مرور دوره 14, شماره 55 بر اساس عنوان

 • ارزیابی تغییر شیوه آموزش درس نقشه کشی صنعتی 2 از سنتی به مدرن 

  متقی پور, مهدی (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  درس نقشه کشی صنعتی 2 یکی از درسهای پایه برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این درس پیش نیاز درس طراحی است، بنابراین، لازم است دانشجویان در این درس با انواع نقشه‌های مورد نیاز در طراحی و صنعت ...

 • ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان) 

  امینی, محمد؛ گنجی, محمد؛ یزد خواستی, علی (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  دانشگاههاومؤسساتآموزش‌عالیدرتمام کشورهای جهان به‌‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نمادها و شاخصهای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی محسوب می‌شوند و نقشی تعیین کننده در توسعه پایدار و نیز تربیت شهروندان فرهیخته، آگاه و متخصص ایفا ...

 • امکان سنجی کاربرد مدل ارزیابی عملکرد 2+2 از نظر اعضای هیئت علمی رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز 

  کریمی, مرضیه (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  هدف از اجرای این پژوهش امکان¬سنجی کاربرد مدل ارزیابی عملکرد 2+2 از نظر اعضای هیئت علمی رشته¬های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی رشته¬های فنی و مهندسی این دانشگاه در سال تحصیلی ...

 • بررسی اولویتهای رشته¬های مهندسی در ایران برای رفع نیازهای فنی جامعه با استفاده از روش AHP 

  مینایی بیدگلی, بهروز؛ فرهنگ ادیب, سمیه؛ محمدی, فاطمه (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  امروزه، جامعه ما با توجه به پیشرفتهای سریع در زمینه علوم و فناوری، نیازمند تربیت نیروی متخصص است و این امر در حیات یک جامعه اگر از نیازهای طبیعی مهم‌تر نباشد، کمتر هم نخواهد بود، ضمن اینکه داشتن نیروهای متخصص موجب بی نیازی ...

 • بررسی میزان هم تألیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سالهای 2010- 1990 

  اسدی, مریم؛ ثقفی, سامان (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  در دنیای امروزی، بر خلاف گذشته، بیش از پیش به همکاری و همفکری نیاز است. در زمینه پژوهش و تولید علم نیز بیش از هر زمان دیگری به کارگروهی وابسته هستیم. به بیان دیگر، رابطه نزدیکی میان همکاری و تولید علم وجود دارد. پیشرفتهای ...

 • ساعت آبی اژدها، ساعتی از قرن پنجم هجری 

  یاسی, یوسف (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  از جمله شاهکارهای بی‌بدیل و بی‌نظیر در علم و دانش ایران از باستان تاکنون می‌توان از ساعتهای آبی ابو‌العزبن رزاز الجزری نام برد. الجزری از دانشمندانی است که در قرن پنجم (ه.ش) می‌زیسته است و  آثار باقی مانده از وی بیانگر ...

 • ضرورتهای اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران بخش دوم: مقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضای هیئت علمی 

  مطهری نژاد, حسین؛ یعقوبی, محمود؛ دوامی, پرویز (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  هدف اصلی این پژوهش تعیین ضرورتهای اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور از دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضای هیئت علمی بود. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که 32 نفر از ...

 • موانع اساسی در توسعه و بهره برداری از نوآوری و اختراعات در حوزه¬های فنی و مهندسی 

  نیرومند, پور اندخت؛ فرجی ارمکی, اکبر؛ صالح پور, بی تا؛ رنجبر, محبوبه؛ دلخوش کسمایی, ابوالقاسم (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانThe Academy of Sciences of I. R. of Iran, 2012-11-21)
  امروزه، مراکز تخصصی دانشگاهی‏ و سازمانهای مهندسی به این دستاورد مهم نایل آمده‏اند که با تکیه بر نوآوری و توسعه و ترویج آن می‌توانند پیشگامی و برتریهای بلند مدت خود را در عرصه‏های رقابتی حفظ کنند. دو عامل تغییرات سریع فناوری ...