مرور دوره 2, شماره 2 بر اساس عنوان

 • از بین رفتن بعضی امکانات تصریفی فعلی در زبان فارسی جدید و پیامدهای آن 

  نغزگوی کهن, مهرداد؛ حکیم‌آرا, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  تصریف و واژه­سازی از مؤلفه­های اصلی نظام صرفی زبان به شمار می­روند. تصریف ناظر بر استفاده از وندها برای باز نمودن روابط دستوری/ نحوی است. در این تحقیق ما به استفاده از وندهای تصریفی فعلی در فارسی جدید (فارسی دوره اسلامی) ...

 • آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی 

  صادقی, وحید (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  در این مقاله رفتار واجی همخوان‌های چاکنایی را در جایگاه‌های واجی مختلف در چارچوب واج‌شناسی آزمایشگاهی از طریق مشاهده الگوی تغییرات شدت انرژی طیف فرکانسی مورد بررسی قرار می‌دهیم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که همخوان‌های ...

 • بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا 

  درزی, علی؛ مهدی بیرقدار, راضیه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  در این مقاله دو دیدگاه­ هگمن و گوئرون (1999) و کریمی (2005) در مورد انشقاق گروه متمم‌ساز (CP) و فرافکن‌های تحت تسلط آن را در ارتباط با جایگاه سازه مبتدا در زبان فارسی مورد بحث قرار می­­دهیم. درحالی‌که هر دو رویکرد قائل به ...

 • بررسی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی محاوره‌ای 

  شیخ سنگ تجن, شهین؛ بی‌جن خان, محمود (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  کاهش واکه‌ای فرایندی است که همواره در گفتار سریع محاوره‌ای، در هجاهای بدون تکیه صورت می‌گیرد و طی آن واکه‌های بدون تکیه تغییر یافته و به واکه‌های دیگر گرایش می‌یابند. کاهش واکه‎ای در زبان فارسی در برخی موارد عبارت است ...

 • تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران 

  منصوری, مهرزاد (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  اسامی اشخاص به عنوان عناصر زبانی مورد توجه برخی از زبان‌شناسانی که به مطالعه اسامی (کوچک) علاقمند هستند قرار دارد. این زبان‌شناسان در صددند نشان دهند ساختار اسامی و همچنین بسامد اسامی بر اساس ساختارهای متفاوت به چه صورت ...

 • نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی 

  رضایی, والی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  در این مقاله ساخت مجهول در زبان فارسی از دیدگاهی جدید یعنی در چارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان اجمالی نظرات زبان‌شناسان و دستورنویسان مختلف در مورد چند و چون این ساخت به معرفی کوتاهی از دستور ...

 • واک‌داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج‌شناسی حنجره‌ای 

  علی‌نژاد, بتول (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2010-07-23)
  در واج‌­شناسی واک‌داری یا بی‌واکی از وجوه توصیفی آواهای زبان تلقی می‌شود. اما بر اساس نظریه حنجره‌‌‌‌ای ( laryngeal phonology ) ، مشخصه [واک] در همه زبان‌ها و برای همه طبقات واجی جنبه واجی ندارد، بلکه واک‌داری می‌تواند در ...