مرور دوره 19, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • دانشگاه :از تاریخ تا فلسفه در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه در متن جهانی آن 

  مصباحیان, حسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  این مقاله تلاش کرده است تا با ارجاع به تاریخ دانشگاه در تمدن غرب و نیز اندیشه‌های فیلسوف فرانسوی، ژاک دریدا، دانشگاه به مثابه یک نهاد، آنگونه که در تاریخ ظهور کرده است، را در مقابل ایده دانشگاه، آنگونه که در فلسفه فهم شده ...

 • بازتاب مفهوم ایران و اندیشه ایرانی در آثار 

  الهیاری, فریدون (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  تهاجم ویرانگر مغول و فروپاشی خلافت بغداد با وجود پیامدهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تاریخ ایران دوران اسلامی از منظر بررسی فرایند بازسازی هویت و موجودیت سیاسی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بازنمایی ...

 • تاریخ‌نگاری یک مهاجر ایرانی در سرزمین هند؛ بررسی تاریخ نگاری 

  نوروزی, جمشید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  یکی از جنبه‌های تاریخ‌نگاری شبه قاره هند، مساعدت فارسی‌زبانان به اعتلاء و رشد این علم است.بخشی از این مهم، به وسیله ایرانیانی انجام گرفته که به دلایل مختلف به هند مهاجرت کردند.یکی از مهاجران ایرانی که در ترقی تاریخ‌نگاری ...

 • جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش‌های تاریخی) 

  خلیلی, محسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  هم‌ سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست.زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می‌تواند چاره‌ساز باشد.بی‌گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است.اما میان رویدادهای معطوف و رویدادهای به شمار ...

 • نمودهای ناسیونالیسم در کتاب‌های درسی تاریخ دوره‌ی پهلوی اول 

  وطن دوست, غلامرضا؛ فصیحی, سیمین؛ حامدی, زهرا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  بی‌تردید، نظام آموزشی، یکی از مهم‌ترین پایه‌های هر جامعه به شمار می‌آید، که ضمن اثرگذاری بر دیگر نظام‌های اجتماعی، از آن‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد.دولت پهلوی اول با هدف مدرن‌سازی کشور، از جمله این عرصه را مورد توجه خود قرار ...

 • بازیابی مفهوم ایران زمین در آثار و آراء حمدالله مستوفی قزوینی 

  آقاجری, سید هاشم؛ فضلی‏ نژاد, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  حاکمیت ایلخانان مغول بر ایران که در پی فتح بغداد و سقوط خلافت پانصد ساله‌ی عباسی صورت گرفت، پیامدهای مهمی در عرصه‌ی فرهنگ و سیاست ایرانیان بر جای نهاد که مهم‌ترین آن بازیابی هویّت ایرانی و خودآگاهی صاحبان دفتر و دیوان در ...

 • مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف 

  فرهانی منفرد, مهدی؛ شرفی, محبوبه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2009-03-21)
  کتاب تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار، مشهور به تاریخ وصاف، تألیف عبدالله شیرازی، مقلب به وصاف الحضره، یکی از مهم‌ترین متون تاریخنگاری ایرانی است.این اثر، افزون بر اخبار تاریخی، دیدگاه‌های مؤلف درباره‌ی اصول و مبانی دانش تاریخ ...