دوره 19, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  صدقی, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  پژوهش حاضر بر مبنای این مسأله شکل گرفته است که غالب مورخان مسلمان چرا و تحت چه شرایط فکری تصور می‌‌کردند معرفت تاریخی صرفاً جنبه خبری دارد و فرایند حصول چنین معرفتی را چگونه می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد بخش مهمی از ...

 • دارالحرب (با تأکید بر اروپا) از دیدگاه سیاحان مسلمان تا پیش از یورش مغولان 

  کریمی, علیرضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  از نظر مسلمین، دارالحرب شامل سرزمین‌هایی بود که در ماورای مرزهای شناخته‌شده‌ی دنیای اسلام قرار داشت؛ اروپا و نقاطی از آسیا و آفریقا دارالحرب قرار می‌گرفتند.در این مقاله تلاش شده است که یادداشت‌ها و خاطرات مسلمین در قرن‌های ...

 • نگاهی به نبرد ذوقار و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  میرزایی, علی اصغر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  این مقاله می‌کوشد در چارچوب الگوهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تاریخ‌نگاری اسلامی، واقعه‌ی ذوقار و ارتباط آن را با نبردهای ایران و اعراب در متون تاریخ‌نگاری اسلامی واکاوی کند.فرضیه‌ی مقاله این است که تبدیل واقعه‌ی ذوقار به ...

 • بازتاب قتل امین در تاریخ‌نگاری اسلامی 

  ناظمیان فرد, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  بحرانی که پس از مرگ هارون در روابط میان فرزندان او پدید آمد و به سقوط امین و برآمدن مأمون بر سریر خلافت انجامید، نه تنها خلیفه‌ی به ظاهر پیروز را در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت برآمده از «فتنه» با موانع جدی روبه‌رو کرد، بلکه ...

 • درآمدی بر تاریخ‌نگاری حزب توده ایران 

  ترابی فارسانی, سهیلا؛ توسلی کوپایی, مریم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  تاریخ، مرام و عملکرد حزب توده‌ی ایران(1320-1362 ش)به منزله‌ی یک تشکیل سیاسیِ دیرپا و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران را طیفِ وسیعی از نویسندگان نقد و ارزیابی کرده‌اند.از ابتدای نگارش تاریخ این حزب تاکنون، آنچه در زبان‌های ...

 • «جامعه ایرانی» در پاریس:ایران به روایت احمد آقایف(1891-1893) 

  حضرتی, حسن؛ کالیراد, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  در تاریخ معاصر قفقاز، امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه نام احمد آقایف(آقا اوغلو) (1869- 1939) به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار مطبوعاتی و سیاسی شناخته شده است.احمد آقایف به دلیل نقش داشتن در شکل‌گیری انجمن‌ها و محافل ...

 • پژوهشی در هویت تاریخی «مقتل ابی‌مخنف» 

  صالحی حاجی آبادی, ابراهیم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2010-01-21)
  تشابه میان نام‌های تاریخی از مهم‌ترین دشواری‌‌ها در برخی از تحقیقات و مستندات تاریخی شده است؛ برای نمونه می‌توان به «مقتل ابی‌مخنف» اشاره کرد؛ کتابی که با کنیه‌ی مورخ بزرگ شیعه، لوط بن یحیی، متوفای 157 منتشر شده و به علت ...