نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآهنگران, جعفرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:26:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:26:42Z
dc.date.available1399-07-09T06:26:42Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:26:42Z
dc.date.issued2018-09-23en_US
dc.date.issued1397-07-01fa_IR
dc.date.submitted2018-05-17en_US
dc.date.submitted1397-02-27fa_IR
dc.identifier.citationآهنگران, جعفر. (1397). ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی, 6(424), 137-150. doi: 10.30473/ipom.2018.5253fa_IR
dc.identifier.issn2322-522X
dc.identifier.issn2538-600X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30473/ipom.2018.5253
dc.identifier.urihttp://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_5253.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/302451
dc.description.abstractاین مطالعه با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر فرهنگ سیاسی ایران انجام شده است. حکمرانی خوب به خصوص در حوزة مدیریت دولتی، نقش بی‌بدیلی در توسعة یک کشور دارد. ازاین‌رو، مطالعه و بررسی آن بسیار مهم و اثرگذار است. از سویی برخی از مؤلّفه‌های فرهنگ سیاسی، ازجمله فرهنگ سیاسی شیعه، تقویت‌کنندة عوامل اساسی در ایجاد ساختارهای لازم برای توسعه به شمار می‌رود. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مؤلّفه‌های فرهنگ سیاسی اسلام، روند عدالت‌خواهی و مشارکت‌طلبی را تشدید کرده‌اند. بدین منظور این تحقیق پیمایشی در یک نمونة 115 نفری از کارکنان سازمان فعّالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است، مورد آزمون همبستگی پیرسون قرار گرفت. نتایج تحقیق ارتباط بین حکمرانی خوب و فرهنگ سیاسی را تأیید کرد. با توجّه به نتایج بیان شده، یکی از راه‌های ایجاد فرهنگ مناسب و کاهش آثار منفی برخی از ابعاد فرهنگ سیاسی، استفاده از الگوهای مناسب حکمرانی خوب در کنار تقویت ابعاد مثبت فرهنگ سیاسی، مانند فرهنگ شیعه است. ازاین‌رو، ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تحقّق ابعاد حکمرانی خوب در ادارة عمومی و مدیریت دولتی، تقویت نهادهای فرهنگی شیعه، مانند مسجد، عاشورا، آیین‌های مذهبی و سنّت یاد شهیدان که می‌تواند منجر به کاهش آثار منفی فرهنگ عشیره‌ای در سازمان شود، توصیه می‌شود.fa_IR
dc.format.extent808
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانـشـگـاه پــیــام نـــورfa_IR
dc.publisherPayame Nour Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتیfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Journal of Public Organzations Managementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30473/ipom.2018.5253
dc.subjectحکمرانی خوبfa_IR
dc.subjectفرهنگ سیاسیfa_IR
dc.subjectفرهنگ سیاسی شیعهfa_IR
dc.subjectحاکمیت قانونfa_IR
dc.subjectمدیریت دولتیfa_IR
dc.titleارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue424
dc.citation.spage137
dc.citation.epage150


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد