دوره 6, شماره 4 (پیاپی 24)

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر برنامه‌ریزی جامع سازمانی (ERP) برچابکی بانک‌های خصوصی در ایران (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) 

  راحتی, مهدی؛ منصورزاده, شیوا (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  رقابتی شدن محیط کسب‌وکار،ضرورت ایجاد یکپارچگی درون‌سازمانی و بین‌‌سازمانی در محیط، زنجیره تامین وتحول گسترده در حوزه فناوری‌ سیستم های اطلاعاتی ، عوامل اصلی شکل‌گیری سیستم های برنامه ‌ریزی منابع سازمان بوده‌اند.این سیستمها ...

 • طراحی مدل تثبیت شغلی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد 

  آرامون, هاجر؛ فیضی, طاهره؛ گرامی پور, مسعود (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  این سوال که چرا عده‌ای از کارکنان سازمان را ترک می‌کنند و عده‌ای دیگر در سازمان باقی می‌مانند سالهاست که ذهن نویسندگان و مدیران را به چالش کشیده است. با وجود گذشت بیش از 60 سال پژوهش در حوزه ترک شغل کارکنان هنوز هم این ...

 • ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریة مدیریت ویترینی 

  قربانی, علی (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  هدف این مقاله تبیین یک مسئله اپیدمیک و نوظهور در سبک‌های مدیریتی تحت عنوان سبک مدیریت ویترینی است. برای طراحی چارچوب مفهومی، از استراتژی نظریه‌پردازی داده بنیاد و برای گردآوری داده‌ها از ابزار «مصاحبه اکتشافی» و «مشاهده» ...

 • ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران 

  آهنگران, جعفر (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر فرهنگ سیاسی ایران انجام شده است. حکمرانی خوب به خصوص در حوزة مدیریت دولتی، نقش بی‌بدیلی در توسعة یک کشور دارد. ازاین‌رو، مطالعه و بررسی آن بسیار مهم و اثرگذار است. از سویی برخی ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان با استفاده از روش فرا ترکیب 

  باقری, صدیقه؛ پرهیزگار, محمدمهدی؛ باقری, سید محمد؛ کریمی, اوژن (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چه عواملی بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان موثرند؟ برای این منظور با توجه به گستردگی تحقیقات انجام شده در زمینه تخریب خدمات، از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است. دلیل انتخاب ...

 • طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستمهای کاری با عملکرد بالا (مطالعه موردی: شرکتهای دانش بنیان) 

  ابوالفتحی, جمشید؛ رسولی, رضا؛ ضماهنی, مجید؛ استیری, مهرداد (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی)درصدد طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالااست که در شرکت های دانش بنیان انطباق پذیری دارد. به همین منظور در این تحقیق 34 بُعد اصلی ...

 • ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) 

  امیری, زینب؛ اسماعیلی, محمودرضا؛ سپهوند, رضا؛ موسوی, سیدنجم الدین (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  هدف این پژوهش ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان می باشد. پژوهش فوق در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری 

  طبرسا, غلامعلی؛ امیرخانی, طیبه؛ نانی, سعید (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  سیاست‌زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح‌گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص‌هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه‌کاری برای مقابله با ...

 • شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی 

  حسینی, زهرا؛ مرتضوی, سعید؛ رحیم نیا, فریبرز؛ ناظمی, شمس الدین (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  بیشتر سازمان‌ها شاهد وقوع رفتارهای غیراخلاقی هستند، اما اغلب شکلی از رفتارهای غیراخلاقی مورد غفلت گرفته است. نوعی خاص از رفتارهای غیراخلاقی با هدف رساندن منفعت به سازمان و اعضای آن صورت می‌گیرد و با عنوان رفتارهای غیراخلاقی ...

 • تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) 

  ابوالحسنی هستیانی, اصغر؛ دانیالی, قربان (دانـشـگـاه پــیــام نـــورPayame Nour University, 2018-09-23)
  موضوع مبارزه با پولشوئی و استانداردهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جای که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه بندی بانکها و سبک های مترتب ...