دوره 10, 40-41

 

ارسال های اخیر

 • معرفی‌ مؤسسة‌ کنترل‌ تسلیحات‌ و خلع‌ سلاح‌ (ACDA) 

  مهاجرانی‌, میرسعید (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  اطلاعات‌ مقداری‌ و توصیفی‌، درتحلیل‌ علمی‌ و تصمیم‌سازی‌ خردپذیر، نقشی‌ مهم‌ ایفا می‌کنند. حتی‌ تحلیلگرانی‌ که‌ با پیش‌داوری‌ به‌ سراغ‌ پدیده‌ها می‌روند، برای‌ توجیه‌ تحلیلهای‌ خود به‌ شواهد و آمارها استناد می‌کنند. البته‌ ...

 • نگرشی‌ به‌ اعتبارات‌ دفاعی‌ در لایحة‌ بودجة‌ 1382 کشور 

  درّی‌ نوگورانی‌, حسین‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  براساس‌ تعریف‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ 1366، بودجه‌ برنامة‌ مالی‌ دولت‌ است‌ که‌ برای‌ یک‌ سال‌ مالی‌ تهیه‌ می‌شود و حاوی‌ پیش‌بینی‌ درآمدها و سایر منابع‌ تأمین‌ اعتبار، و برآورد هزینه‌ها برای‌ انجام‌ عملیاتی‌ ...

 • تهدید نامتقارن‌ از نگاه‌ آمریکا 

  گری‌, کالین‌ اس‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  در این‌ مقاله‌ تلاش‌ شده‌است‌ تا تهدیدات‌ نامتقارن‌، تفکر نامتقارن‌ و جنگ‌ نامتقارن‌ با نگاهی‌ به‌ مسئلة‌ تروریسم‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. در این‌ مسیر، نویسنده‌ ابتدا به‌ مشکلات‌ تعریف‌ مفهوم‌ نامتقارن‌ و برشمردن‌ ...

 • سیاست‌ جهانی‌ بر سر دوراهی‌ : پس‌ از 11 سپتامبر 

  هیپلر و ولر, بی‌. هام‌ جی‌، دی‌. مسنر و سی‌. (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  این‌ مقاله‌ با بررسی‌ سیاست‌ جهانی‌ پس‌ از 11 سپتامبر و ترسیم‌ مسائل‌ اساسی‌ آن‌ همانند روابط‌ اسلام‌ ـ غرب‌، شمال‌ ـ جنوب‌، وابستگی‌ متقابل‌ جهانی‌، و مواردی‌ چون‌ قطب‌بندی‌ اجتماعی‌، مناقشات‌ منطقه‌ای‌ و ... ، وضعیت‌ ...

 • بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ 

  شفیعی‌, نوذر (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ شده‌ تا با بررسی‌ تغییرات‌ اساسی‌ داخلی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ ایجاد شده‌ پس‌از حملة‌ آمریکا به‌افغانستان‌، وتأثیر آن‌ به‌ویژه‌ بر نقش‌ وجایگاه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پرداخته‌ شده‌است‌. از نظر ...

 • تحول‌ نگرش‌ روسیه‌ به‌ محیط‌ امنیتی‌ بین‌المللی‌ و تأثیر آن‌ بر روابط‌ با ایران‌ 

  کرمی‌, جهانگیر (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  این‌ مقاله‌ با درنظرگرفتن‌ مفهوم‌ "محیط‌ امنیت‌ بین‌المللی‌" و نگرش‌ روسها نسبت‌ به‌ آن‌ طی‌ دوره‌های‌ مختلف‌ در دهة‌ 1990 و پس‌ از آن‌، به‌ تحولات‌ اساسیِ ایجاد شده‌ در این‌ نگرش‌ پرداخته‌، همچنین‌ تأثیر این‌ تحول‌ بر ...

 • سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در حوزة‌ خزر و تأثیر آن‌ بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌ 

  صدقی‌, ابوالفضل‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌، مناطق‌ جدید امنیتی‌ را به‌ وجود آورد. خلا ایجاد شده‌ در حوزة‌ دریای‌ خزر موجب‌ شد تا ایالات‌ متحده‌ به‌ تدریج‌ وارد حیاط‌ خلوت‌ روسیه‌ شود. در سه‌ دورة‌ زمانی‌ "از فروپاشی‌ تا سال‌ 1993"، "از ...

 • "مقابله‌ با تروریسم‌" : سامان‌بخشی‌ به‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا 

  کیوان‌حسینی‌, سیداصغر (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2003-02-20)
  در این‌ مقاله‌ کوشش‌ شده‌است‌ تا نقش‌ استراتژی‌ مقابله‌ با تروریسم‌ در عرصة‌ سیاست‌سازی‌ امنیتی‌ ـ استراتژیک‌ آمریکا در دوره‌ پس‌ از جنگ‌ سرد و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ برای‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. از این‌ ...