استقامت در برابر زورگویی را یک وظیفه دانسته و به بندگان خویش فرموده که در برابر بی‌عدالتی‌ها سر تسلیم فرود نیاورند و با تمام وجود به مقابله بپردازند. ...

 • تأثیر بسیج ظرفیت‌ها و منابع ملی در جنگ‌های آینده 

  رفیعی راد, جواد؛ رفیعی راد, جواد؛ شیخ الاسلامی, کیوان؛ شیخ الاسلامی, کیوان؛ فدائی, محمدباقر؛ فدائی, محمدباقر؛ مرادی, علی؛ مرادی, علی؛ رضایی, عباس؛ رضایی, عباس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  با دقت در زندگی بشر در طول تاریخ می­توان دریافت که از ابتدای آفرینش، جنگ و درگیری با انسان همراه بوده و جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی اوست. در جنگ­های اخیر، درگیری‎های منطقه‎ای و تکثیر و استفاده از فناوری‎های مدرن نظامی نشان ...

 • راهبردهای پیشگیرانه فعال بحران سیاسی ـ امنیتی مبتنی‌بر تحلیل ناآرامی‌های سال 1397 

  یوسفی رامندی, رسول؛ یوسفی رامندی, رسول؛ یوسفی رامندی, محمد مهدی؛ یوسفی رامندی, محمد مهدی (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  سال‌هاست که جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه‌های متنوع، اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و تهدیدات نظامی، ازسوی غرب و ایادی استکبار قرار گرفته است. ناآرامی‌هایی که در سال 1397 در برخی از نقاط کشور امکان جلوه‌گری یافت، ...

 • تأثیر عوامل ژئوپولیتیک طبیعی کشورهای محور مقاومت بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا 

  مهرابی, حسین؛ مهرابی, حسین (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  محور مقاومت در منطقه غرب آسیا از اهمیت ژئوپولیتیک زیادی برخوردار است. این اهمیت باتوجه‌به پیوستگی جغرافیایی آنها با کشور ایران تأثیر زیادی بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند داشته باشد که در این تحقیق سعی شده ...

 • مشروعیت به‌کارگیری وسایل زیرآبی نظامی بدون‌سرنشین ازمنظر حقوق بین‌الملل دریاها 

  سیفی, بهزاد؛ سیفی, بهزاد (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  توسعه و به­کارگیری وسایل زیرآبی نظامی بدون­سرنشین نه‌تنها بسیار چالش­برانگیز می­باشد، بلکه به بروز نگرانی­های جدی و مسائل جدل­آمیز بسیاری در عرصه­ حقوق بین­الملل دریاها منجر شده است. قابلیت به‌کارگیری این وسایل در ابعاد ...

 • روش‌شناسی نشانه‏شناختی در پدیده‌‌های سیاسی ـ امنیتی 

  چگینی, عباس؛ چگینی, عباس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2020-11-21)
  علوم، درراستای موضوعاتی که دنبال می‏نمایند، روش‏هایی را مورد بهره‏برداری قرار می‏دهند که بتوانند به شکل آسان‏تری به مجهولات در حوزه‏ مذکور دست‏ یابند. روش‏شناسی، شناخت روش‏های علوم یا علم روش، دانشی است که درباره‏ روش‏های ...

View more