دوره 25, شماره 15

 

ارسال های اخیر

 • تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری در دایره المعارف ها و عجایب نامه ها 

  قلی زاده, محمد رضا؛ شهوند, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  با طبقه‌بندی علوم در اثر وسعت اندیشه و دامنه دانش مسلمانان طی قرون اولیه هجری بود که پایه شکل‌گیری دانشی به نام دایره‌المعارف‌نویسی فراهم آمد. دایره‌المعارف‌ها با اهداف و انگیزه‌های مختلف و گاه مشابه، متضمن تعریف و شرح ...

 • تحول«منِ فردی» و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری نوین ایران (با تکیه بر خاطره‌نگاری عصر قاجار) 

  عباسی, سمیه؛ فصیحی, سیمین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  فاصله گرفتن از تاریخ و پرسش از آن یا به‌عبارتی، معرفت سوژه به سوژه را می‌توان، ویژگی برجستۀ مورخان عصر جدید دانست و سرچشمۀ این تحول را آگاهی از فردیت و التفات به شأن تاریخیت انسان قلمداد کرد. انتقال شمه‌ای از این تحول فکری ...

 • تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس پیرامون ترور شاه در سال 1344 

  ملایی توانی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس پیرامون ترور شاه در سال 1344 چکیده در 21 فروردین سال 1344 شاه از سوی یکی از سربازان گارد سلطنتی مورد سوءقصد قرار گرفت. این حادثه در محافل خبری داخلی و رسانه‌های خارجی به صورت‌های گوناگون مورد ...

 • صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید 

  ناظمیان فرد, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  رویداد صفین به مثابه یکی از عمده ترین چالش های فرا روی حکومت امام علی، از دیر باز موضوع تأملات مورخان و تاریخ پژوهان بوده است. این واقعه که در زمره «فتن» شمرده شده، در تاریخ نگاری اسلامی- بویژه مکتب شام و عراق- بازتاب های ...

 • اهمیت کاربرد الگوها و روش‌های تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی 

  احمدزاده, محمد امیر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  یکی از مباحث مطرح در پژوهش­های تاریخیِ دوره معاصر، غفلت از منابع سندی و مراجعۀ اغلب محققان به منابع تألیفی است. حوزۀ مطالعات تاریخی، به­دلیل تنوع و تکثر منابع معرفتی (نوشتاری) از یک­سو و تغییر بینش مورخانه از رویکرد ...

 • موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض 

  سالاری شادی, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  ا دو دهه از اواخر عمر ابن اثیر مورخ مشهور وصاحب کتاب الکامل مقارن ومعاصر با حمله مغول گذشت واو شاید نخستین گزارشگر حمله دهشتناک مغول در همان عصر بود .گزارش های او از حمله مغول گذشته از اصالت خاص آن،توأم با ارزیابی وتحلیل ...

 • علّیّت در مطالعات تاریخی 

  طالبان, محمدرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2015-08-23)
  مطالعة علل وقایع و رخدادهای تاریخی یکی از اهداف اصلی و مهم مطالعات تاریخی است. با وجود این، وقتی دانش‌پژوهان در مطالعات تاریخی‌شان مدعی می‌شوند که فلان عامل «علّت» یک رخداد یا نتیجة خاص می‌باشد، دقیقاً روشن نیست که مدلول ...